חוזרי המשרד

קטגוריה: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

התמחות ייחודית במגוון הנושאים והסוגיות הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

חוזר משרד 20\42: שינוי ייעוד: גם מיסוי מקרקעין מכה את החוכרים של קרקע שיעודה שונה

עוה"ד חגי שבתאי מתייחס לחוזר מיסוי מקרקעין שפורסם בימים אלה. החוזר "גוזר גזירות" על חוכרים המשיכים קרקעותיהם לרמ"י בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470 ו- 1469, כיום בפרק 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

קרא עוד

חוזר מיסוי מקרקעין מס’ 2020\2: שינוי ייעוד בקרקע חקלאית החלטות 1470\1469- הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל

חוזר 2/20 החדש של רשות המיסים מנחה מהן הפעולות הנדרשות מחוכר המשיב לרשות מקרקעי ישראל קרקע שעברה שינוי יעוד לפי החלטה 1470 (והחלטה 1469) (כיום כלולות בפרק 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל).

קרא עוד

מקור הכנסה של רשות מקרקעי ישראל – הצרכניות במושבים

היישובים המרוחקים מפעילים צרכניות, עליהן הם משלמים לא מעט לרשות מקרקעי ישראל. לאחרונה קיבלה הרשות החלטה חדשה שעשויה להשפיע על המושבים והקיבוצים. מה משמעותה ואיך מתמודדים איתה?

קרא עוד

חוזר משרד 40/20 : מתי לא ניתן לפרוש ממושב?

עוה"ד ענבל זוסמן על פסק דין חדש וחריג: בית המשפט קובע חריג לכלל שחבר מושב יכול לפרוש מהאגודת המושב ולהמשיך ולהחזיק בזכויות במקרקעין. החריג נקבע במקרה מיוחד של אגודה הפועלת בצורה אקטיבית בנושאי צמחונות וטבעונות. עוה"ד זוסמן סוקרת את פסק הדין וקובעת כי זו לא המילה האחרונה בנושא. עד כמה החריג הזה יכול להיות רחב? האם הוא יתפוס גם בנושאי דת? ובקיבוצים?

קרא עוד

חוזר משרד 20 /41 : עדכון הנחות באזורי עדיפות לאומית – הוראות מעבר

החלטות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל הביאו לשינויים באזורי העדיפות הלאומית ולשיעור התשלום בגין עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל. המשמעות עלולה להיות, במקרים מסוימים, התייקרות של עשרות אחוזים. החוזר עוסק בהוראות מעבר שפרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל בקשר לאפשרות לערוך עסקאות בשיעור ההיוון הישן.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים