חוזרי המשרד

חוזר 4/22: מעמדן הקנייני של הוראות בתוכנית מתאר

יזם זוכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל עם זכויות לפי תוכנית מתאר. התוכנית מאפשרת בנית חניון מתחת לשטח ציבורי. העיריה ומשרד הפנים מתנגדים לבניה והתיק מגיע לבית המשפט העליון. המקרה מביא השקה מעניינת בין מסמך תכנוני, תוכנית המתאר, לזכויות קנייניות של יזם ועיריה. מה הנפקות של הוראות קנייניות במסמך התכנוני? חוזר מאת עוה"ד כרמל מיכאלי וחגי שבתאי.

קרא עוד

חוזר 3/22: החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים

שיוך נכסים וחלוקת רווחים באגודות השיתופיות היו תמיד מקור להתדיינויות משפטיות. החוזר מתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא המדגיש את חשיבותן של החלטות האסיפה.

קרא עוד

חוזר 1/22 (אגודות שיתופיות): תביעות אישיות נגד נושאי משרה באגודה שיתופית

האם בעל משרה באגודה שיתופית עשוי לחוב בחוב אישי עקב פעילותו באגודה? עו"ד ד"ר נדב דגן מתייחס לשאלה בחוזר חשוב שכדאי לקרוא.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים