חוזרי המשרד

קטגוריה: הגנת הסביבה, אנרגיה ותשתיות

ייצוג לקוחות בתחומי התשתית בנושאים שונים, לרבות סוגיות של פקודת המכרות, אנרגיה מתחדשת, אתרי פסולת, מים.

חוזר משרד 5/2021 (מקרקעי ישראל, סולארי): הקמת מתקנים סולאריים על בריכות דגים/מאגרי מים בישובים חקלאיים

לאחרונה חותמים חוכרים רבים על עסקה להקמת מתקן סולארי "דו תכליתי", הכוונה להקמת מיזם סולארי במאגרים, שהופכים לדו תכליתיים עם צירוף השימוש של הפקת אנרגיה. עורכת הדין שרית ויור, מרכזת תחום עסקאות אנרגיה מתחדשת במשרד מביאה תמונת מצב לגבי כללי רשות מקרקעי ישראל בנושא.

קרא עוד

הנוסח המלא של תיקון תכנית מתאר ארצית המתייחסת להקמת מתקנים סולאריים (תמ”א 10/ד/2/10 )

תיקון מס' 2 לתמ"א 10/ ד/ 10- תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים נועד לאפשר מתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים בשימושים כפוליםובייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע בתכנית הראשית (בשטח כלוא של מחלף, במטמנות, על גבי מאגרים ובריכות דגים, בבתי עלמין, במיגונים קוסטיים ובקירות תמך בדרכים), ובכך להביא לצמצום היקף השטחים להקמת מתקנים על הקרקע. בנוסף, התיקון יאפשר להקים מתקני אגירת חשמל כשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו וולטאיים שאושרו בתכניות ולא כללו את זכויות הבניה הנדרשות. הנוסח המצורף הוא נוסח התיקון המוצע שהוגש להערות הוועדות המחוזיות. יצוין כי בהחלטת ולנת"ע לאחרונה מתאריך 29.12.2020 הוחלט שקול לקבל חלק מההשגות שהוגשו, ולפרסם להתייחסות הציבור לפי סעיף 106(ב) לחוק. נוסח מעודכן של התיקון אמור להתפרסם בהמשך. מובהר כי תיקון זה עדיין לא אושר ולא נכנס לתוקף.

קרא עוד

אנרגיה סולארית במשבצות הישובים -הצעה להחלטה

מינהל מקרקעי ישראל פירסם את נוסח הצעתו למועצת מקרקעי ישראל בכל הנוגע למדיניות הקרקעית הנוגעת לאנרגיה סולארית במשבצות הישובים. ההצעה אינה נוגעת לקרקעות זמניות ולשטחים המוחכרים שלא בתנאי נחלה (כגון חוזי מטעים, חוות חקלאיות וכו'). מובא הנוסח המלא של ההצעה. בחוזר המשרד הבא נביא את התייחסותנו להצעה

קרא עוד

החלטת הנהלת ממ”י 3115 – אנרגיה סולארית

הנוסח המלא של החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מיום 27.12.2011. ההחלטה מתווה מדיניות חדשה להקצאת קרקע למתקנים קרקעיים של אנרגיה סולארית בישובים החקלאיים וטעונה אישור מועצת מקרקעי ישראל. חוזר משרד קרוב יביא את הדגשים בהחלטה.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים