המשק המשפחתי במגזר ההתישבותי

התמחות בתחומי המשק המשפחתי במושבים ובקיבוצים, בין היתר בנושאים הבאים:

מושב

  • הסדרים משפחתיים במושב.

  • מתן ליווי משפטי בהליכי היוון חלקת המגורים ופיצול מגרש מתוכה. המשרד הוביל מול רמ"י את ההליכים הראשונים שהסתיימו. 

  • הסדרת שימושים חורגים, שימושי פל"ח (פעילות לא חקלאית), מינוי בן ממשיך, הסדרת חובות. 

  • ייצוג במכירת ורכישת משקים ומשקי עזר, החל משלב הראשוני של עריכת עסקה, דרך ניהול מו"מ, רכישת/מכירת הקרקע, ועד לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

  • מתן ליווי בהורשת נחלות ועריכת צוואות הסכמים בין יורשים.

  • עריכת הסכמים ייחודיים לבעלי נחלות במושבים.

קיבוץ

  • ייצוג קבוצות נקלטים במסגרת צמיחה דמוגרפית.

  • הסדרי ירושה, צוואות.

  • ייעוץ ועריכת הסכמי גירושין בהסכמה במגזר הקיבוצים.

  • עסקאות להעברת זכויות בבתים שעברו שיוך.

הגישה שלנו

אנו לא שוכחים שתיקים אלו נוגעים בראש ובראשונה באנשים, משפחות וחייהם.

חוזרי משרד בנושא זה

מצגתה של הגברת מרסל בן- דורי מיום עיון האיחוד החקלאי
ינואר, 2020
הקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה, החלטה 1583
פברואר, 2020
כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים