עורך דין מקרקעין , מנהל מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   אודות   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   קישורים   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
עורך דין מקרקעין
מנהל מקרקעי ישראל- ממ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

הקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה, החלטה 1583
מאמר שפורסם בעיתון "קו למושב" ביום 14.2.19 מאת עוה"ד חגי שבתאי, המפרט את עיקרי ההחלטה החשובה של מועצת מקרקעי ישראל בדבר הדרכים להקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך נחלה. ההחלטה מוסיפה וקוב...
קרא עוד

מסמך מנחה לתכנון הישובים במרחב הכפרי
המסמך נועד לשמש ככלי בידי כל מי שמעורב בתכנון יישובים במרחב הכפרי. נערך על ידי אדריכלים דני קידר ואסף קשטן עבור מרכז המועצות האזוריות.
קרא עוד

קישורים שימושיים
אינדקס אתרים
רשום עלי חוות דעת
עורכי דין

מאמרים מקצועיים

הוראת אגף 366 ב' עקרונות לאישור הוצאות פיתוח - הרחבות
במושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים     11/07/2012
הוראת אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל הקובעת את הכללים לפיהם יאשר מינהל מקרקעי ישראל הוצאות פיתוח בהרחבות ישובים.

החלטת הנהלה 3212 שינוי בהליכי קבלה לישובים
בעקבות קבלת תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות     05/07/2012
ביטול ועדות קבלה בישובים שאינם ישובים קטנים בגליל ובנגב.
שיווק המגרשים רק במכרזים.
ראו חוזר משרד 16.12.

נוהל מיסוי הרחבות קהילתיות מסמ"ק 2/2009
נוהל שלטונות מיסוי מקרקעין בקשר להרחבות     01/07/2010
הנוסח המלא של הנוהל המציג את עמדת שלטונות המס בנוגע למיסוי הרחבות. ראו גם מצגת עו"ד אלון וילנר בחוצץ "יום עיון בנושא קרקעות קיבוצים ומושבים 14.6.10" בנוגע לסוגיות בתחום מיסוי מקרקעין.

הוראות מעבר בין החלטות 959 ל 1180
החלטת הנהלת המינהל 2526     23/11/2009
החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) קובעת את אופן יישום הקצאת מגרשים בהרחבות קהילתיות לאור קבלתה של החלטה 1180.

דו"ח מבקר המדינה 2009
הטקסט המלא של דו"ח המבקר בעניין הרחבות     17/05/2009
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי למרות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה והשינויים שבאו לידי ביטוי בהחלטה 959, לא יצר המינהל מנגנוני פיקוח יעילים על ההרחבות וכתוצאה מכך המשיכו אגודות חקלאיות לגבות כספים שלא כדין מהמשתכנים. כספים אלה נגבו ללא תלות בשיטת הבנייה ובאזור ההרחבה.

חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה 11.3.1999
חוות הדעת שמתווה את מדיניות המינהל עד היום     21/01/2009
בבסיס חוות הדעת:
איסור על גביית כספים בעלמא
קביעה כי על המינהל לבחון את הקריטריונים לקבלה

 
אינדקס אתרים רשום עלי חוות דעת עורכי דין עורך דין מקרקעין מנהל מקרקעי ישראל מפת האתר