עורך דין מקרקעין , מנהל מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   אודות   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   קישורים   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
עורך דין מקרקעין
מנהל מקרקעי ישראל- ממ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

הקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה, החלטה 1583
מאמר שפורסם בעיתון "קו למושב" ביום 14.2.19 מאת עוה"ד חגי שבתאי, המפרט את עיקרי ההחלטה החשובה של מועצת מקרקעי ישראל בדבר הדרכים להקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה. ההחלטה מוסיפה וקוב...
קרא עוד

מסמך מנחה לתכנון הישובים במרחב הכפרי
המסמך נועד לשמש ככלי בידי כל מי שמעורב בתכנון יישובים במרחב הכפרי. נערך על ידי אדריכלים דני קידר ואסף קשטן עבור מרכז המועצות האזוריות.
קרא עוד

קישורים שימושיים
אינדקס אתרים
רשום עלי חוות דעת
עורכי דין

מאמרים מקצועיים

תכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004
המסמך המלא הקובע עקרונות תכנון מחדש של קיבוץ     25/11/2012
דיון עקרוני בועדה המחוזית בהתייחס להליכי רישום הבתים של קיבוצים.
הועדה רואה בתהליך השינוי וההתחדשות בקיבוצים כתהליך של תכנון מחודש לכל דבר. תהליך התחדשות תיכנונית שאחת מתוצאותיו היא שיוך דירות. למעשה מדובר במעבר מתכנון סטטוטורי כללי בו התכנון המפורט היה ענין של קהילה מקומית מאוחדת בלבד, לתכנון סטטוטורי מפורט שיהיה חשוף לציבור הרחב במסגרת הליך של אישור תכנית מפורטת לכל דבר, הכולל יעוד שטחים והקצאת קרקע בסטנדרטיים תיכנוניים עכשווים. בהיבט של החבר/תושב: לצרכי המגורים ובהיבט הישובי - צורכי ציבור: תחבורה (תנועה וחניה), שטחים פתוחים, מבני ציבור ומעבר תשתיות.

המסמך מפרט את דרישות הועדה מתכנון קיבוץ.

מסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ דצמבר 2006
הנחיות מינהל התיכנון להכנת תוכנית מתאר לשטח מחנה הקיבוץ     18/02/2010
הנחיות "תכנון ארוך טווח" במינהל התיכנון לתיכנון הקיבוץ המתחדש אשר ניתן להחיל בשינויים מחוייבים גם על מושב שיתופי ועל קיבוץ שיתופי.
בבסיס ההנחיות סעיף 8 לתמ"א 35.בין היתר מתייחס המסמך לנושאי הרחבת הישוב, מבני משק, תעשייה ותעסוקה בקיבוץ וכן הקמת דיור זמני.

אישור תמ"א 35- החלטת ממשלה 4467
החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים     12/03/2009
נוסח החלטת ממשלה 4467 מיום 27.11.05. ההחלטה סייגה את נוסח תוכנית המתאר בהתייחס לרשימת ישובים הנכללים בסעיף 7.נקבע כי לגבי ישובים אלה יתקיימו דיונים לגריעתם מהמרקם העירוני.

תוכנית מתאר מחוזית ירושלים שינוי 30.
בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים     23/09/2008
בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית חדשה למחוז ירושלים. לתוכנית עשויות להיות השלכות כבדות, רבות שנים על אפשרויות השימוש והניצול של המקרקעין במחוז. אנו ממליצים על כל בעל קרקע במחוז לבחון את השלכות התוכנית על מקרקעיו ובמידת הצורך יגיש התנגדות לתוכנית.

תמ"א 35
הנוסח החתום של תוכנית מתאר ארצית 35     12/06/2007
תקנון תוכנית המתאר הארצית

 
אינדקס אתרים רשום עלי חוות דעת עורכי דין עורך דין מקרקעין מנהל מקרקעי ישראל מפת האתר