עורך דין מקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
רשות מקרקעי ישראל - רמ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
עורך דין מקרקעין
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד. ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו...
קרא עוד

גלובס: אנרגיה סולארית - "מכונה להדפסת כסף" בקיבוצים ומושבים
מאמר מעיתון גלובס על ההזדמנות הכלכלית של מושבים וקיבוצים בתחום האנרגיה הסולארית, כולל ריאיון עם עו"ד חגי שבתאי בנושא.
קרא עוד

קישורים שימושיים
רשום עלי חוות דעת

מאמרים מקצועיים

בג"צ 979 (1101) – הכרה בהיסטוריה תוך מבט לעתיד!
מצגת מהרצאתה של עוה"ד גלי פלד בכנס ים המלח של תנועת המושבים     02/10/2011
ההרצאה ניתנה ביום 19.9.11

תגובת התנועות המושביות לעתירות
התגובה המלאה כפי שהוגשה לבג"ץ     12/06/2011
ישנן שלוש עתירות כנגד החלטות המועצה שעניינן הזכויות בחלקת המגורים בהתיישבות. בבסיס העתירות טענות לפיהן ההחלטות יגרמו להליך מואץ של פירבור הנובע מהקמת בתי מגורים ועסקים בשטחי ההתישבות. כמו כן, מתן זכויות יתר למגזר ההתיישבותי.
התגובה כוללת דיון מעמיק בנושאים כגון זכויות המגזר החקלאי והעירוני, "זכויות עבר" במגזר החקלאי, החלטות מועצת מקרקעי ישראל לדורותיהן,ניתוח חוות דעת של ועדות אשר חקרו את נושאי מדיניות והתוו החלטות אחרות (רונן, קדמון, גדיש, הבר...)
עמדת תנועות המושבים היא כי יש לדחות את העתירות ולהותיר על כנן את ההחלטות.
לנושא הפירבור, התגובה נסמכת על נתוני תכנון וחוות דעתו של פרופ' צמנסקי אשר גורסת כי הנתונים העומדים בבסיס העתירות מוטעים מיסודם ואין בסיס לחשש כי ההחלטות הנ"ל יובילו לפגיעה בערים ולפירבור.
לנושא הזכויות, עמדת תנועות המושבים היא שההחלטות לא רק שלא העניקו זכויות עודפות למגזר ההתיישבותי אלא שומרות על ההעדפה המהותית הניתנת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל למגזר העירוני.

הנוסח המלא של פסק הדין בנושא חלקת המגורים
הבג"ץ מאשר את רוב ההסדרים שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל     09/06/2011
פסק הדין ניתן בהרכב מורחב של שבעה שופטים ונכתב בעיקרו על ידי כבוד השופטת ארבל.
בג"ץ אישר את החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1101 ו979 אך התערב ואסר השכרת מבנים בשימוש לא חקלאי בחלקת המגורים במושבים וכן שינה את היום הקובע לעניין החלטה 979 בקיבוצים ליום 27.3.2007.

הדיון שנערך ביום 29.3.09
עדכון     05/04/2009
ביום 29.3.09 התקיים בבית המשפט העליון בשיבתו כבג"ץ דיון בעתירות שהוגשו כנגד החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ו 1101 העוסקות בזכויות המושבים והקיבוצים בחלקת המגורים.

בדיון התקיים בפני שבעה שופטים וזאת לאור החלטת בג"ץ כי המדובר בנושא חשוב ועקרוני.

בשלב זה לא נקבע דיון נוסף, והשופטים אמורים להחליט בעתירה או על המשך ההתדיינות.

מועד לדיון הבא בבג"ץ חלקת המגורים (979, 1101)
הדיון נקבע ליום 29.3.09 שעה 13.00     17/03/2009
במוקד הדיון תשובת המדינה והתנועות לעתירה וכן דיון בעתירה על זכויות הקיבוצים לתשלום מוזל בגין רישום הבתים.

החלטה מיום 10.3.09
החלטה על המשך הדיון בבג"ץ 979     12/03/2009
ביום 10.3.09 התקיים בפני הרכב של שבעה שופטים דיון בעתירות כנגד החלטות 979 ו 1101 של מועצת מקרקעי ישראל. במהלך הדיון הארוך נשמעו טענות העותרים כנגד ההחלטות. 15 הערים הגדולות טענו כי ההחלטה עלולה לגרום לפגיעה ממשית בערים בכך שההתיישבות תמשוך עסקים ואוכלוסיה חזקה מהערים ותביא להתמוטטותן. השופטים הקשו ושאלו את בא כח הערים האם יש מקום להתערבות בית המשפט בנושא אשר בעיקרו הינו נושא של מדיניות. הנשיאה בייניש אף ציינה כי יציאת עסקים למושבים הינה תופעה מקובלת בעולם וכי לא כל אחד יכול לעמוד בעלויות של הערים.
אדם טבע ודין התמקדו בטענות כנגד מתן אישור לבעלי נחלות להשכיר את המבנים בנחלה וכנגד מבצע גביית החובות על שימושי עבר במושבים.
ב"כ אדמתי טען לזכויות יתר של ישובים ותיקים וכי יש לתת לישובים אלה אפשרות לטעון לזכויות אלה. לאור אורך הדיון הוחלט לקבוע מועד נוסף למתן תשובות לעתירות. כן הוחלט לצרף לעתירה עתירה נוספת הטוענת לזכויות למחירים נמוכים יותר בקיבוצים מסויימים אשר טוענים לזכויות עבר.

החלטת בית המשפט מיום 30.6.08 בדבר הרכב השופטים
זהות הרכב השופטים בבג"צ     02/07/2008
בהחלטה האמורה קבע בית המשפט את זהות השופטים שישבו בהרכב שידון בבג"צ.
טרם נקבע מועד לדיון.

החלטה 979 המקורית
מיום 2.9.03 ומיום 22.10.03     26/06/2008
החלטה 979 המקורית - אינה עוד בתוקף.

החלטת בית המשפט מיום 24.6.08
בג"ץ העביר את העתירה לדיון בפני שבעה שופטים     25/06/2008
בית המשפט הגבוה לצדק החליט להעביר את הדיון בעתירות כנגד החלטות המועצה הדנות בחלקת המגורים להרכב של שבעה שופטים. ההחלטה מלמדת על כך שההרכב שדן בעתירה עד עתה מעריך שהנושא הינו נושא עקרוני ומורכב במיוחד.
משרדנו מייצג בעתירה את תנועות המושבים אשר תומכות בהחלטות.גם הפרקליטות הודיעה כי ההחלטות נתקבלו לאחר הליך מושכל וכי הינן סבירות ועל כן יש לדחות את העתירות.

תגובת המדינה לעתירות בנושא חלקת המגורים
תקציר מתוך התגובה המקיפה והמפורטת     19/06/2008
תקציר תשובת המדינה בנוגע לעתירות. התשובה הקיפה כ- 100 עמודים והתקציר מביא את עיקרי הדברים. המדינה תומכת בהחלטות ומבקשת מבג"ץ לדחות את העתירות.

 
רשום עלי חוות דעת מפת האתר