חוזרי המשרד

נוסח החלטות חלקת המגורים

נוסח מלא של החלטת מועצת מקרקעיישראל המתייחסת לחלקות המגורים במושבים וקיבוצים. את ההחלטה משלימה החלטה 1101 המתייחסת לשימושים לא חקלאיים בחלקות א' במושבים. להורדת המאמר המלא

קרא עוד

חוזר משרד 12/07 שינויים בהחלטה 959 על השינויים האחרונים בהחלטה המתייחסת להרחבת ישובים

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לאחרונה על שינוי נוסף במדיניות ההרחבות בישובים. המועצה החליטה על הקצאה של חלק מהמגרשים בדרך של מכרז ועל איסור רכישת מגרשים על ידי חברי קיבוץ ובעלי נחלות ומשקי עזר. יש מקום לביקורת על עצם המדיניות החדשה, על השינויים התכופים במדיניות ועל דרך קבלת ההחלטה.

קרא עוד

החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל מסדירה הקצאת קרקע לזרים

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה לאחרונה החלטה חדשה בנושא איסור העברת זכויות והקצאת מקרקעי ישראל לזרים. ההחלטה נותנת שיקול דעת לא מוגבל ולדעתנו לא סביר לועדת המשנה ויור' המועצה לאשר חריגים. מינהל מקרקעי ישראל קיבל הרשאה לאפשר העברת זכויות בדירות בודדות לזרים יחידים.

קרא עוד

כפל כהונה במועצה אזורית

הנחיה וחוות דעת בנושא חבר ועד - חבר המועצה האזורית חוזר מנכ"ל משרד הפנים וחוות הדעת בנושא כפל כהונה של חבר ועד מקומי ומועצה אזורית אליהם התייחס חוזר המשרד 19-2007

קרא עוד

קבלת בן ממשיך לאגודה נוסח פסק דין בית הגדי הדן בהליכי קבלת בן ממשיך לחברות

רשם האגודות השיתופיות דוחה השגה על החלטת חוקר בנוגע לחברותו של מי שעומד בקריטריונים של "בן ממשיך". נקבע שלבן ממשיך מעמד מיוחד בהליכי הקבלה המבדיל אותו מאדם חיצוני. במידה ומהאגודה אינה מעוניינת בחברותו, עליה לפעול על פי הדין ולקיים בוררות שאם לא כן הן מתקבל אוטומטית כחבר.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים