חוזרי המשרד

קטגוריה: תכנון ובניה

טיפול בתחומי התכנון והבניה, התמחות בנושאי תוכניות מתאר.

הנוסח המלא של תיקון תכנית מתאר ארצית המתייחסת להקמת מתקנים סולאריים (תמ”א 10/ד/2/10 )

תיקון מס' 2 לתמ"א 10/ ד/ 10- תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים נועד לאפשר מתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים בשימושים כפוליםובייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע בתכנית הראשית (בשטח כלוא של מחלף, במטמנות, על גבי מאגרים ובריכות דגים, בבתי עלמין, במיגונים קוסטיים ובקירות תמך בדרכים), ובכך להביא לצמצום היקף השטחים להקמת מתקנים על הקרקע. בנוסף, התיקון יאפשר להקים מתקני אגירת חשמל כשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו וולטאיים שאושרו בתכניות ולא כללו את זכויות הבניה הנדרשות. הנוסח המצורף הוא נוסח התיקון המוצע שהוגש להערות הוועדות המחוזיות. יצוין כי בהחלטת ולנת"ע לאחרונה מתאריך 29.12.2020 הוחלט שקול לקבל חלק מההשגות שהוגשו, ולפרסם להתייחסות הציבור לפי סעיף 106(ב) לחוק. נוסח מעודכן של התיקון אמור להתפרסם בהמשך. מובהר כי תיקון זה עדיין לא אושר ולא נכנס לתוקף.

קרא עוד

חוזר 26/20 – פסק דין מחניים: היטל השבחה בשיוך דירות בקיבוצים

בימים אלו (21.6.20) ניתנה החלטה תקדימית של ועדת הערר לפיצויים ולהיטלי השבחה מחוז צפון, בנוגע לחבות של קיבוצים/חברי קיבוץ בהיטל השבחה עקב הליך של שיוך דירות. קודם להחלטה זו, ועדות התכנון והבניה נהגו כל אחת בצורה שונה בהתייחס לסוגיה זו, ומעניין לראות כיצד תשפיע החלטה זו מכאן ולהבא, וכן האם יוגש ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.

קרא עוד

חוזר 21/20 –קרקע חקלאית- בית המשפט העליון מגביל את הפיצוי בגין פגיעה ע”י תוכנית (ס’ 197)

עו"ד חגי שבתאי ועו"ד לירון רז עוסקים בפסק דין חדש, עקרוני וחשוב בסוגיה של בית המשפט העליון קובע תנאים חדשים לזכאות לקבלת פיצוי בגין "הפוטנציאל התכנוני" של קרקע חקלאית.

קרא עוד

חוזר 7/20 – פסק דין גזר: השוויון מגיע לחברי הקיבוצים, גם בהיטלי השבחה.

בימים אלו (16.2.20) ניתן פסק דין* חשוב ועקרוני, בעניין קיבוץ גזר, בנוגע לחבות של חברי קיבוץ מתחדש הבונים את ביתם בהיטלי השבחה. מדובר בתקדים, שאין ספק שישפיע על כל הקיבוצים המתחדשים וחבריהם, המבקשים להגדיל דירות מגורים עד 140 מ"ר.

קרא עוד

  • 1
  • 2
כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים