חוזרי המשרד

חוזר משרד 35/20: פדיון קרקע חקלאית בשינוי יעוד, החלטה 4921

אילו חוכרים זכאים להוראות המיטיבות של החלטות שינוי היעוד ששונו? עוה"ד חגי שבתאי ועו"ד יואב אינגבר מביאים את עיקרי החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל בקשר להוראות המעבר בהשבת קרקע חקלאית ששונה יעודה לפי פרק 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

קרא עוד

חוזר משרד 34/20: הסדר צרכניות במושבים, החלטה 4921

לאחרונה קבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל לפעול לעריכת עסקאות תעסוקה לצרכניות במושבים וכפרים שיתופיים. עוה"ד חגי שבתאי מביא את המקרים בהם לא תידרש עסקה, וכן מתי רמ"י תדרוש כספים על שימושי עבר.

קרא עוד

חוזר משרד 33/20: (אגודות שיתופיות) כינוס אסיפות וכהונת ועדים בזמן סגר

עוה"ד ענבל זוסמן העוסקת בליווי אגודות שיתופיות מעדכנת בדבר ההוראות החדשות לעת סגר שיצאו ממשרד רשם האגודות השיתופיות.

קרא עוד

חוזר משרד 32/20- דחיית מועדים בעקבות משבר הקורונה

עו"ד חגי שבתאי כותב על החלטות חדשות וחשובות של הנהלת רשות מקרקעי ישראל המקנות ארכה לחוכרים ויזמים בקשר להתניות פיתוח בהסכמים וכן דחיית מועדים לתשלום.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים