חוזרי המשרד

חוזר 1/22 (אגודות שיתופיות): תביעות אישיות נגד נושאי משרה באגודה שיתופית

האם בעל משרה באגודה שיתופית עשוי לחוב בחוב אישי עקב פעילותו באגודה? עו"ד ד"ר נדב דגן מתייחס לשאלה בחוזר חשוב שכדאי לקרוא.

קרא עוד

חוזר19/21: הליך תחרותי חדש להקמת מתקנים בדו שימוש

הליך תחרותי חדש קבע לראשונה זמן מוגבל של 15 שנים בהן יהיה מחיר החשמל הנמכר מובטח. עוה"ד שרית ויור, מנהלת עסקאות אנרגיות מתחדשות במשרד מביאה את עיקרי ההליך ותוצאותיו.

קרא עוד

חוזר18/21: היתר בניה נדרש גם למבנים מלפני כניסתו לתוקף של החוק ב- 1965

האם יש צורך ברישוי למבנה ישן שהוקם לפני חוק התכנון והבניה או הקמת המדינה? בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשאלה ומשנה הנחת עבודה קיימת של רבים. עוה"ד לירון רז, מנהל מחלקת תכנון ובניה מביאה את עיקרו של פסק הדין.

קרא עוד

חוזר 17/21: מדיניות חישוב דמי היתר

במוקד החוזר תשלום "דמי היתר" לראשות מקרקעי ישראל, המקנה זכויות נוספות או שונות בקרקע ומהווה פתח לניצול לרעה. עוה"ד כרמל מיכאלי על נורות הזהרה אליהן כדאי לשים לב.

קרא עוד

חוזר משרד 16/21 – אסדת מים

ב- 26.8.21 פורסם באתר רשות המים "אוגדן כללים בדבר הכוונה לקבוע אסדרה חדשה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי". לאחרונה הסתיים הליך מתן הערות לאוגדן. עו"ד חגי שבתאי בשיתוף עם משרד עוה"ד תמיר סלע דנים בנושא.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים