חוזרי המשרד

תכניות נקודתיים בנחלות במושבים

מכתב הנחיות מאת יו"ר הועדה מחוזית צפון ומאת מתכננת מחוז צפון עוצר את "מבול" תכניות המתאר הנקודתיות אשר מנסות ליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המיטיבות עם בעלי הנחלות, בין היתר בנוגע לאישור יחידת מגורים שלישית וכן הגדלת חלקת המגורים ל 2.5 דונם. הוועדה דורשת כתנאי לקידום תכניות בנושאים אלו בחינה כוללת, רחבה של התכנון המרחבי והיישובי. צפוי כי דרישה זו תעכב את אישור ההטבות למושבים בשנים מספר.

קרא עוד

חוזר 4/22: מעמדן הקנייני של הוראות בתוכנית מתאר

יזם זוכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל עם זכויות לפי תוכנית מתאר. התוכנית מאפשרת בנית חניון מתחת לשטח ציבורי. העיריה ומשרד הפנים מתנגדים לבניה והתיק מגיע לבית המשפט העליון. המקרה מביא השקה מעניינת בין מסמך תכנוני, תוכנית המתאר, לזכויות קנייניות של יזם ועיריה. מה הנפקות של הוראות קנייניות במסמך התכנוני? חוזר מאת עוה"ד כרמל מיכאלי וחגי שבתאי.

קרא עוד

חוזר 3/22: החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים

שיוך נכסים וחלוקת רווחים באגודות השיתופיות היו תמיד מקור להתדיינויות משפטיות. החוזר מתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא המדגיש את חשיבותן של החלטות האסיפה.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים