חוזרי המשרד

אישור תמ”א 35- החלטת ממשלה 4467 החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים

נוסח החלטת ממשלה 4467 מיום 27.11.05. ההחלטה סייגה את נוסח תוכנית המתאר בהתייחס לרשימת ישובים הנכללים בסעיף 7.נקבע כי לגבי ישובים אלה יתקיימו דיונים לגריעתם מהמרקם העירוני.

קרא עוד

דו”ח ועדת הבר

ועדת הבר מונתה בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז. מטרת הועדה היתה להציע המלצות להסדרת הזכויות בחלקת המגורים בישובים החקלאיים ולהציע תיקונים להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל (מיום 2.9.03 ומיום 22.10.03, וזאת במטרה להביאן לאישור הממשלה והמועצה.

קרא עוד

תכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004

דיון עקרוני בועדה המחוזית בהתייחס להליכי רישום הבתים של קיבוצים. הועדה רואה בתהליך השינוי וההתחדשות בקיבוצים כתהליך של תכנון מחודש לכל דבר. תהליך התחדשות תיכנונית שאחת מתוצאותיו היא שיוך דירות. למעשה מדובר במעבר מתכנון סטטוטורי כללי בו התכנון המפורט היה ענין של קהילה מקומית מאוחדת בלבד, לתכנון סטטוטורי מפורט שיהיה חשוף לציבור הרחב במסגרת הליך של אישור תכנית מפורטת לכל דבר, הכולל יעוד שטחים והקצאת קרקע בסטנדרטיים תיכנוניים עכשווים. בהיבט של החבר/תושב: לצרכי המגורים ובהיבט הישובי - צורכי ציבור: תחבורה (תנועה וחניה), שטחים פתוחים, מבני ציבור ומעבר תשתיות.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים