רשות מקרקעי ישראל, רמ"י

למשרד התמחות ייחודית במגוון הנושאים והסוגיות הקשורים למקרקעי ישראל, המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לשעבר מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י). למשרד היכרות מעמיקה עם החוקים, התקנות, החלטות מועצת מקרקעי ישראל, החלטות הנהלת רשות מקרקעי ישראל, הנהלים הפנימיים, הוראות האגפים בהנהלה, הנחיות אחרות ותקדימים, וקשרי עבודה יומיים שוטפים עם הנהלת הרשות וכל המרחבים ברחבי הארץ. בין הנושאים המטופלים על ידי המשרד בנושאי מקרקעי ישראל:

 • ייעוץ לחוכרים וטיפול מול רמ"י בנוגע לזכויותיהם מכוח חוזי החכירה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
 • ליווי ייזום ועריכת עסקאות במקרקעי ישראל, לרבות ייזום מכח שינוי יעוד קרקע חקלאית ושינוי וניצול בחוזים עירוניים.
 • קידום עסקאות מול רמ"י.
 • טיפול וקידום ייעוץ וטיפול בזכאות וקבלת "פטור ממכרז" בקבלת הקצאה ראשונה של קרקע.
 • מו"מ ותביעות משפטיות להכרה בזכויות חוכרים בקרקע ולרבות זכויות "היסטוריות".
 • מו"מ ותביעות לקבלת פיצוי בהשבת קרקע, לרבות מול ועדת הפיצויים וערכאות משפטיות.
 • טיפול בהפחתת חיובים שונים כגון: דמי חכירה, דמי היתר, שימוש חורג וכדומה.
 • עתירות לבג"ץ.

הגישה שלנו

מנהל רשות רמי בעבר ירון ביבי ז"ל, התייחס בעבר לעו"ד חגי שבתאי כעו"ד אשר "פיצח את הקוד " של מנהל מקרקעי ישראל- אנו סבורים כי אין קוד כזה. הטיפול שלנו בנושאים מול רמ"י נעשה תוך-

 •  יחס של כבוד
 •  עמידה קפדנית על הזכויות המלאות של לקוחותינו

 נעשה הכל על מנת לפתור את הסוגיה ככל המוקדם וללא הליכים משפטיים אך גם לא נירתע מתביעות משפטיות במידת הצורך.

תיקים מרכזיים

הצורך בהשגת פתרונות ללקוחות הוביל אותנו ליצור תקדימים של החלטות מיוחדות עבור לקוחותינו . הן במשא ומתן והן תוך התדיינויות משפטויות. בין היתר היינו מעורבים:

 • החלטה שאיפשרה לקיבוצים לבצע הרחבות קהילתיות.
 • החלטה לאפשר לקיבוצים לצרף את שטחי ההרחבה לשטח חלקי המגורים.
 • יישום הראשון של הקמת שדות סולאריים (רלוונטי גם לאנרגיה).
 • יישום חלופת האגודה בקיבוץ.
 • קבלת פיצוי חקלאי מוגדל בעת השבת הקרקע בשינוי ייעוד (לשעבר החלטה 1740)
 • ביטול רוחבי של החוזים המשולשים
 • קביעת הוראות מעבר להחלטות הבוינג (סביב בגצ הקרקעות).
 • כניסתה לתוקף של החלטה 797
 • מתן אפשרות להשכרת מבנים במסגרת פל"ח במושבים.
 • ועוד... 

חוזרי משרד בנושא זה

מקרה טל אל: תשלומים לאגודה הקהילתית
דצמבר 14, 2019

האם מי שפורש מאגודה להתיישבות קהילתית "פורש" גם מחובת תשלום תשלומי האגודה? החלטה של עוזרת רשם האגודות השיתופיות מרחיבה את חובת התשלום גם למקום בו אין התחייבות כתובה לשאת בתשלומים.

הקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה, החלטה 1583
פברואר 14, 2019

מאמר שפורסם בעיתון "קו למושב" ביום 14.2.19 מאת עוה"ד חגי שבתאי, המפרט את עיקרי ההחלטה החשובה של מועצת מקרקעי ישראל בדבר הדרכים להקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה. ההחלטה מוסיפה וקובעת כללים חדשים בנוגע להגדלת משבצות ישובים.

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים
Skip to content