חוזרי המשרד

חוזר משרד 16/21 – אסדת מים

ב- 26.8.21 פורסם באתר רשות המים "אוגדן כללים בדבר הכוונה לקבוע אסדרה חדשה בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי". לאחרונה הסתיים הליך מתן הערות לאוגדן. עו"ד חגי שבתאי בשיתוף עם משרד עוה"ד תמיר סלע דנים בנושא.

קרא עוד

חוזר 15/21 – מהדורה מעודכנת למסמך מדיניות “מבנים חקלאיים” של משרד החקלאות

לאחרונה פרסמה הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהדורה שניה ומעודכנת של מסמך "מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים" (המהדורה הראשונה יצאה לאור בשנת 2013). עו"ד לירון רז ממשרדנו דנה בנושא.

קרא עוד

חוזר משרד 14/21 – נוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נוסח חדש לנוהל המתייחס לעסקאות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים. החוזר סוקר את עיקרי הנוהל. החוזרים הבאים נביא התייחסויות מיוחדות לסוגיות שונות העולות ממנו. עו"ד אופיר לוי, הוא שותף במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא, מנהל נושאי רשות מקרקעי ישראל. כיהן בעבר כיועץ משפטי ברמ"י.

קרא עוד

חוזר 13/21– מתקנים פוטו וולטאים- תיקון תוכנית המתאר (תמ”א)

יותר מתקנים סולאריים! תיקון חדש לתוכנית המתאר הארצית פותח פתח רחב יותר להקמת מתקנים סולאריים וזאת מתוך כוונה להתקרב ליעדים שהציבה לעצמה מדינת ישראל בקשר לשימוש באנרגיה מתחדשת. עו"ד לירון רז מביאה את עיקרי התיקון החדש לתוכנית המתאר הארצית.

קרא עוד

פסק דין מחוזי ב”ש – הודעה על כינוס אסיפה כללית של אגודה

אין חובה מכוח החוק להודיע על אסיפה כללית שבועיים מראש, בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי לא מוטלת חובה כזו, אלא אם אגודה בחרה באופן רצוני המתכונת זו. להלן מובאת הודעת רשמת האגודות השיתופיות בנושא.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים