עורך דין מקרקעין , מנהל מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   אודות   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   קישורים   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
עורך דין מקרקעין
מנהל מקרקעי ישראל- ממ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

הקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה, החלטה 1583
מאמר שפורסם בעיתון "קו למושב" ביום 14.2.19 מאת עוה"ד חגי שבתאי, המפרט את עיקרי ההחלטה החשובה של מועצת מקרקעי ישראל בדבר הדרכים להקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה. ההחלטה מוסיפה וקוב...
קרא עוד

מסמך מנחה לתכנון הישובים במרחב הכפרי
המסמך נועד לשמש ככלי בידי כל מי שמעורב בתכנון יישובים במרחב הכפרי. נערך על ידי אדריכלים דני קידר ואסף קשטן עבור מרכז המועצות האזוריות.
קרא עוד

קישורים שימושיים
אינדקס אתרים
רשום עלי חוות דעת
עורכי דין

מאמרים מקצועיים

חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט 2009
נוסח החוק שפורסם ברשומות     05/11/2009
תיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל וחוק מקרקעי ישראל שכונה "הרפורמה במקרקעי ישראל". מקים את רשות מקרקעי ישראל.

רפורמה בניהול מקרקעי ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל
מצגת הרצאתו של מנהל המינהל בועדת הכספים     03/06/2009
מצגת שליוותה את הרצאתו של מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומנהל רשות המקרקעין המיועד מר ירון ביבי בפני ועדת הכספים.

הודעת דובר משרד האוצר לעיתונות על החלטת הועדה
נוסח מלא של ההודעה עם פירוט ההחלטה     05/05/2009
הודעת הדובר עם פירוט החלטות הרפורמה במקרקעין.

חוזר משרד 17/7 הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל חלק ראשון
סקירה של עיקרי החלטת ועדת השרים     05/05/2009
החלטה על פירוק המינהל והקמת רשות חדשה שתנהל את מקרקעי ישראל.
העברה לבעלות מלאה של הקרקעות העירוניות למגורים וכן של קרקעות לתעסוקה.
בחינה של אפשרות ייזום שינויי יעוד על ידי חוכרים וכן של רכישת זכויות בקרקע לאחר שינוי היעוד על ידי החוכרים.

עמדת האיחוד החקלאי לרפורמה במינהל
נוסח טיוטה 2 מיום 30.4.09     04/05/2009
סקירה והתייחסות ביקורתית של מזכ"ל האיחוד החקלאי

רפורמה במינהל מקרקעי ישראל - הצעה להחלטה
נוסח להחלטה מיום 30.4.2009     04/05/2009
נוסח הרפורמה המוצעת במינהל מקרקעי ישראל כפי שהובא לדיון בועדת השרים המיוחדת שהתכנסה ביום 4.5.09.

 
אינדקס אתרים רשום עלי חוות דעת עורכי דין עורך דין מקרקעין מנהל מקרקעי ישראל מפת האתר