חוזרי המשרד

חוזר משרד 40/20 : מתי לא ניתן לפרוש ממושב?

עוה"ד ענבל זוסמן על פסק דין חדש וחריג: בית המשפט קובע חריג לכלל שחבר מושב יכול לפרוש מהאגודת המושב ולהמשיך ולהחזיק בזכויות במקרקעין. החריג נקבע במקרה מיוחד של אגודה הפועלת בצורה אקטיבית בנושאי צמחונות וטבעונות. עוה"ד זוסמן סוקרת את פסק הדין וקובעת כי זו לא המילה האחרונה בנושא. עד כמה החריג הזה יכול להיות רחב? האם הוא יתפוס גם בנושאי דת? ובקיבוצים?

קרא עוד

חוזר משרד 20 /41 : עדכון הנחות באזורי עדיפות לאומית – הוראות מעבר

החלטות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל הביאו לשינויים באזורי העדיפות הלאומית ולשיעור התשלום בגין עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל. המשמעות עלולה להיות, במקרים מסוימים, התייקרות של עשרות אחוזים. החוזר עוסק בהוראות מעבר שפרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל בקשר לאפשרות לערוך עסקאות בשיעור ההיוון הישן.

קרא עוד

סדר יום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל

עדכון- החלטות חדשות של מועצת מקרקעי ישראל. ביום 2.11 תתקיים ישיבה של מועצת מקרקעי ישראל. בישיבה תובאנה לדיון שורה של החלטות מועצה חדשות, בין היתר בנושאים: ערכי קרקע ממוכנים, קרקע עירונית, שורה של החלטות בקשר לביטול ואיוש נחלות במושבים, יוצג דו"ח הועדה לבחינת חלופת האגודה בקיבוצים.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים