חוזרי המשרד

חוזר משרד 15/07 תקנות הסיווג “קיבוץ מתחדש” חלק א’

השם "תקנות הסיווג" מתייחס לשורה של תקנות אשר יחדיו מהוות מהפיכה במעמד המשפטי של הקיבוצים. התקנות מאפשרות שינויים באורחות החיים של חברי הקיבוץ ולרבות מעמד של חבר בעצמאות כלכלית, שיוך דירות, שיוך נכסים יצרניים ומודלים של רשת ביטחון.לאחרונה החל הרשם לפנות לקיבוצים תוך דרישה להסדיר את מעמדם בהתאם לתקנות אלו. בחוזרים הבאים נביא סקירה תמציתית של מגוון התקנות.

קרא עוד

נוסח החלטות חלקת המגורים

נוסח מלא של החלטת מועצת מקרקעיישראל המתייחסת לחלקות המגורים במושבים וקיבוצים. את ההחלטה משלימה החלטה 1101 המתייחסת לשימושים לא חקלאיים בחלקות א' במושבים. להורדת המאמר המלא

קרא עוד

חוזר משרד 12/07 שינויים בהחלטה 959 על השינויים האחרונים בהחלטה המתייחסת להרחבת ישובים

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לאחרונה על שינוי נוסף במדיניות ההרחבות בישובים. המועצה החליטה על הקצאה של חלק מהמגרשים בדרך של מכרז ועל איסור רכישת מגרשים על ידי חברי קיבוץ ובעלי נחלות ומשקי עזר. יש מקום לביקורת על עצם המדיניות החדשה, על השינויים התכופים במדיניות ועל דרך קבלת ההחלטה.

קרא עוד

החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל מסדירה הקצאת קרקע לזרים

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה לאחרונה החלטה חדשה בנושא איסור העברת זכויות והקצאת מקרקעי ישראל לזרים. ההחלטה נותנת שיקול דעת לא מוגבל ולדעתנו לא סביר לועדת המשנה ויור' המועצה לאשר חריגים. מינהל מקרקעי ישראל קיבל הרשאה לאפשר העברת זכויות בדירות בודדות לזרים יחידים.

קרא עוד

כפל כהונה במועצה אזורית

הנחיה וחוות דעת בנושא חבר ועד - חבר המועצה האזורית חוזר מנכ"ל משרד הפנים וחוות הדעת בנושא כפל כהונה של חבר ועד מקומי ומועצה אזורית אליהם התייחס חוזר המשרד 19-2007

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים