חוזרי המשרד

חוזר 20/20 –תקנות חדשות בעניין המשך עבודה במשק

בהמשך לחוזרי המשרד הקודמים שפרסמנו בנוגע להגבלות השונות החלות על העסקת עובדים במהלך משבר הקורונה, ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו, ביום 31.3.20, ברשומות, תקנות חדשות1, המעדכנות ומשנות את התקנות הקודמות שפורסמו בנוגע להגבלת מספר העובדים במקום העבודה ואת התקנות הקודמות שפורסמו בנוגע להגבלת פעילות.

קרא עוד

חוזר 19/20 –מבנים לעובדים זרים בתקופת הקורונה

לאור מצב החירום שנוצר בעקבות מגיפת הקורונה, ולצורך הגברת הבידוד בקרב העובדים הזרים העובדים בענף החקלאות, החליטה הנהלת רמ"י לפני יומיים, במסגרת החלטת הנהלה מספר 4787, על הקלות בהצבת מבנים למגורי עובדים זרים,

קרא עוד

חוזר 17/20 –הארכת מועדים, רשות מקרקעי ישראל

הנהלת רשות מקרקעי ישראל הודיעה על הארכת תוקף לתשלום שוברים. עו"ד חגי שבתאי ענה למנהל הרשות עו"ד עדיאל שרון, בבקשה לקבוע הארכת מועדים גורפת. החוזר מתייחס להארכת המועד, לפניית עורך דין שבתאי וכן לתגובת מנהל הרשות.

קרא עוד

חוזר 16/20 –תקנות חדשות בעניין הגבלת פעילות

ביום 25.3.2020 התפרסמו תקנות שעת חירום, אשר נועדו לצמצם, פעם נוספת, את היציאה למרחב הציבורי על מנת להקטין ו/או לצמצם את מספר הנדבקים החדשים מנגיף הקורונה. להלן סקירה קצרה בנוגע להוראות המופיעות בתקנות החדשות בנוגע להמשך עבודה.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים