חוזרי המשרד

קטגוריה: תכנון ובניה

טיפול בתחומי התכנון והבניה, התמחות בנושאי תוכניות מתאר.

חוזר 4/22: מעמדן הקנייני של הוראות בתוכנית מתאר

יזם זוכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל עם זכויות לפי תוכנית מתאר. התוכנית מאפשרת בנית חניון מתחת לשטח ציבורי. העיריה ומשרד הפנים מתנגדים לבניה והתיק מגיע לבית המשפט העליון. המקרה מביא השקה מעניינת בין מסמך תכנוני, תוכנית המתאר, לזכויות קנייניות של יזם ועיריה. מה הנפקות של הוראות קנייניות במסמך התכנוני? חוזר מאת עוה"ד כרמל מיכאלי וחגי שבתאי.

קרא עוד

חוזר18/21: היתר בניה נדרש גם למבנים מלפני כניסתו לתוקף של החוק ב- 1965

האם יש צורך ברישוי למבנה ישן שהוקם לפני חוק התכנון והבניה או הקמת המדינה? בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשאלה ומשנה הנחת עבודה קיימת של רבים. עוה"ד לירון רז, מנהל מחלקת תכנון ובניה מביאה את עיקרו של פסק הדין.

קרא עוד

חוזר 11/21 – החלטת ועדת ערר ניצנים: הפטור עד 140 מ”ר מהיטל השבחה המגיע לחברי הקיבוצים = פטור מוחלט.

עסקנו כבר מספר פעמים בקרבות בין חברי קיבוץ לוועדות המקומיות בנוגע להיטלי השבחה שנדרשים מהם בעת בניית ביתם בקיבוץ. עוה"ד אופיר לוי, שבע קרבות בתחום, חוזר עם ניצחון נוסף, הפעם בקיבוץ ניצנים. החוזר מביא את עיקרי הפסיקה.

קרא עוד

חוזר משרד 6/2021 : פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים

מאמר מאת עו"ד שרית ויור, אשר מרכזת את הטיפול בפרויקטים של אנרגיה ותשתית במשרד.

קרא עוד

הנוסח המלא של תיקון תכנית מתאר ארצית המתייחסת להקמת מתקנים סולאריים (תמ”א 10/ד/2/10 )

תיקון מס' 2 לתמ"א 10/ ד/ 10- תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים נועד לאפשר מתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים בשימושים כפוליםובייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע בתכנית הראשית (בשטח כלוא של מחלף, במטמנות, על גבי מאגרים ובריכות דגים, בבתי עלמין, במיגונים קוסטיים ובקירות תמך בדרכים), ובכך להביא לצמצום היקף השטחים להקמת מתקנים על הקרקע. בנוסף, התיקון יאפשר להקים מתקני אגירת חשמל כשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו וולטאיים שאושרו בתכניות ולא כללו את זכויות הבניה הנדרשות. הנוסח המצורף הוא נוסח התיקון המוצע שהוגש להערות הוועדות המחוזיות. יצוין כי בהחלטת ולנת"ע לאחרונה מתאריך 29.12.2020 הוחלט שקול לקבל חלק מההשגות שהוגשו, ולפרסם להתייחסות הציבור לפי סעיף 106(ב) לחוק. נוסח מעודכן של התיקון אמור להתפרסם בהמשך. מובהר כי תיקון זה עדיין לא אושר ולא נכנס לתוקף.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים