חוזרי המשרד

קטגוריה: אגודות שיתופיות, וועדים מקומיים

מעטפת משפטית מלאה לאגודות השיתופיות ולוועדים במכלול ענייניהם המשפטיים

חוזר 9/22 : עבר פלילי של מועמדים לחברות באגודה

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא עצמה עבירה פלילית, וממלא תפקיד באגודה שמבקש מידע כזה חשוף לעונש מאסר. להערכתנו ניתן, גם במצב המשפטי החדש, להמשיך לבחון את התאמת המועמדים לאגודה ולחיי הקהילה תוך קבלת מידע חשוב לצורך ההחלטה. החוזר מתייחס לחוק והשלכותיו.

קרא עוד

חוזר 7/22 : עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה

מה קורה כאשר בעל תפקיד באגודה חותם על הסכם עם חבר שאינו תואם את התקנון? בית המשפט המחוזי פסק לטובת החבר ואכף על האגודה בוררות שאינה עולה עם התקנון. עוה"ד ד"ר נדב דגן וחגי שבתאי מביאים את עיקרי פסק הדין והערות.

קרא עוד

חוזר 3/22: החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים

שיוך נכסים וחלוקת רווחים באגודות השיתופיות היו תמיד מקור להתדיינויות משפטיות. החוזר מתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא המדגיש את חשיבותן של החלטות האסיפה.

קרא עוד

חוזר 1/22 (אגודות שיתופיות): תביעות אישיות נגד נושאי משרה באגודה שיתופית

האם בעל משרה באגודה שיתופית עשוי לחוב בחוב אישי עקב פעילותו באגודה? עו"ד ד"ר נדב דגן מתייחס לשאלה בחוזר חשוב שכדאי לקרוא.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים