חוזרי המשרד

חוזר 1/21: חוק ועדות קבלה- תמונה מצב

עוה"ד ענבל זוסמן המלווה אגודות שיתופיות רבות בהליכי צמיחה דמוגרפית בתמונת מצב על ועדות הקליטה בישובים הקהילתיים ובהרחבות.

קרא עוד

הנוסח המלא של תיקון תכנית מתאר ארצית המתייחסת להקמת מתקנים סולאריים (תמ”א 10/ד/2/10 )

תיקון מס' 2 לתמ"א 10/ ד/ 10- תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים נועד לאפשר מתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים בשימושים כפוליםובייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע בתכנית הראשית (בשטח כלוא של מחלף, במטמנות, על גבי מאגרים ובריכות דגים, בבתי עלמין, במיגונים קוסטיים ובקירות תמך בדרכים), ובכך להביא לצמצום היקף השטחים להקמת מתקנים על הקרקע. בנוסף, התיקון יאפשר להקים מתקני אגירת חשמל כשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו וולטאיים שאושרו בתכניות ולא כללו את זכויות הבניה הנדרשות. הנוסח המצורף הוא נוסח התיקון המוצע שהוגש להערות הוועדות המחוזיות. יצוין כי בהחלטת ולנת"ע לאחרונה מתאריך 29.12.2020 הוחלט שקול לקבל חלק מההשגות שהוגשו, ולפרסם להתייחסות הציבור לפי סעיף 106(ב) לחוק. נוסח מעודכן של התיקון אמור להתפרסם בהמשך. מובהר כי תיקון זה עדיין לא אושר ולא נכנס לתוקף.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים