חוזרי המשרד

חוזר 24/20 (מקרקעי ישראל) פסק הדין: השבת נחלה לרמ”י בגלל “שימושים חורגים”

פסק דין חריג שניתן בעניינם של בעלי זכויות בנחלות שפעלו בניגוד להסכם המשבצת עם רמ"י מלמד שבתי המשפט רואים בחומרה שימושים חורגים בנחלות ושבמקרי קיצון הם עלולים להביא לפתרון קיצון, אובדן הנחלה.

קרא עוד

חוזר 23/20 (מקרקעי ישראל, תכנון ובניה, הפקעות) אין הפקעות חינם

מאבק משפטי של כ- 15 שנה בין שורה של קיבוצים בעמק חרוד לבין רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל מוכיח כי אין לקבל כמובן מאליו את קביעות הגורמים המפקיעים בקשר לגובה הפיצוי המוצע על ידם, וכי לפעמים יש לבחון היטב גם את "הפרטים הקטנים" ולמצות את ההליכים בנושא.

קרא עוד

חוזר 22/20 (מקרקעי ישראל, מים), הקצאת קרקע למכוני טיהור שפכים או למאגרי מים

תיקון 1/20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. מבט מהחלון מלמד שמגרש החניה ברחוב דובנוב מארח מכוניות לראשונה מזה זמן רב, וזה הזמן לעדכן עדכונים שאינם מוטים לאירוע הקורונה. ביום 12.3.20 נכנסו לתוקפן תיקונים שאושרו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 4.3.20. התיקונים נוגעים לנושאים רבים. עקרונות הסכמי הגג, הפרק העירוני בקובץ, הסדר בני מקום, מחיר למשתכן, שומות, מאגרים ומתקני טיהור, הקצאות לאנרגיה מתחדשת, הטמנת פסולת, כריה וחציבה, שינוי יעוד בקרקע חקלאית, הסדר כפר שלם.

קרא עוד

חוזר 21/20 –קרקע חקלאית- בית המשפט העליון מגביל את הפיצוי בגין פגיעה ע”י תוכנית (ס’ 197)

עו"ד חגי שבתאי ועו"ד לירון רז עוסקים בפסק דין חדש, עקרוני וחשוב בסוגיה של בית המשפט העליון קובע תנאים חדשים לזכאות לקבלת פיצוי בגין "הפוטנציאל התכנוני" של קרקע חקלאית.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים