חוזרי המשרד

קטגוריה: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

התמחות ייחודית במגוון הנושאים והסוגיות הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

תכניות נקודתיות בנחלות במושבים

מכתב הנחיות מאת יו"ר הועדה מחוזית צפון ומאת מתכננת מחוז צפון עוצר את "מבול" תכניות המתאר הנקודתיות אשר מנסות ליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המיטיבות עם בעלי הנחלות, בין היתר בנוגע לאישור יחידת מגורים שלישית וכן הגדלת חלקת המגורים ל 2.5 דונם. הוועדה דורשת כתנאי לקידום תכניות בנושאים אלו בחינה כוללת, רחבה של התכנון המרחבי והיישובי. צפוי כי דרישה זו תעכב את אישור ההטבות למושבים בשנים מספר.

קרא עוד

חוזר 17/21: מדיניות חישוב דמי היתר

במוקד החוזר תשלום "דמי היתר" לראשות מקרקעי ישראל, המקנה זכויות נוספות או שונות בקרקע ומהווה פתח לניצול לרעה. עוה"ד כרמל מיכאלי על נורות הזהרה אליהן כדאי לשים לב.

קרא עוד

חוזר משרד 16/21 – אסדת מים

ב- 26.8.21 פורסם באתר רשות המים "אוגדן כללים בדבר הכוונה לקבוע אסדרה חדשה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי". לאחרונה הסתיים הליך מתן הערות לאוגדן. עו"ד חגי שבתאי בשיתוף עם משרד עוה"ד תמיר סלע דנים בנושא.

קרא עוד

חוזר 15/21 – מהדורה מעודכנת למסמך מדיניות “מבנים חקלאיים” של משרד החקלאות

לאחרונה פרסמה הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהדורה שניה ומעודכנת של מסמך "מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים" (המהדורה הראשונה יצאה לאור בשנת 2013). עו"ד לירון רז ממשרדנו דנה בנושא.

קרא עוד

חוזר משרד 14/21 – נוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נוסח חדש לנוהל המתייחס לעסקאות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים. החוזר סוקר את עיקרי הנוהל. החוזרים הבאים נביא התייחסויות מיוחדות לסוגיות שונות העולות ממנו. עו"ד אופיר לוי, הוא שותף במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא, מנהל נושאי רשות מקרקעי ישראל. כיהן בעבר כיועץ משפטי ברמ"י.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים