חוזרי המשרד

קטגוריה: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

התמחות ייחודית במגוון הנושאים והסוגיות הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

חוזר משרד 16/21 – אסדת מים

ב- 26.8.21 פורסם באתר רשות המים "אוגדן כללים בדבר הכוונה לקבוע אסדרה חדשה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי". לאחרונה הסתיים הליך מתן הערות לאוגדן. עו"ד חגי שבתאי בשיתוף עם משרד עוה"ד תמיר סלע דנים בנושא.

קרא עוד

חוזר 15/21 – מהדורה מעודכנת למסמך מדיניות “מבנים חקלאיים” של משרד החקלאות

לאחרונה פרסמה הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהדורה שניה ומעודכנת של מסמך "מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים" (המהדורה הראשונה יצאה לאור בשנת 2013). עו"ד לירון רז ממשרדנו דנה בנושא.

קרא עוד

חוזר משרד 14/21 – נוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נוסח חדש לנוהל המתייחס לעסקאות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים. החוזר סוקר את עיקרי הנוהל. החוזרים הבאים נביא התייחסויות מיוחדות לסוגיות שונות העולות ממנו. עו"ד אופיר לוי, הוא שותף במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא, מנהל נושאי רשות מקרקעי ישראל. כיהן בעבר כיועץ משפטי ברמ"י.

קרא עוד

חוזר 11/21 – החלטת ועדת ערר ניצנים: הפטור עד 140 מ”ר מהיטל השבחה המגיע לחברי הקיבוצים = פטור מוחלט.

עסקנו כבר מספר פעמים בקרבות בין חברי קיבוץ לוועדות המקומיות בנוגע להיטלי השבחה שנדרשים מהם בעת בניית ביתם בקיבוץ. עוה"ד אופיר לוי, שבע קרבות בתחום, חוזר עם ניצחון נוסף, הפעם בקיבוץ ניצנים. החוזר מביא את עיקרי הפסיקה.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים