חוזרי המשרד

קטגוריה: מקרקעין, התחדשות עירונית

ליווי, טיפול, ייזום וייצוג מגוון לקוחות בקשת רחבה של עסקאות מקרקעין. ליווי, ייצוג של יזמים ודיירים והוצאה לפועל של פרויקטים בהתחדשות עירונית (תמ”א 38).

על הארכת מועד להגשת תביעה לפי ס’ 197 הארכת מועד- בנסיבות מיוחדות בלבד

המחוקק הגביל את זמן הגשת תביעה לפיצוי עקב פגיעה מתוכנית ל 3 שנים. שר הפנים רשאי להאריך את המועד, אולם אך ורק מטעמים מיוחדים. המדובר בנסיבות מיוחדות ביניהן: סיבות אישיות בגינן נפגעה היכולת לדעת על קיומה ואישורה של התכנית הפוגעת קבלת מידע לא נכון מגורם מוסמך קיום מו"מ בין הועדה המקומית לבין המבקש. זאת, בתנאי שהמו"מ נוהל באופן שוטף ורציני, ושהבקשה הוגשה תוך זמן קצר מיום סיום הליכי המו"מ. מכלול השיקולים ייבחן על רקע שיקולים אובייקטיביים, ובהם מידת האיחור בהגשת התביעה ומידת הפגיעה הנטענת כתוצאה מהתכנית.

קרא עוד

שימוש בכח נגד פולשים במגבלת הזמן יש להשתמש בזהירות בזכות הפינוי בכח

החוק מאפשר למחזיק במקרקעין כדין להשתמש בכח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין, וכן להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציא את החזקה ממי שתפס אותה שלא כדין, בתוך שלושים יום מיום התפיסה. לשימוש בכח שלא במסגרת החוק עלולות להיות השלכות לא נעימות שכן היא עלולה לפעול כחרב פיפיות כנגד המשתמש. לכן, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ראוי לפני נקיטת פעולה כזו.

קרא עוד

חוזר משרד 23/08 האם ניתן לבטל חוזה מכר דירה 4 שנים לאחר שהופר? דחיה בשימוש בסעדים עלולה למנוע אפשרות שימוש בהם

אין זה צודק להפעיל את הזכות לביטול חוזה המכר, גם אם קיימת, בנסיבות בהן לא נשלחה לדיירים הודעת ביטול במשך ארבע שנים מההפרה לכאורה ועד להגשת התביעה, וכאשר התברר כי הקונים קיבלו את החזקה בדירה ברשות, וכי הם חייבים לחברה לבנייה יתרה קטנה יחסית ממחיר הדירה. מכח התנהגות הצדדים הפכה ההפרה היסודית של אי תשלום התמורה להפרה שאינה יסודית, וכי ביטול חוזה לאחר תקופה כה ממושכת אינו מתיישב עם עקרון תום הלב. המסקנה: יש להקדים טיפול משפטי בהפרת חוזים שכן עיכוב עלול לפגוע בסעדים העומדים לרשות הצד הנפגע.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים