חוזרי המשרד

קטגוריה: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

התמחות ייחודית במגוון הנושאים והסוגיות הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

מקרה טל אל: תשלומים לאגודה הקהילתית

האם מי שפורש מאגודה להתיישבות קהילתית "פורש" גם מחובת תשלום תשלומי האגודה? החלטה של עוזרת רשם האגודות השיתופיות מרחיבה את חובת התשלום גם למקום בו אין התחייבות כתובה לשאת בתשלומים.

קרא עוד

חוזר משרד 10/2007 החלטה 1085 החלטה 1085- בניה לחברים בקיבוץ

החלטה 1085 קובעת תשלום דמי חכירה מלאים בעת בנית בתים לחברי הקיבוץ בגין שטחים שמעל לגודל בית של 160 מ"ר, כולל שטחי שירות. ההחלטה עומדת, לכאורה בניגוד לחוזה החכירה של הקיבוץ.

קרא עוד

הוראת אגף 366 ב’ עקרונות לאישור הוצאות פיתוח – הרחבות במושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים

הוראת אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל הקובעת את הכללים לפיהם יאשר מינהל מקרקעי ישראל הוצאות פיתוח בהרחבות ישובים.

קרא עוד

טיוטת דוח הועדה לבחינת הסדר שיוך חלופי בקיבוצים

נוסח הטיוטה של דו"ח הוועדה לבחינת הסדר להקניית זכויות למגורים לאגודות הקיבוצים כאלטרנטיבה לשיוך דירות הקבועה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 751 ו- 1155 וכן טיוטת חוות דעת השמאי הממשלתי הראשי בנושא.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים