חוזרי המשרד

חוזר 15/20- תקנות חדשות לעניין עבודה בשעת קורונה והנחיות של משרד החקלאות לזמן וירוס הקורונה

עו"ד אוסנת קולודני- חיים מדבר על התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום ה- 22.3.2020 (להלן-"תקנות שעת חירום") ובהן ההגבלות יחולו על מקומות העבודה למעט אלו שנקבעו להן הוראות מיוחדות בתקנות.

קרא עוד

חוזר 14/20- קורונה: שעות נוספות וגיוס חובה לעבודות

עו"ד אוסנת קולודני- חיים בנוגע להיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות שניתן למשך תקופה של חודשיים או למשך תקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם מביניהם.

קרא עוד

חוזר 13/20– עבודה בשעת חירום עקב משבר הקורונה

עו"ד אוסנת קולודני- חיים כותבת על מצב החירום שייתכן ויוכרז במדינת ישראל, בעקבות משבר הקורונה. במקרה בו יוכרז מצב חירום במדינת ישראל, ימשיכו לפעול מפעלים חיוניים ומפעלים לשירותים קיומיים. להלן, מדריך קצר לגבי מהם אותם מפעלים חיוניים ומפעלים לשירותים קיומיים שימשיכו לפעול במקרה בו יוכרז מצב חירום. כיצד ניתן כבר עתה לפעול על מנת שמפעל מסוים יוכר כמפעל חיוני ו/או מפעל לשירות קיומי, מי יהיה חייב לעבוד בהם ומה יהיו זכויותיו.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים