חוזרי המשרד

קטגוריה: מקרקעין, התחדשות עירונית

ליווי, טיפול, ייזום וייצוג מגוון לקוחות בקשת רחבה של עסקאות מקרקעין. ליווי, ייצוג של יזמים ודיירים והוצאה לפועל של פרויקטים בהתחדשות עירונית (תמ”א 38).

חוזר משרד 19/2008 הפקעת ולא השתמשת? תחזיר!

בצעד לא שיגרתי החזיר בית המשפט העליון קרקע לבעליה המקוריים, וזאת בנסיבות בהן הרשות שהפקיעה את הקרקע (עיריית חדרה), תיעדה להקים על הקרקע מבנים ציבוריים תוך 10 שנים, והלכה למעשה, לאחר 19 שנה, עדיין לא תפסה חזקה בקרקע ולא בנתה עליה מבני ציבור כלשהם. נקבע ששיהוי הרשות במימוש הצורך בהפקעה הוא כזניחת אותו צורך והפרה של חובת ההגינות לפעול בשקידה ראויה בהגשמת הצורך הציבורי בהפקעה ובתוך זמן סביר. התוצאה היא שעל הרשות להחזיר את המקרקעין לבעליה המקוריים.

קרא עוד

פיצויים בשל פגיעה במקרקעין שגובלים בתכנית

ס' 197 לחוק התיכנון והבניה- בית המשפט בוחן האם כביש הינו "כביש צר" אשר אינו מונע מבעלי זכויות במקרקעין המצויים בצידו האחד מלתבוע בגין פגיעה במקרקעין שלהם לאחר אישור תוכנית בצידו האחר.

קרא עוד

בעקבות חפציבה – שינויים בחוק המכר המחוקק הוסיף שורה של הגנות נוספות לטובת רוכשי דירות

קריסת חברת "חפציבה" והשלכות המשבר על שוק רכישת הדירות מקבלנים בישראל, העלו לכותרות את חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974 ("החוק"), אשר נועד להגן על השקעותיהם של רוכשי דירות מקבלנים. בעקבות הפרשה תוקן החוק כדי להעניק הגנה טובה יותר לרוכשי דירות מפני מקרים שבהם מוכר דירה אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם המכר. החוזר מביא את עיקרי השינויים ובהם אופן התשלום לקבלן, הטלת אחריות על התאגיד המעניק ליווי פיננסי לפרויקט,הקמת גוף של "ממונה על הדירות" במשרד הבינוי והשיכון.

קרא עוד

המנהלים עברו על החוק, “האגודה” הורשעה

כתבה מגלובס המתייחסת להליכים פליליים במסגרת חוק התכנון ובניה ושאלת האישום כנגד האגודה ומנהליה.

קרא עוד

  • 1
  • 6
  • 7
כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים