חוזרי המשרד

קטגוריה: דיני עבודה

חוזר 20/20 –תקנות חדשות בעניין המשך עבודה במשק

בהמשך לחוזרי המשרד הקודמים שפרסמנו בנוגע להגבלות השונות החלות על העסקת עובדים במהלך משבר הקורונה, ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו, ביום 31.3.20, ברשומות, תקנות חדשות1, המעדכנות ומשנות את התקנות הקודמות שפורסמו בנוגע להגבלת מספר העובדים במקום העבודה ואת התקנות הקודמות שפורסמו בנוגע להגבלת פעילות.

קרא עוד

חוזר 16/20 –תקנות חדשות בעניין הגבלת פעילות

ביום 25.3.2020 התפרסמו תקנות שעת חירום, אשר נועדו לצמצם, פעם נוספת, את היציאה למרחב הציבורי על מנת להקטין ו/או לצמצם את מספר הנדבקים החדשים מנגיף הקורונה. להלן סקירה קצרה בנוגע להוראות המופיעות בתקנות החדשות בנוגע להמשך עבודה.

קרא עוד

חוזר 15/20- תקנות חדשות לעניין עבודה בשעת קורונה והנחיות של משרד החקלאות לזמן וירוס הקורונה

עו"ד אוסנת קולודני- חיים מדבר על התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום ה- 22.3.2020 (להלן-"תקנות שעת חירום") ובהן ההגבלות יחולו על מקומות העבודה למעט אלו שנקבעו להן הוראות מיוחדות בתקנות.

קרא עוד

חוזר 14/20- קורונה: שעות נוספות וגיוס חובה לעבודות

עו"ד אוסנת קולודני- חיים בנוגע להיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות שניתן למשך תקופה של חודשיים או למשך תקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם מביניהם.

קרא עוד

  • 1
  • 2
כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים