חוזר 7/20 – פסק דין גזר: השוויון מגיע לחברי הקיבוצים, גם בהיטלי השבחה.

Spread the love

19 פברואר 2020

בימים אלו (16.2.20) ניתן פסק דין* חשוב ועקרוני, בעניין קיבוץ גזר, בנוגע לחבות של חברי קיבוץ מתחדש הבונים את ביתם בהיטלי השבחה. מדובר בתקדים, שאין ספק שישפיע על כל הקיבוצים המתחדשים וחבריהם, המבקשים להגדיל  דירות מגורים עד 140 מ”ר.

קודם לפסק הדין הדין הנוהג אצל רוב ועדות התכנון והבניה היה לתת פטור מהיטל השבחה בגין בניה של דירת מגורים בגודל של עד 140 מ”ר (ס’ 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ”ה 1965) רק לבניה במגזר העירוני, לרבות בתים של חברים שנרשמו על שמם, וכן לבניה בקיבוצים שיתופיים (“מסורתיים”), אך לא במקרה בו קיבוץ מתחדש הגיש בקשה עבור חברים אשר טרם שוייך להם ביתם.

פסה”ד עוסק בשאלת חבות בתשלום היטל השבחה בגין בקשה להרחבת בית של חברת קיבוץ הנמצא בהליך שיוך (התקבלה החלטת שיוך ונחתם הסכם להעברת זכויות בין הקיבוץ לבין החברה, אך לא נחתם חוזה חכירה ישיר בין החברה לבין רמ”י). במקרה זה הקיבוץ הגיש בקשה להיתר עבור חברה ותיקה המתגוררת בדירה אשר הרחבתה (במימונה העצמי) מתבקשת עבורה, ואשר לא יכלה להגיש את הבקשה בעצמה מכיון שהבית לא נרשם עדיין על שמה.  הקיבוץ טען, באמצעות משרדנו, כי חל ס’ 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965,  בעניין הרחבת דירת מגורים, המעניק פטור למחזיק הבונה או מרחיב את דירת מגוריו עד 140 מר (להלן: “הפטור“).

ועדת הערר המחוזית לענייני היטלי השבחה דחתה את טענות קיבוץ גזר לפיהן חל הפטור, ונתקבלה עמדת הועדה המקומית לתכנון ובניה גזר, לפיה יש לחייב את הקיבוץ בהיטל השבחה ואין להחיל את הפטור. הקיבוץ הגיש ערעור על החלטת ועדת הערר לבית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

בערעור טען הקיבוץ, כי החברה גרה בנכס מטעם הקיבוץ (ששיוך הדירות בו לא הושלם ועל כן לטענת הקיבוץ הוא כמו קיבוץ מסורתי לעניין הזכויות בקרקע), ועל כן הקיבוץ הוא גם מחזיק וגם החייב, ובגלל שיש זהות, יש פטור.

לחילופין טען הקיבוץ, כי יש לראות את החברה כחוכרת לדורות, ועל כן כמי שזכאית לפטור. היות והחברה היא גם המשתמשת בנכס, אז יש זהות בין המחזיק לבין החייב וגם מטעם זה יש פטור.

עוד טען הקיבוץ כי עמדת הועדה בעניין אינה סבירה, שכן היא מביאה למצב שבו חבר המתגורר בנכס ואין לו זכויות וחבר שכבר השלים את שיוך הדירות, זכאים לפטור, ודווקא חבר שהחל בתהליך של שיוך דירות, אולם הוא טרם הושלם, לא זכאי לפטור.

טענה נוספת של הקיבוץ היתה כי מתן הפטור הוא סוציאלי לצורך הרחבת דירת המגורים והקלה במצוקת הדיור, ויש לפרש את החוק לאור תכליתו.

הועדה טענה כי לשון החוק, כפי שהיא אף פורשה בפסיקה, אינה מאפשרת לתת פטור מהיטל השבחה, שכן הקיבוץ הוא החייב ואילו החברה היא המחזיקה, ומכאן שאין זהות בין המחזיק לחייב ואין פטור.

בית המשפט קבע שמדובר בשאלה של פרשנות סעיף 19 (ג) (1), וציין בראש ובראשונה, כי לשון החוק אינה ברורה, וכן כי לשון החוק אינה חזות הכל. הוא ערך בחינה של כל ההלכות בעניין הפטור מהיטל השבחה הקבוע בס’ 19 (ג), וקבע שהפרשנות של ועדת הערר איננה מתיישבת עם התכלית העומדת בבסיסו של סעיף הפטור, שהינה תכלית סוציאלית של מתן אפשרות להרחבת דירה כדי לתת פתרון למצוקת הדיור. כמו כן, בית המשפט קבע, כי במקרה זה לא מדובר על ניצול לרעה של הפטור, שכן לא מדובר במקרה בו ההטבה תנוצל לשימוש מסחרי, אלא מדובר על הרחבה לצורך שיפור תנאי הדיור של החברה.

בית המשפט קיבל את הטענה המרכזית של הקיבוץ, לפיה הקיבוץ הוא החייב וגם המחזיק, וקבע כי במועד אישור התוכנית המשביחה, לא התרחש כל שינוי בזכויות הקניינית והחוזיות בקרקע, ולכן הקיבוץ המתחדש הוא למעשה קיבוץ מסורתי לעניין הזכויות בקרקע, ומכיוון שמתקיימת זהות בין החייב לבין המחזיק, הרי שחל פטור מהיטל השבחה בעת הגדלת הדירה עד 140 מ”ר.

יצוין עוד, כי בית המשפט אף קיבל את טענת הקיבוץ, כי אין מקום להפלות את חברי הקיבוץ לרעה ולהוציאם מכלל אזרחי ישראל הזכאים לפטור, רק בשל היותם חברי קיבוץ.

אם כך, בהתאם לקביעתו של בית המשפט, גם חברי קיבוץ מתחדש, הנמצא בתהליך שיוך אך עוד לא השלים אותו, נכנסים תחת הפטור הקבוע בס‘ 9 (ג) (1) לחוק וזכאים לפטור מהיטל השבחה בגין הגדלת דירת מגוריהם.

משרדנו בוחן בימים אלה, עבור מספר קיבוצים, הגשת תביעות להשבת תשלומי היטל השבחה ששולמו ביתר.

 

קיבוץ גזר יוצג בהליך הנ”ל על ידי עוה”ד גלי פלד ואופיר לוי, השותפים במשרד עורכי הדין חגי שבתאי, שפירא.

 

*(עמ”נ 52427-10-17) קיבוץ גזר נ’ הועדה המקומית גזר, בבית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כב’ הש’ אחיקם סטולר)

החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים