חוזרי המשרד

Category: תכנון ובניה

טיפול בתחומי התכנון והבניה, התמחות בנושאי תוכניות מתאר.

חוזר משרד 5/23 (תכנון ובניה): פרסום תקנות התכנון והבנייה (הקלה, שימוש חורג וסטייה מתכנית), התשפ”ג-2023 (התקנות)

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא עצמה עבירה פלילית, וממלא תפקיד באגודה שמבקש מידע כזה חשוף לעונש מאסר. להערכתנו ניתן, גם במצב המשפטי החדש, להמשיך לבחון את התאמת המועמדים לאגודה ולחיי הקהילה תוך קבלת מידע חשוב לצורך ההחלטה. החוזר מתייחס לחוק והשלכותיו.

קרא עוד

חוזר 4/22: מעמדן הקנייני של הוראות בתוכנית מתאר

יזם זוכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל עם זכויות לפי תוכנית מתאר. התוכנית מאפשרת בנית חניון מתחת לשטח ציבורי. העיריה ומשרד הפנים מתנגדים לבניה והתיק מגיע לבית המשפט העליון. המקרה מביא השקה מעניינת בין מסמך תכנוני, תוכנית המתאר, לזכויות קנייניות של יזם ועיריה. מה הנפקות של הוראות קנייניות במסמך התכנוני? חוזר מאת עוה"ד כרמל מיכאלי וחגי שבתאי.

קרא עוד

חוזר18/21: היתר בניה נדרש גם למבנים מלפני כניסתו לתוקף של החוק ב- 1965

האם יש צורך ברישוי למבנה ישן שהוקם לפני חוק התכנון והבניה או הקמת המדינה? בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשאלה ומשנה הנחת עבודה קיימת של רבים. עוה"ד לירון רז, מנהל מחלקת תכנון ובניה מביאה את עיקרו של פסק הדין.

קרא עוד

חוזר 11/21 – החלטת ועדת ערר ניצנים: הפטור עד 140 מ”ר מהיטל השבחה המגיע לחברי הקיבוצים = פטור מוחלט.

עסקנו כבר מספר פעמים בקרבות בין חברי קיבוץ לוועדות המקומיות בנוגע להיטלי השבחה שנדרשים מהם בעת בניית ביתם בקיבוץ. עוה"ד אופיר לוי, שבע קרבות בתחום, חוזר עם ניצחון נוסף, הפעם בקיבוץ ניצנים. החוזר מביא את עיקרי הפסיקה.

קרא עוד

חוזר משרד 6/2021 : פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים

מאמר מאת עו"ד שרית ויור, אשר מרכזת את הטיפול בפרויקטים של אנרגיה ותשתית במשרד.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים
Skip to content