חוזרי המשרד

קטגוריה: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

התמחות ייחודית במגוון הנושאים והסוגיות הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

חוזר משרד 35/20: פדיון קרקע חקלאית בשינוי יעוד, החלטה 4921

אילו חוכרים זכאים להוראות המיטיבות של החלטות שינוי היעוד ששונו? עוה"ד חגי שבתאי ועו"ד יואב אינגבר מביאים את עיקרי החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל בקשר להוראות המעבר בהשבת קרקע חקלאית ששונה יעודה לפי פרק 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

קרא עוד

חוזר משרד 34/20: הסדר צרכניות במושבים, החלטה 4921

לאחרונה קבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל לפעול לעריכת עסקאות תעסוקה לצרכניות במושבים וכפרים שיתופיים. עוה"ד חגי שבתאי מביא את המקרים בהם לא תידרש עסקה, וכן מתי רמ"י תדרוש כספים על שימושי עבר.

קרא עוד

חוזר משרד 32/20- דחיית מועדים בעקבות משבר הקורונה

עו"ד חגי שבתאי כותב על החלטות חדשות וחשובות של הנהלת רשות מקרקעי ישראל המקנות ארכה לחוכרים ויזמים בקשר להתניות פיתוח בהסכמים וכן דחיית מועדים לתשלום.

קרא עוד

חוזר משרד 31/20: (מקרקעי ישראל) איך לקבוע שווי זכויות במקרקעין המוקצים בפטור ממכרז

יכוח מעניין שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון: האם רמ"י יכולה לגבות דמי חכירה בגין שימושים שלא התירה להשתמש בהם, אגב הקצאה בפטור ממכרז? בית המשפט הנכבד פסק שכן! עו"ד כרמל מיכאלי מנתח את פסק הדין המעניין.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים