חוזרי המשרד

חוזר 9/22 : עבר פלילי של מועמדים לחברות באגודה

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא עצמה עבירה פלילית, וממלא תפקיד באגודה שמבקש מידע כזה חשוף לעונש מאסר. להערכתנו ניתן, גם במצב המשפטי החדש, להמשיך לבחון את התאמת המועמדים לאגודה ולחיי הקהילה תוך קבלת מידע חשוב לצורך ההחלטה. החוזר מתייחס לחוק והשלכותיו.

קרא עוד

חוזר 8/22 : הקצאת מגרש שני לחברים גרושים

עיקרון יסוד בשיוך דירות בקיבוצים הוא כי כל בית אב (משפחה) זכאי לשיוך של בית אחד. מה קורה כאשר זוג מתגרש? במקרה כזה שני בני הזוג מחויבים לגור בקיבוץ, אולם רק לאחד מהם משויכת דירה. עוה"ד חגי שבתאי וענבל זוסמן מתייחסים לחריגים ולפרה רולינג שנעשה לאחרונה בנושא מול הנהלת רמ"י.

קרא עוד

חוזר 7/22 : עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה

מה קורה כאשר בעל תפקיד באגודה חותם על הסכם עם חבר שאינו תואם את התקנון? בית המשפט המחוזי פסק לטובת החבר ואכף על האגודה בוררות שאינה עולה עם התקנון. עוה"ד ד"ר נדב דגן וחגי שבתאי מביאים את עיקרי פסק הדין והערות.

קרא עוד

חוזר 6/22 – מתקני אגירת אנרגיה

שוק האנרגיה כמרקחה, חברות ויזמים רבים פועלים כיום לאיתור וחתימה על אתרים להקמת מתקני אגירת אנרגיה. לאחרונה החל הליך הרגולציה בנושא במתקנים הממוקמים על מקרקעי ישראל. עוה"ד שרית ויור, מנהלת תחום האנרגיה במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא מביאה בחוזר את עיקרי ההסדרה. בין הכללים שנקבעו: אפשרות של חוכרים להחכיר בהחכרת משנה שטחים המיועדים לאגירה, ביטול הנחות עדיפות לאומית וגריעה מלאה ממכסת התעסוקה של הישובים.

קרא עוד

תכניות נקודתיות בנחלות במושבים

מכתב הנחיות מאת יו"ר הועדה מחוזית צפון ומאת מתכננת מחוז צפון עוצר את "מבול" תכניות המתאר הנקודתיות אשר מנסות ליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המיטיבות עם בעלי הנחלות, בין היתר בנוגע לאישור יחידת מגורים שלישית וכן הגדלת חלקת המגורים ל 2.5 דונם. הוועדה דורשת כתנאי לקידום תכניות בנושאים אלו בחינה כוללת, רחבה של התכנון המרחבי והיישובי. צפוי כי דרישה זו תעכב את אישור ההטבות למושבים בשנים מספר.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים