עורך דין מקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
רשות מקרקעי ישראל - רמ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
עורך דין מקרקעין
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד. ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו...
קרא עוד

גלובס: אנרגיה סולארית - "מכונה להדפסת כסף" בקיבוצים ומושבים
מאמר מעיתון גלובס על ההזדמנות הכלכלית של מושבים וקיבוצים בתחום האנרגיה הסולארית, כולל ריאיון עם עו"ד חגי שבתאי בנושא.
קרא עוד

קישורים שימושיים
רשום עלי חוות דעת

מאמרים מקצועיים

תכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004
המסמך המלא הקובע עקרונות תכנון מחדש של קיבוץ     25/11/2012
דיון עקרוני בועדה המחוזית בהתייחס להליכי רישום הבתים של קיבוצים.
הועדה רואה בתהליך השינוי וההתחדשות בקיבוצים כתהליך של תכנון מחודש לכל דבר. תהליך התחדשות תיכנונית שאחת מתוצאותיו היא שיוך דירות. למעשה מדובר במעבר מתכנון סטטוטורי כללי בו התכנון המפורט היה ענין של קהילה מקומית מאוחדת בלבד, לתכנון סטטוטורי מפורט שיהיה חשוף לציבור הרחב במסגרת הליך של אישור תכנית מפורטת לכל דבר, הכולל יעוד שטחים והקצאת קרקע בסטנדרטיים תיכנוניים עכשווים. בהיבט של החבר/תושב: לצרכי המגורים ובהיבט הישובי - צורכי ציבור: תחבורה (תנועה וחניה), שטחים פתוחים, מבני ציבור ומעבר תשתיות.

המסמך מפרט את דרישות הועדה מתכנון קיבוץ.

מסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ דצמבר 2006
הנחיות מינהל התיכנון להכנת תוכנית מתאר לשטח מחנה הקיבוץ     18/02/2010
הנחיות "תכנון ארוך טווח" במינהל התיכנון לתיכנון הקיבוץ המתחדש אשר ניתן להחיל בשינויים מחוייבים גם על מושב שיתופי ועל קיבוץ שיתופי.
בבסיס ההנחיות סעיף 8 לתמ"א 35.בין היתר מתייחס המסמך לנושאי הרחבת הישוב, מבני משק, תעשייה ותעסוקה בקיבוץ וכן הקמת דיור זמני.

אישור תמ"א 35- החלטת ממשלה 4467
החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים     12/03/2009
נוסח החלטת ממשלה 4467 מיום 27.11.05. ההחלטה סייגה את נוסח תוכנית המתאר בהתייחס לרשימת ישובים הנכללים בסעיף 7.נקבע כי לגבי ישובים אלה יתקיימו דיונים לגריעתם מהמרקם העירוני.

תוכנית מתאר מחוזית ירושלים שינוי 30.
בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים     23/09/2008
בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית חדשה למחוז ירושלים. לתוכנית עשויות להיות השלכות כבדות, רבות שנים על אפשרויות השימוש והניצול של המקרקעין במחוז. אנו ממליצים על כל בעל קרקע במחוז לבחון את השלכות התוכנית על מקרקעיו ובמידת הצורך יגיש התנגדות לתוכנית.

תמ"א 35
הנוסח החתום של תוכנית מתאר ארצית 35     12/06/2007
תקנון תוכנית המתאר הארצית

 
רשום עלי חוות דעת מפת האתר