עורך דין מקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
רשות מקרקעי ישראל - רמ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
עורך דין מקרקעין
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד. ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו...
קרא עוד

גלובס: אנרגיה סולארית - "מכונה להדפסת כסף" בקיבוצים ומושבים
מאמר מעיתון גלובס על ההזדמנות הכלכלית של מושבים וקיבוצים בתחום האנרגיה הסולארית, כולל ריאיון עם עו"ד חגי שבתאי בנושא.
קרא עוד

קישורים שימושיים
רשום עלי חוות דעת

מאמרים מקצועיים

כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ
הכללים החדשים שפורסמו לאחרונה     17/05/2009
הנוסח המלא של הכללים החדשים.
חוזר משרד המתייחס לתקנות יפורסם בקרוב.

פסק דין גלי שפע
על קבלה לחברות מכח התנהגות     18/01/2009
מבחנים לקבלה לחברות באגודה שיתופית מכח התנהגות
ראה חוזר משרד 4/2009

קבלת בן ממשיך לאגודה
נוסח פסק דין בית הגדי הדן בהליכי קבלת בן ממשיך לחברות     19/08/2008


רשם האגודות השיתופיות דוחה השגה על החלטת חוקר בנוגע לחברותו של מי שעומד בקריטריונים של "בן ממשיך". נקבע שלבן ממשיך מעמד מיוחד בהליכי הקבלה המבדיל אותו מאדם חיצוני. במידה ומהאגודה אינה מעוניינת בחברותו, עליה לפעול על פי הדין ולקיים בוררות שאם לא כן הן מתקבל אוטומטית כחבר.

יום עיון לקיבוצים ומושבים בנושא עדכונים וחידושים בהתיישבות
יתקיים ביום 3.9.08 בבית התנועה הקיבוצית     10/08/2008
בין הנושאים: מה קורה עם קרקעות ההתיישבות? חוק ההתיישבות, איכות הסביבה וצרות נוספות, חידושי פסיקה בנוגע לאגודות שיתופיות.
יום עיון יערך בשיתוף עם המרכז להתחדשות הקיבוץ בבית התנועה הקיבוצית, ביום 3.9.08.

דו"ח הועדה הציבורית לענין הקיבוצים
הדו"ח דן גם בשיוך נכסים ודירות בקיבוץ, סיווג הקיבוץ,הפיכתו למושב     15/8/2003
1. הוועדה הוקמה בהחלטת ממשלה מיום 19.5.02, בעקבות התהליכים מרחיקי הלכת שהתרחשו ברחבי התנועה הקיבוצית.
2. הוועדה נדרשה לבחון את השאלה הבסיסית "מהו קיבוץ?" בימינו. המנדט שלה מצביע על החשיבות המיוחדת של נושא סיווג הקיבוץ ושיוך הדירות, אולם היא בחנה נושאים נוספים הקשורים בשני נושאים אלה.
3. הוועדה שמעה עדים ומומחים שהסבירו את השינויים ואת הנתונים העובדתיים. לאחר דיונים נוקבים הגיעו חברי הוועדה, פה אחד, להמלצה כי יש לקבוע שני סיווגים חדשים לקיבוץ אשר יחליפו את הגדרת הקיבוץ הקיימת בתקנות האגודות השיתופיות. ההגדרה הקיימת מתאימה לקיבוץ הקרוי כיום "הקיבוץ השיתופי". הסיווג השני, שנקרא "הקיבוץ המתחדש", מבטא מגוון של שינויים המתבצעים בקיבוצים והיכולים לכלול שכר דיפרנציאלי, שיוך דירות ונכסים ועוד. כן נדרשה הוועדה לשאלת הגבול שמעבר לו הקיבוץ יאבד את הסיווג "קיבוץ מתחדש". הכוונה היא למתחם המקסימלי למונח קיבוץ מתחדש תוך הכרה בכך שחייבים להיות יסודות מהותיים של שיתוף ושוויון המצדיקים סיווג כקיבוץ מתחדש, אשר אם אינם מתקיימים, אין עוד לראות בישוב קיבוץ מתחדש.
4. באשר לשיוך הדירות, קרי, קניין של החברים על דירותיהם, הגיעו חברי הוועדה למסקנה שיש לאפשר דפוס זה בקיבוץ המתחדש, בין היתר כדי להקנות סוג של בטחון סוציאלי לחברים. דרך נוספת לטיפול בבעיה הדמוגרפית הינה באמצעות הרחבה קהילתית. באותה עת סבורה הוועדה כי לשם שמירה על אופיו וייחודו של הקיבוץ המתחדש, יש לקבוע מגבלות לעניין הסחירות בדירות, וכן להבטיח את פיקוח הקיבוץ על שינויי "הבעלות" של הדירות בקיבוץ.
5. עמדת הוועדה היא כי החברים הזכאים לשיוך דירות או לשיוך אמצעי ייצור הם מי שהינם חברי קיבוץ במועד קבלת החלטות אלה באסיפה הכללית וכן חברים נוספים שייקלטו בקיבוץ לאחר מכן, בהתאם לכללים שיחולו באותו מועד. כמו כן, השיוך לחברים צריך להתבצע באורח שוויוני ועל פי קריטריונים שוויוניים, כגון ותק, שייקבעו מראש. כן, יש מקום לנסח כללים חדשים לדמי עזיבה בקיבוץ מתחדש בהתחשב בשיוך הדירות ושיוך אמצעי הייצור.
6. עקרון הערבות ההדדית בין חברי הקיבוץ הינו אחד המרכיבים החשובים בייחודו של הקיבוץ. לשם כך, יש לשמור בקיבוץ המתחדש על שוויון בסיסי בין החברים בנושאים כגון: סיעוד, חינוך, בריאות, ביטחון סוציאלי ותמיכה באוכלוסיות חלשות. הוועדה ממליצה כי התנועות הקיבוציות יגבשו הצעה לגבולות המינימום של הערבות ההדדית, וכי רשם האגודות השיתופיות יתנה אישור של שינוי תקנון בכך שמובטחים צורכיהם הבסיסיים של החברים, ובפרט האוכלוסיות החלשות.
7. הוועדה ממליצה על סיווג מיוחד לקיבוץ העירוני.
8. בעקבות פניות ציבור המצביעות על קיומה של תחושה של פגיעה בזכויות של חברים בקיבוצים, במיוחד בתקופה זו של הפרטות, ממליצה הוועדה על מנגנונים של יישוב סכסוכים הוגן שיבטיחו כי הקיבוץ לא יחסום את חבר הקיבוץ מלברר את סכסוכו מול הקיבוץ וכי לא יפלו את חבר הקיבוץ מבחינת יכולת ייצוגו המשפטי.
9. הוועדה רואה בקיבוץ תופעה ייחודית וחשובה, ויש לאפשר לה להתקיים ולהתפתח בין אם בדרך של קיבוץ שיתופי ובין אם בדרך של קיבוץ מתחדש. אלו הן צורות חיים אשר קובעות מסגרת של שוויון וערבות הדדית תוך שהן מממשות, כל אחת על פי דרכה, הן את השקפת עולמם של החברים והן את יעודם ההתיישבותי הלאומי.

חקלאות במאה העשרים ואחת דר' חיים צבן
: מגמות והזדמנויות לצמיחה ורווחיות     28/05/2007
הרצאתו של דר' חיים צבןהסוקרת מגמות בחקלאות המודרנית עם התייחסות מיוחדת לחקלאות הקיבוצית. ההרצאה נישאה ביום עיון שערך מטה הסדר הקיבוצים עם תום ההצטרפות להסדר המשלים ביום 1.5.07.

ממשבר לצמיחה דר' אריאל הלפרין
מנופי צמיחה ופיתוח עסקי בתנועה הקיבוצית     28/05/2007
הרצאתו של מי שהיה ראש מטה הסדר הקיבוצים ביום עיון של המטה להסדר הקיבוצים ביום 1.5.07 עם תום ההצטרפות להסדר המשלים.ההרצאה מתמקדת בשינויים הארגוניים ובתעשיה הקיבוצית.

ממשבר לצמיחה, מאת ישראל עוז
עם תום ההצטרפות להסדר המשלים     15/05/2007
הרצאתו של ראש מטה הסדר הקיבוצים ביום עיון של המטה להסדר הקיבוצים ביום 1.5.07 עם תום ההצטרפות להסדר המשלים.ההרצאה סוקרת את הסדר הקיבוצים ומתווה כיוונים לעתיד.

 
רשום עלי חוות דעת מפת האתר