תכנון ובניה

המשרד עוסק בסוגיות מורכבות ומגוונות בתחום התכנון והבניה. התמחות מיוחדת בכל הקשור לקידום תכניות מתאר. המשרד מספק ליווי וייעוץ משפטי לעריכת תכניות מתאר בכל הרמות: תכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מפורטות ומקומיות.

  • המשרד שימש כיועץ משפטי לצוותי תכנון של תמ"א/9/13, תוכנית מתאר ארצית כוללת למצוקי חוף הים התיכון, וכן תמ"א/1/4/14 - תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת ליעוד שטחים נוספים לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה, ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה.

  • המשרד ליווה את מתכנני תכנית מתאר מחוזית דרום (תמ"מ/72/14/4): אתרים לכריית חרסית, וכן ייצג בעתירה לבג"ץ לביטול התוכנית.

  •  המשרד מלווה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות, בין היתר של מוסדות, ישובים, מחצבות, אזורי תעסוקה, מטמנות, ועוד. לדוגמא, ליווי מחצבת נשר ברמלה (גז/67/ב') ושיקום מחצבת בית מאיר (עבור משרד הבינוי והשיכון). לאורך השנים אנו מלווים ישובים רבים, כדוגמת לכיש, דליה, אור הנר, ניר עם, כרמיה, צובה, דפנה, נורדיה, בארות יצחק, כפר ויתקין, שדה נחמיה, שדה נחום, מגידו, רגבים, אביחיל, גבעת חן, כפר מלל, וקיבוצי מ.א. שער הנגב.

  • ייצוג מול מוסדות התכנון בכל הרמות.

  • ייצוג יזמים ומתנגדים מול ועדות התכנון השונות, לרבות המועצה הארצית לתכנון ובניה, הולנת"ע, ותמ"ל, תת"ל, ולקחש"פ, הועדות המחוזיות והמקומיות על ועדות המשנה שלהן, ומכלול הרשויות הרלוונטיות. 

  • ייצוג יזמים ומתנגדים מול ועדות התכנון השונות, לרבות המועצה הארצית לתכנון ובניה, הולנת"ע, ותמ"ל, תת"ל, ולקחש"פ, הועדות המחוזיות והמקומיות על ועדות המשנה שלהן, ומכלול הרשויות הרלוונטיות. 

  • טיפול בהתנגדויות לתכניות מכל הסוגים והדרגות, ובבקשות להיתרים, שימושים חורגים והקלות מטעם יזמים או מתנגדים. זאת בנוסף לטיפול וייצוג בעררי תכנון ובניה והיטלי השבחה, לרבות בפני שמאים מכריעים.

  • ייצוג בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך לפי סע' 197 לחוק, ייצוג בעתירות לבתי המשפט לעניינים מנהליים ובג"ץ בנושאי תכנון ובניה, צווים מנהליים ושיפוטיים. בין היתר, ייצג משרדנו את קיבוץ אור הנר בפסק הדין העקרוני בסוגיית סמכויות הועדות המקומיות (בנושא תכניות איחוד וחלוקה והתוויית דרכים). כמו כן אנו מספקים ייצוג בנושא הפקעות, כולל טיפול בשלב התכנוני, ניהול מו"מ וטיפול בתביעות לפיצויים בגין הפקעות (בין היתר של נתיבי ישראל, רכבת ועוד). לקוחותינו זכו לקבל פיצויים המוערכים בעשרות רבות של מיליוני ₪ (שווי פיצויים של מעל ל- 100 מיליון ₪) בעשרת השנים האחרונות.

  • בין הגופים הממשלתיים שהמשרד נבחר לתת להם שירותים בתחומי התכנון והבניה, נמנים משרד החקלאות (משרד חיצוני בלעדי בתחומי התכנון והבניה), חברת נת"ע, חברת מקורות, משרד הבינוי והשיכון (באמצעות חברה מנהלת), מכון וינגייט, ואוניברסיטת באר שבע.

הגישה שלנו

אמנם אדריכלים זכאים להתקבל למגורים בכפר המגורים עין הוד , אבל הליך התכנון של השנים האחרונות הופך ליהיות יותר ויותר משפטי. ליווי משפטי מתאים נדרש כיום עוד משלב הפרוגרמה. וזאת על מנת למנוע טעויות מצד אחד ולמקסם את הפוטנציאל מצד שני.

חוזרי משרד בנושא זה

חוזר 26/20 - פסק דין מחניים: היטל השבחה בשיוך דירות בקיבוצים

בימים אלו (21.6.20) ניתנה החלטה תקדימית של ועדת הערר לפיצויים ולהיטלי השבחה מחוז צפון, בנוגע לחבות של קיבוצים/חברי קיבוץ בהיטל השבחה עקב הליך של שיוך דירות. 

חוזר 21/20 –קרקע חקלאית- בית המשפט העליון מגביל את הפיצוי בגין פגיעה ע"י תוכנית (ס' 197)

עו"ד חגי שבתאי ועו"ד לירון רז עוסקים בפסק דין חדש, עקרוני וחשוב בסוגיה של בית המשפט העליון קובע תנאים חדשים לזכאות לקבלת פיצוי בגין "הפוטנציאל התכנוני" של קרקע חקלאית.

חוזר 7/20 – פסק דין גזר: השוויון מגיע לחברי הקיבוצים, גם בהיטלי השבחה.
מרץ, 2020

בימים אלו (16.2.20) ניתן פסק דין חשוב ועקרוני, בעניין קיבוץ גזר, בנוגע לחבות של חברי קיבוץ מתחדש הבונים את ביתם בהיטלי השבחה. מדובר בתקדים, שאין ספק שישפיע על כל הקיבוצים המתחדשים וחבריהם, המבקשים להגדיל דירות מגורים עד 140 מ"ר.

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים
Skip to content