חוזרי המשרד

ידיעות אחרונות- מחוץ לפרוטוקול

על הרצאתם של עורכי הדין חגי שבתאי ואופיר לוי בנושא "חידושים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל" במסגרת הכנס השנתי של הארגון הבינלאומי לעורכי דין ומשפטנים יהודים.

קרא עוד

חוזר משרד 20\42: שינוי ייעוד: גם מיסוי מקרקעין מכה את החוכרים של קרקע שיעודה שונה

עוה"ד חגי שבתאי מתייחס לחוזר מיסוי מקרקעין שפורסם בימים אלה. החוזר "גוזר גזירות" על חוכרים המשיכים קרקעותיהם לרמ"י בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470 ו- 1469, כיום בפרק 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

קרא עוד

חוזר מיסוי מקרקעין מס’ 2020\2: שינוי ייעוד בקרקע חקלאית החלטות 1470\1469- הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל

חוזר 2/20 החדש של רשות המיסים מנחה מהן הפעולות הנדרשות מחוכר המשיב לרשות מקרקעי ישראל קרקע שעברה שינוי יעוד לפי החלטה 1470 (והחלטה 1469) (כיום כלולות בפרק 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל).

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים