חוזרי המשרד

קטגוריה: אגודות שיתופיות, וועדים מקומיים

מעטפת משפטית מלאה לאגודות השיתופיות ולוועדים במכלול ענייניהם המשפטיים

חוזר 3/22: החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים

שיוך נכסים וחלוקת רווחים באגודות השיתופיות היו תמיד מקור להתדיינויות משפטיות. החוזר מתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא המדגיש את חשיבותן של החלטות האסיפה.

קרא עוד

חוזר 1/22 (אגודות שיתופיות): תביעות אישיות נגד נושאי משרה באגודה שיתופית

האם בעל משרה באגודה שיתופית עשוי לחוב בחוב אישי עקב פעילותו באגודה? עו"ד ד"ר נדב דגן מתייחס לשאלה בחוזר חשוב שכדאי לקרוא.

קרא עוד

חוזר משרד 16/21 – אסדת מים

ב- 26.8.21 פורסם באתר רשות המים "אוגדן כללים בדבר הכוונה לקבוע אסדרה חדשה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי". לאחרונה הסתיים הליך מתן הערות לאוגדן. עו"ד חגי שבתאי בשיתוף עם משרד עוה"ד תמיר סלע דנים בנושא.

קרא עוד

פסק דין מחוזי ב”ש – הודעה על כינוס אסיפה כללית של אגודה

אין חובה מכוח החוק להודיע על אסיפה כללית שבועיים מראש, בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי לא מוטלת חובה כזו, אלא אם אגודה בחרה באופן רצוני המתכונת זו. להלן מובאת הודעת רשמת האגודות השיתופיות בנושא.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים