עורך דין מקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
רשות מקרקעי ישראל - רמ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
עורך דין מקרקעין
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד. ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו...
קרא עוד

גלובס: אנרגיה סולארית - "מכונה להדפסת כסף" בקיבוצים ומושבים
מאמר מעיתון גלובס על ההזדמנות הכלכלית של מושבים וקיבוצים בתחום האנרגיה הסולארית, כולל ריאיון עם עו"ד חגי שבתאי בנושא.
קרא עוד

קישורים שימושיים
רשום עלי חוות דעת

חוזרי המשרד

חוזר משרד 11/19 (מקרקעי ישראל, קיבוצים) – החלטה 1582, הסדר הביניים
הנחיות פנימיות חדשות ברמ"י הנוגעות לחתימת היתרי בניה לחברים בקיבוצים     8/04/2019
החוזר מפרט הנחיות פנימיות חדשות שהוציאה הנהלת רמ"י, הנוגעות לחתימת רמ"י על היתרי בניה לחברים בקיבוצים ומושבים שיתופיים בעקבות אישורה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1582.
החוזר נותן את תמונת המצב המעודכנת לגבי הוצאת היתרי בניה למגורים בקיבוצים

חוזר משרד 10/19 (אגו"ש) – הצעה לחייב אגודות במינוי ועדת ביקורת
תזכיר של משרד הכלכלה לתיקון תקנות האגודות השיתופיות     08/04/2019
משרד הכלכלה פרסם לאחרונה תזכיר לתיקון תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), והזמין את הציבור להעיר הערותיו.
עיקרי התיקון המוצע נוגעים לעניין מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים באגודות השיתופיות.

09/19 רמ"י: ההזדמנות האחרונה ל"התחשבנות מחדש" - תזכורת
תזכורת למועד האחרון להגשת התחשבנות מחדש ע"י בעלי זכויות בנחלה     08/04/2019
תזכורת למועד האחרון ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1553, אשר מאפשרת לבעלי הזכויות לערוך התחשבנות מחדש במקרים בהם בעלי הנחלות ביצעו פעולות של תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה והעברת זכויות בנחלה, ונמנע מהם ליהנות מהטבות הנובעות מההחלטה בשל עיכוב שלא תלוי בהם ביישום ההחלטה.

08/19 עבודה: יום הבחירות לכנסת ה-21
תנאי עבודה ביום הבחירות הקרובות     02/04/2019
החוזר מפרט את אפשרויות ההעסקה ביום הבחירות, והשכר שיש לשלם לעובדים ביום זה.

07/19 מקרקעי ישראל: העברת בעלות במקרקעי ישראל
המצבים בהם ניתן לרכוש זכויות בעלות במקרקעי ישראל     02/04/2019
חוק מקרקעי ישראל קובע סוגי עסקאות שניתן להעביר בהן קרקעות לבעלות פרטית. החוזר מפרט את המצבים בהם רשות מקרקעי ישראל יכולה להעביר בעלות בקרקעות בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1549.

06/19 מקרקעי ישראל: פס"ד חדש- זכויות היסטוריות "אאוט", חוזה אחיד "אין"
פסק הדין חפציבה של העליון קובע את "רף הכניסה לבית המשפט" של חוכרים     07/03/2019
פסק הדין שניתן במסגרת בערעור על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי, דחה את טענותיהם של הקיבוצים חפציבה ובית אלפא לזכויות עודפות ביחס לחוזים הנהוגים ברמ"י ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

05/19 מקרקעי ישראל, מושב: החלטה 1580 חלופות הכנסה במושב
החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל: ועדה שתבחן חלופות הכנסה למשק המשפחתי     17/02/2019
החוזר דן בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל שנכנסה לאחרונה לתוקף ועניינה בחינת אפשרות להשכרת בתי מגורים בנחלות במושב וכן מתן הנחות עדיפות לאומית לשימושי תעסוקה בחלקת המגורים.

04/19 מקרקעי ישראל, מושב: הסכם בין יורשי נחלה, האם מחייב היטל השבחה?
ועדת ערר: אין חובת תשלום היטל השבחה בעת הסדרת "בן ממשיך" בין יורשים     06/02/2019
ועדה מקומית טענה כי הסדרת ירושת נחלה על ידי בחירת בן ממשיך מבין היורשים, תוך הסדרת איזונים בין היורשים, הינה העברת מקרקעין המחייבת תשלום היטל השבחה.
ועדת הערר דנה בנושא וקבעה כי אין חובת תשלום.
החוזר מביא ומסביר את הסוגיה.

03/19 מקרקעי ישראל: הקמת פרויקט סולארי משותף למספר ישובים: החלטה 1584
הוראת שעה חדשה מאפשרת הקמת פרויקטים סולארים גדולים     31/01/2019
החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה מחזירה באמצעות הוראת שעה זמנית הסדר שיאפשר הקמת שדות סולאריים גדולים, המשותפים למספר ישובים.
אנו סבורים כי החלטה זו נותנת מענה לניצול יעיל יותר של קרקעות המדינה, מקום בו מגבלות הפיתוח של הישובים שנקבעו בהחלטות המועצה הקודמות, מנעו פיתוח של קרקעות מיטביות לניצול אנרגיית השמש.

02/19 מקרקעי ישראל החלטה 1583: הקצאת קרקע שלא בתנאי נחלה
החלטה חדשה נותנת כלים חדשים לרמ"י ולחקלאים     28/01/2019
לאחרונה נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה הקובעת הסדרים חדשים בכל הנוגע להקצאת קרקעות חקלאיות.
בין היתר יש בהחלטה כלים חדשים להקצאה של קרקעות חקלאיות, קביעה כי לא תתאפשר יותר הגדלת תקני משבצות לישובים חקלאיים, וכללים חדשים בנוגע לחידוש חוזים חקלאיים ארוכי טווח.

עוה"ד חגי שבתאי סוקר בחוזר את ההחלטה.

חוזר משרד 01/19: החלטה 1560, עדכונים בתעסוקה בהתיישבות
עידכון משמעותי להחלטה על עסקאות של שינוי יעוד לתעסוקה ושימושים חורגים     20/01/2019
החוזר מביא את החידושים שבהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1560 שהחליפה את החלטה 1455. ההחלטה מתייחסת לאפשרות לקיים שימושי תעסוקה באגודות ישוב במגזר החקלאי. בין החידושים: הקלה לחוכר בעריכת עסקה לתעסוקה הנמצאת במבנה או מבנים לשימור.

8/18 (מקרקעי ישראל) חוזה פיתוח: אורכות וחריגים
החלטה 4226 קובעת כללים לנושא ביטול והארכת חוזי פיתוח     18/03/2018
החלטת הנהלה חדשה של רשות מקרקעי ישראל מוסיפה ומבהירה להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1513 בקשר לביטול והארכת חוזי פיתוח.
החוזר סוקר את ההחלטה והשינויים שבה.

7/18 (מקרקעי ישראל) מי רשאי לייצג מול רשות מקרקעי ישראל?
בעקבות פניה של רמ"י נקבעו כללים למתן שירות למי שאינו החוכר     18/03/2018
מתי רשאית רמ"י לתת שירות למי שאינו החוכר? בעקבות פניה של רמ"י נקבע כי רק במקרים חריגים ביותר יכול פקיד של רמ"י לתת שירות הנוגע לעניינים משפטיים למי שאינו בעל הזכויות.

6/18 (דיני עבודה) הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת
מדריך מקוצר למעסיק לקראת הפסח     18/03/2018
עוה"ד אסנת קולודני חיים, ראש תחום דיני עבודה במשרד סוקרת את הכללים החשובים בקשר להוצאת עובדים לחופשה מרוכזת.

05/18 (אגו"ש) רשם האגו"ש מפרסם נוסח פרוטוקולים
הוראות חדשות לניסוח, האם הן חוקיות?     11/02/2018
החוזר מעדכן על נוסח חדש שפרסם רשם האגודות השיתופיות בקשר לפרוטוקולים של אסיפות כלליות וועד הנהלה באגודות השיתופיות.
חלק מהדרישות אינן תואמות את נוסח התקנות ולפיכך ישנו ספק לגבי תוקפן.

4/18 (מקרקעי ישראל) פרויקט סולארי משותף בשני אזורי עדיפות לאומית
איזה אזור גובר?     01/02/2018
מה דינו של פרויקט סולארי משותף, המורכב מקרקעות של שני ישובים, אשר אחד מהם נמצא בעוטף עזה, והשני לא?
האם ישוב בעוטף עזה יוכל להנות מהטבות המוענקות לישובי עוטף עזה למרות שהקרקע ממוקמת באיזור אחר?

03/18 (עבודה) פסיקה חדשה משנה את אופן החישוב של פיצויי פיטורים
נוסחה חדשה לחישוב הפיצוי לעובדים שעתיים     21/01/2018
עוה"ד אסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני עבודה במשרד,מביאה את הנוסחה החדשה שנקבעה לחישוב פיצויי פיטורין לעובדים על בסיס שעתי ששכרם אינו קבוע.

02/18 (אגו"ש) ועדת ביקורת באגודות שיתופיות - קול קורא לציבור
בכוונת הרשם לפרסם הנחיות חדשות להתנהלות ועדות ביקורת באגודות השיתופיות     11/01/2018
עו"ד ענבל זוסמן המתמחה בדיני אגודות שיתופיות כותבת על קול קורא שפורסם ביום 10.1.18

01/18 (מקרקעי ישראל, קיבוץ, מושב) חכירה לדורות: הגיע הזמן!!!
המנעות רמ"י לקדם חוזי חכירה לישובים נוגדת את הדין הקיים     07/01/2018
מנהל רשות מקרקעי ישראל הצהיר לאחרונה כי לא יקדם חתימת חוזים לדורות עם קיבוצים ומושבים בטענה כי הנושא אינו בעדיפות.
לדעתנו הימנעות רמ"י וממ"י לפניה מקידום חוזי החכירה מנוגדת לדין ופוגעת במידרוג שבין מועצת מקרקעי ישראל לרמ"י ובזכויות הקניין של הישובים.

29/17 (מקרקעי ישראל, סולארי) פרויקט סולארי משותף
יש לתקן את החלטה 1507 על מנת לאפשר ניצול יעיל של הקרקע     31/12/2017
פרויקט משותף הינו פרויקט סולארי גדול המשותף למספר ישובים ומשתרע על מספר גדול של דונמים.
באילו מצבים מותר כיום להקים פרויקט סולארי משותף למספר ישובים?
מדוע נדרש תיקון בהחלטה 1507 המסדירה את הנושא?

28/17 (מקרקעי ישראל, רמ"י, אגו"ש) החבר חרג- האגודה נתבעת
תופעה חדשה בבתהמ"ש: מושבים כבר אינם רק נתבעים פורמאליים בתביעות רמ"י     24/12/2017
אין הצדקה למדיניות האכיפה החדשה של רמ"י הדורשת מהאגודות למלא את תפקידיה על פי דין.

27/17 (מקרקעי ישראל) העולם על פי 1520: מעבר מחכירה לבעלות
שוב הסדרים חדשים בנושא המעבר לבעלות פרטית     24/12/2017
החוזר סוקר את השינויים העיקריים שנקבעו בהחלטה החדשה של מועצת מקרקעי ישראל לעומת הסדר שנקבע בהחלטה 1370.

חוזר משרד 26/17 (דיני עבודה)–העלאת שכר המינימום
עדכון על העלאת שכר המינימום ושיעוריו     10/12/2017
עוה"ד אוסנת קולודני חיים, מנהלת תחום העבודה במשרד, מעדכנת על העלאת שכר המינימום.

חוזר 25/17 היכן עובר קו הגבול ? "ועדות גבולות" ו"חלוקת הכנסות"
תנופת הפשרת הקרקעות במרחב הכפרי הביאה להקמתן של ועדות חקירה חדשות     10/12/2017
מהן ועדות הגבולות וחלוקת ההכנסות?
החוזר מסביר את מטרותיהן ואת הבסיס לפעולתן.

24/17 (מקרקעי ישראל) משקי עזר, החלטה 1521: מאין יבוא עזרי?
החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה קובעת את המדיניות בקשר למשקי עזר     26/11/2017
מועצת מקרקעי ישראל קבעה מדיניות חדשה בכל הקשור למשקי עזר.
ההחלטה מחליפה את החלטה 1301 אשר הביאה לתקופה של קיפאון בכל הקשר למשקים.
יחד עם זאת, ההחלטה החדשה מורכבת ויש בתוכה עשרות כללים שונים הקושרים בינה לבין החלטות מועצת מקרקעי ישראל נוספות.

23/17 (מושבי עובדים, אגו"ש) זכויות הצבעה שוות בין נחלות
תמונת מצב עגומה לגבי יישום שינוי תקנון המאפשר שוויון הצבעה בנחלות     23/11/2017
ברוב המושבים בארץ מתקיים מצב בו על פי התקנון והחקיקה הקיימת ישנו אי שוויון מובנה בהצבעה בין הנחלות במוסדות המושב.
אימוץ תיקון לתקנון המושב יכול לפתור בעיה זו, אולם עד היום רק מושב אחד אימץ את שינוי התקנון.

22/17 (אגו"ש) מלחמות התשלומים לאגודות הקהילתיות- ההכרעה
פסיקה חדשה של בית המשפט העליון מכריעה בנושא     05/11/2017
החוזר סוקר פסק דין חשוב מאוד של בית המשפט העליון בקשר לתשלומי התושבים לאגודה הקהילתית והגבלת העברת זכויות בהרחבות.

21/17 (עבודה, קיבוץ, מושב) אי ביצוע הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים
על הליכים שמקיים משרד העבודה ועילות לביטול סנקציות     22/10/2017
החוזר מתייחס להליכים שמקיים משרד העבודה בגין אי הפרשת כספי פנסיה לעובדים זרים בהתיישבות.

20/17 (מקרקעי ישראל, קיבוץ) שימוש חברתי במחנה הקיבוץ
לא לילד הזה חיכינו: החלטת מועצה 1472 פוגעת בפעילות החברתית בקיבוץ     02/10/2017
החוזר דן בשימוש חברתי אשר הינו נושא הנדון בהחלטה 1472 אשר מתייחסת לפעילות לא חקלאית בשטח המחנה של הקיבוץ.

19/17 (מקרקעי ישראל) שימוש נלווה לחקלאות
מדוע גידול סוסים אינו חקלאות?     19/09/2017
האם מתן שירותי טיפול בבעלי חיים שאינם למאכל ורכיבה בקיבוץ ובמושב הם שימושים חקלאיים? או שימושים הדורשים הסדרה מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)?
החוזר מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולפסיקה של בג"ץ בנושא.

18/17 (מקרקעי ישראל) ביטול עסקאות ומתן אורכות, החלטה 1513
הקשחה במדיניות כלפי בעלי חוזי פיתוח וחוזי חכירה עם תנית פיתוח     14/09/2017
החלטה 1503 מהוה שיאו של "פניית פרסה" של רשות מקרקעי ישראל בכל הנוגע לביטול עסקאות ומתן אורכות.
למדיניות החדשה של מועצת מקרקעי ישראל בכל הקשור להסכמי ותניות פיתוח השלכות משמעותיות, שקצרה היריעה מלפרטן בחוזר זה. יחד עם זאת נציין כי ספק אם שינוי מדיניות זה הינו מידתי, שכן יתכן והוא פוגע במקרים רבים מעבר לכל סבירות ביזמים.
בנוסף, לשינוי המדיניות צריכה להיות השלכה גם על שווי הקרקע המוקצית על ידי רמ"י שכן למעשה גם חוזה חכירה עם תניית פיתוח הופך להיות חוזה ארעי.
להחלטה יהיו השלכות רוחב על כל שרשרת הייזום ולרבות על שלבי התכנון, בין היתר על הזכויות המתוכננות וגודל המגרשים, השלכות שיכולות להביא לצמצום משמעותי בפיתוח ובייזום.
אנו סבורים כי על כל יזם המתכנן קרקע לגביה יהיה זכאי לפטור ממכרז, וחוכר עם הסכם פיתוח או הסכם חכירה הכולל תניית פיתוח לבדוק היטב את השלכות ההחלטה על התנהלותו.

17/17 (הרחבות) סבסוד תשתיות בישובים הכפריים ע"י משב"ש
חוזר חדש של משב"ש קובע כללים למתן מענקים בהתיישבות     04/09/2017
החוזר דן בחוזר חדש שיצא במשרד הבינוי ודן בסבסוד תשתיות בישובים במגזר הכפרי.

לחוזר החשוב עלולות להיות השלכות שונות על אופן ביצוע ההרחבות.

16/17 (דיני עבודה) מסירת תלושי שכר- חידושים
תקנות חדשות מאפשרות דרכים חדשות למסירת תלושי שכר     09/08/2017
החוזר מתייחס לתקנות החדשות המאפשרות מסירת תלושי שכר באמצעים אלקטרוניים.

15/17 (מקרקעי ישראל, קיבוץ) החלטה 4152 שימוש משולב וחברתי במחנה הקיבוץ
נוסח החלטת הנהלת מקרקעי ישראל מיום 7.6.17     05/07/2017
החלטה 1472 של מועצת מקרקעי ישראל אימצה את מתוה "ועדת רפלד" אשר נועד להסדיר את נושא הפעילות הלא חקלאית בשטח המחנה של הקיבוצים.
לאחר כשנה של מו"מ עם התנועה הקיבוצית קיבלה הנהלת רמ"י החלטה המפרטת את העקרונות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל.
להחלטה השלכות רבות על מרבית הקיבוצים בארץ, שכן אין כמעט קיבוץ שלא יושפע ממנה, אם ברמה הבסיסית שלהסדרת השימושים אליהן היא מתיחסת ואם בהשלכות רוחב נוספות כמו אפשרות להרחבת שימושים מסחריים מעבר למגבלות שהיו כיום ונבעו ממגבלת הדונמים של החלטה 1455, ופתיחת צוואר בקבוק בנושאים כמו שיוך דירות ובניה למגורים לחברים. נתייחס להחלטה בפירוט בחוזרים עתידיים.
החוזר מביא את נוסח ההחלטה.

14/17 (מקרקעי ישראל, מושב, קיבוץ) הגדרת שטח משבצת (החלטה 4134), א'
חלק א' של חוזרים שיסקרו את ההחלטה החדשה.     29/06/2017
החלטה חדשה וחשובה של הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בנוגע לשטחים המוחכרים לקיבוצים ומושבים, יכולה להביא ישובים מסויימים להתלבטויות לא פשוטות, ולישובים אחרים פיתרון לחסם של רמ"י בבחירת בנוגע לגודל המשבצת.

חוזר משרד 13/17 (אגו"ש, קיבוץ, מושב) מי בעלי השליטה בקיבוץ ובמושב?
שינוי לחוק איסור הלבנת הון משנה את הכללים     22/06/2017
החוזר מתייחס לשאלת מי בעל השליטה בקיבוץ ובמושב, לאור התיקון בחקיקה.

חוזר משרד 12/17 (עבודה) איסור שימוש בשעון ביומטרי בעבודה
שימוש בשעון ביומטרי- רק במקרים חריגים     12/06/2017
בית הדין לעבודה אסר על שימוש בשעון ביומטרי, אבל פרט מקרה בו ניתן להשתמש.
החוזר מביא את התנאים להיתר שימוש בשעון על פי פסק הדין. חוזר מאת עוה"ד אסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני עבודה במשרד.

חוזר משרד 11/17 (מקרקעי ישראל) מעמד שטחי הציבור בישובים החקלאיים
החלטה 1514 משנה את כללי המשחק     28/05/2017
החוזר מביא את עיקריהחלטה 1514 של מועצת מקרקעי ישראל המשנה את מדיניות הקצאת קרקעות ציבוריות בישובים החקלאיים: מושבים וקיבוצים.

חוזר משרד 10/17 (הרחבות) מתיישבים נגד האגודה, עכשיו גם במים
האם מושב אחראי לנזקי הצפה שהביאו להריסת בית מתיישבים?     18/05/2017
החוזר מתייחס לתביעה על סך מעל ל 1.2 מליון ש"ח שהגישו מתיישבים נגד מושב אשבול בטענה שעבודות הפיתוח של ההרחבה נעשו בצורה שהביאה להצפה שהביאה לנזקים שגרמו לצורך להריסת הבית שבנו.
התביעה נדחתה.
את המושב ייצגה עוה"ד אסנת קלודני חיים ממשרדנו.

חוזר משרד 9/17 (תו"ב) תיקון 115 לחוק: כתבי השיפוי חוזרים
הכנסת מבטלת את הילכת "פרחי ביגל"     10/05/2017
תיקון שחוקק לאחרונה לחוק התכנון והבניה מאפשר לועדות התכנון והבניה לדרוש כתבי שיפוי מיזמי תוכניות. החוזר מביא את עקרי התיקון.

חוזר משרד 8/17 (רמ"י, מושבים) הניתן למנוע העברת זכויות בנחלה במושב?
ניתן להעביר זכויות במושב גם למי לשא התקבל לחברות     30/04/2017
ועדות הקבלה ספגו בשנים האחרונות פגיעה קשה במעמדן, והן קיימות כיום רק באזורי הנגב והגליל, תוך שסמכותן צומצמה מאוד.
פסק דין שניתן לאחרונה מצמצם עוד יותר את יכולתן של אגודות שיתופיות לקבוע מי יתגורר בישוב הכפרי והוא נוגע לעצם העברת זכויות בנחלות במושבים.

חוזר משרד 7/17 (מקרקעי ישראל, ועד מקומי) - הזכות להקבר בישוב חקלאי?
פסק דין מאשר צמצום הזכות להקבר בישוב חקלאי     18/04/2017
מי קובע מי רשאי להיקבר בבית עלמין בישוב חקלאי?
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בתביעה של בת מושב ובן זוגו בה דרשו להיקבר, ב 120, בבית הקברות במושב.
בית המשפט דחה את העתירה וקיבל את טענת הוועד המקומי, אשר יוצג על ידי משרדנו ואישר את הקריטריונים לקבורה שקבע הועד המקומי ואשר מגבילים את הזכאים לקבורה בישוב.

חוזר משרד 6/17 (מקרקעי ישראל, מושבים) שימושים נלווים בחלקת המגורים
רמ"י מחדדת נוהלי הקצאת קרקע למטרת שימושים נלווים     22/03/2017
שימושים נלווים הינם שימושים בעלי מאפיינים חקלאיים כגון יקב, גידול בע"ח שאינם למאכל ועוד.
השימוש במקרקעין למטרות אלה מוסדר בהחלטה 1316 במושבים והחלטה 1472 בקיבוצים.
בעוד שבמושבים רמ"י פועלת לפי ההחלטה הרלבנטית ואף חידדה לאחרונה את הכללים ליישומה, בקיבוצים אין עדיין כללים ליישום המדיניות.

חוזר משרד 5/17 (מקרקעי ישראל): החלטה 1502: כפל הנחות לחיילי מילואים
החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל     09/03/2017
החלטת מועצת מקרקעי ישראל החדשה מתקנת עיוות הסטורי, אך עדיין נותנת לחתול אופציה לשמור על השמנת.

חוזר משרד 4/17 (מקרקעי ישראל) העברת זכויות בבניה נמוכה- החלטה 1503
מועצת מקרקעי ישראל ממשיכה לשנות הסדרים     15/02/2017
החוזר סוקר את השינויים הנוגעים להעברת זכויות בבניה נמוכה שהוקצתה בלא מכרז.

חוזר משרד 3/17 (מקרקעי ישראל): החלטה 1504-עדכונים בנוגע להרחבות
בין השינויים: ביטול תקופת ההקפאה של העברת זכויות     09/02/2017
החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל מביאה מספר שינויי בהרחבות הקהילתיות, בין היתר בנוגע לאיסור העברת הזכויות של מגרשים ובתים, חובת פיקוח של הישוב בבניה מרוכזת.
החוזר מביא את השינויים.

חוזר משרד 02/17 (חקלאות, מקרקעי ישראל): גידול קנביס
עיקרי יום העיון שנערך ע"י משרד החקלאות.     19/01/2017
לאחרונה גדלה ההתעניינות בגידול קנביס לצורכי רפואה. החוזר סוקר את עיקרי הדברים מיום עיון שערך משרד החקלאות בנושא בתאריך 12.1.17.

חוזר משרד 01/2017 שינויים במדיניות רמ"י בנושא הסולארי
מחיר אחיד לקרקע, פטור מתשלום, שת"פ בין ישובים     11/01/2017
החוזה דן בשינויי המוצעים בנוגע להסדרת הקמת מתקנים סולאריים ביבשה ובמאגרי מים.

עדכון: כיום החלטה 1507.

23/16(תו"ב) פס"ד תקדימי: ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש כתב שיפוי לתכנית
לפסק הדין צפויות השלכות מיידיות     22/12/2016
החוזר דן בהלכת "פרחי ביגל" הקובעת כי ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש כתב שיפוי מיזם תוכנית.

חוזר 22/16 (מקרקעי ישראל) זכות הייזום בהחלטת שינוי היעוד- בדרך לבג"ץ?
בעקבות פניית "פורום הקרקעות"     14/12/2016
מה נשכח מפניית "פורום הקרקעות" ליועץ המשפטי לממשלה בנוגע לזכות הייזום של חוכרי קרקע חקלאית בעת שינוי יעוד?

חוזר משרד 21/16 (אגו"ש, מושבים, קיבוצים) מיסי קהילה בהרחבות- לעליון
בית המשפט העליון ידון בערעורים על פס"ד שריד     07/12/2016
החוזר נותן תמונת מצב בנוגע לחיובם של תושבים בהרחבות קהילתיות בתשלום של מיסי אגודה להתיישבות קהילתית אליה חויבו להצטרף עם קבלתם להרחבה הקהילתית.

20/16 (מושבים) שוויון הצבעה בין נחלות- הגיע הזמן!
אוש רצו המאפשר ליצור שוויון הצבעה במושבים     13/11/2016
צו חדש וחשוב שהוציא רשם האגודות השיתופיות מעניק את הכלים לשנות מצב משפטי של חוסר שוויון שהיה קיים משך שנים ארוכות במושבים.

חוזר משרד 19/16 (מקרקעי ישראל) בדרך למתווה הסדרה, ביטול סנקציות
הנחיה חדשה של האגף החקלאי פותחת פתח לסיום עסקאות     18/09/2016
הנחיה חדשה של רמ"י משנה את המדיניות הקיימת שהביאה לנזקים גדולים לצדדים שלישיים ולרמ"י עצמה.

חוזר משרד 18/16 (מקרקעי ישראל) תניית שינוי יעוד בהארכת חוזה חכירה
האם רמ"י רשאית להוסיף תניית השבת קרקע בחידוש חוזה חכירה?     22/08/2016
החוזר עוסק בהלכת הדרי החוף של בית המשפט העליון לפי רמ"י יכולה להוסיף "תניית שינוי יעוד" בעת חידוש חוזה החכירה במקרה בו נכתב בחוזה כי החידוש יהיה בנוסח הנהוג בקק"ל בעת החידוש.

חוזר משרד 17/16 (עבודה) תיקון חוק חופשה שנתית
הגדלת מכסת ימי החופשה     04/08/2016
החוזר מתייחס לתיקון המגדיל את מכסת ימי החופשה של העובדים.

חוזר משרד 16/16 (מקרקעי ישראל): נוהל 37.05 הסדרת תחנות תדלוק פנימיות
הנהלת רמ"י קובעת חלון זמנים להסדרה     31/07/2016
החוזר עוסק בהליך ההסדרה המוצע על ידי הנהלת רמ"י לתחנות תדלוק פנימיות בישובים החקלאיים.

חוזר משרד 15/16: (עבודה) צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות לפנסיה חובה
עדכון חשוב למעסיקים     21/07/2016
החוזר מעדכן עדכון חשוב על שינוי בהפרשות שיש להפריש לפנסיה חובה.

חוזר משרד 14/16: (קיבוצים, מקרקעי ישראל) בגצ"ים חלקת המגורים
תם שלב העתירות בנוגע לחלופות השיוך     21/07/2016
החוזר מעדכן על דחיית שתי עתירות הדנות בזכויות הקיבוץ והחברים בחלקת המגורים והוצאת היתרי בניה.

חוזר משרד 13/16: (מקרקעי ישראל) עדכון החלטת שינוי היעוד: 1470
פירוט השינויים בהחלטה     18/07/2016
החוזר דן בהחלטה המרכזית כיום לצורך פידיון קרקעות שעברו שינוי יעוד.

חוזר משרד 12/16 (תכנון ובניה): היתר לשימוש חורג מתוכנית מופקדת
בעקבות פס"ד בנושא     18/07/2016
הפקדת תוכנית מתאר יוצרת מצב בו היא משנה את האפשרויות לקבלת היתר עוד טרם כניסתה לתוקף. האם יש הבדל בין בקשה להיתר קבוע להיתר לשימוש חורג, שמטבעו זמני?

חוזר משרד 11/16 (דיני עבודה, אגו"ש): מתן היתר רטרואקטיבי לפיטורי עובדת
כללים לפיטורי עובדת בהריון     04/07/2016
החוזר מתייחס לתיק שנדון בבית הדין הארצי לעבודה ובו אושר למעשה הליך של פיטורי עובדת בהריון וזאת למרות שהיתר הפיטורין ניתן רטרואקטיבית.
האגודה השיתופית יוצגה על ידי עוה"ד אסנת קולודני- חיים ממשרדנו.

חוזר משרד 10/16 (עבודה) זכויות עובדים בתקופת הרמדאן
מה הן זכויות העובדים ברמדאן?     09/06/2016
לבקשת לקוחותינו, חוזר הדן בזכויות העובדים בחגי הרמדאן ועיד אל פיטר, מאת מנהלת תחום דיני עבודה במשרד, עוה"ד אסנת קולודני חיים.

חוזר משרד 9/16 (קיבוץ, מושב, דיני עבודה) צו ההרחבה בתוקף!!
פסק דין חדש "עושה סדר" בענין העסקת עובדים בחקלאות     26/05/2016
בחודשים האחרונים התפרסמו ידיעות שונות לפיהן אין עוד תוקף לצו ההרחבה בענף החקלאות, שפורסם ביום 4.1.01.

בעקבות הפרסומים השונים, מעסיקים רבים בענף החקלאות לא ידעו מה לעשות וכיצד לנהוג מעתה ואילך, והבלבול היה רב.

בפסק דין מהחודש האחרון הכריע בית הדין הארצי לעבודה באופן חד משמעי וברור, כי
צו ההרחבה בענף החקלאות הנו בתוקף.

לפיכך, וכל עוד לא יפורסם צו הרחבה חדש אשר יחליף את צו ההרחבה בענף החקלאות, על כל מי שמעסיק עובדים בענף החקלאות לנהוג בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף החקלאות ולוודא כי עובדיו מקבלים את זכויותיהם על פיו.

חוזר משרד 8/16 (רמ"י, אגו"ש) שובן של ההרחבות במרכז?
הצעת חוק חדשה מנסה לשחרר את "פקק" ההרחבות התקוע במרכז     13/04/2016
נסיון חקיקתי שנועד לאפשר "שחרורן" של אלפי יחידות דיור במושבים באזורי הביקוש, ששיווקן הוקפא עם ביטול הפטור ממכרז לקיבוצים ומושבים בהרחבות במרכז הארץ.

חוזר משרד 7/16 (מקרקעי ישראל) הקצאות קרקע בנות רישום - החלטה 1449
מהפך חלקי בנסיון לשחרר קרקעות     30/03/2016
ההחלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל הינה תחילתה של פניית פרסה בנוגע לאופן הקצאת מקרקעי ישראל על ידי רמ"י. מעתה לא תהיה דרישה מוחלטת לכך שקרקעות שיוקצו יהיו בנות רישום בעת ההקצאה.

חוזר משרד 6/16 (הפקעות, רמ"י) קריאה אחרונה! התיישנות תביעות להפקעה
חוזר משרד 12/13 - גרסה מעודכנת     10/03/2016
ביום 21.3.16 תסתיים התקופה בה לא יוכלו רשויות לטעון התיישנות כנגד תביעת הפקעה.

חוזר משרד 5/16 (מקרקעי ישראל, התיישבות): מגורי עובדים זרים, החלטה 1448
סקירה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל החדשה     15/02/2016
החוזר סוקר את החלטת מועצת מקרקעי ישראל החדשה הדנה במקרים בהם רשות מקרקעי ישראל תתיר הקמת מבנים ארעיים לצורך שיכון עובדים זרים.

חוזר משרד 4/15 (רמ"י, שמאות): הוצאות פיתוח אינן לבקשת המינהל
על פסק דין של בית המשפטי המחוזי מרכז בנוגע לפיצויי שינוי יעוד     11/02/2016
חתימה על חוזה תחת לחץ של ביטול או שינוי החלטות מועצה, עליית מחיר דרמטית רק בחלק שכונה באופן המשפר את זכויות רמ"י, ולבסוף גם הקמת המחלף נכנסת לחשבון? פס"ד בנוגע ליישום מתן פיצוי למושב בשינוי יעוד.

חוזר משרד 3/16 (תו"ב, רמ"י, היטל השבחה) היטל השבחה- מי הבעלים?
החובה להוכיח כי נישום הנו החייב הנכון, מוטלת על הוועדה המקומית     28/01/2016
מיהו הבעלים לצורך תשלום היטל השבחה ועל מי נטל ההוכחה? החלטה שהתקבלה לאחרונה בוועדת ערר מחוז חיפה בתיק בו ייצג משרדנו את המערערת, נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה "מורדות הכרמל".

חוזר משרד 2/16 (מושבים, רמ"י, תו"ב): שאלה של גודל - חלקת המגורים במושב
מהו גודל חלקת המגורים במושב, והאם ניתן להגדילו?     13/01/2016
גודל חלקת המגורים במושב הינו 2.5 דונם. החוזר דן במצבים בהם המצב בפועל הינו ששטח המגורים בנחלה גדול או קטן מ 2.5 דונם.

חוזר משרד 1/16 (תו"ב, מושבים, קיבוצים): אין סוסים שמדברים תכנון ובניה
ועדת ערר קובעת: בי"ס לרכיבה אינו שימוש חקלאי     03/01/2016
ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה דנה בשאלה האם שימוש של בית ספר לרכיבה הוא שימוש חקלאי? הועדה בוחנת את הסוגיה לאור הלכת סטולרו של בית המשפט העליון שקבעה שני קריטריונים לשאלה. כבר בבחינת הקריטריון הראשון הועדה קובעת שאין זיקה ישירה בין בית ספר לרכיבה לגידול סוסים, ולפיכך השימוש אינו חקלאי.

חוזר משרד 11/15 (מרעה, ארנונה) פטור מארנונה על שטחי מרעה
בעלי חוזי מרעה זכאים לדרוש פטור מארנונה על שטחי המרעה     15/12/2015
החוזר דן בקצרה בזכאות של בעלי חוזה מרעה לפטור מארנונה על שטחי המרעה.

חוזר משרד 10/15 (רמ"י, מושבים) ביטול ואיוש נחלות: החלטה 1445
הסדרי ביטול ואיוש הנחלות יצאו סופסוף לדרך?     24/11/2015
נושא הנחלות הלא מאוישות הינו נושא "חם" מזה מספר שנים במושבי העובדים ובכפרים השיתופיים.

ההחלטה החדשה משמעותית שכן לאחר שנים היא עשויה להביא ליצירתם של מגרשי מגורים רבים במרכז הארץ ולאיוש נחלות באזורי הגליל והנגב.

חוזר משרד 09/15 החלטה 1426: שינוי יעוד קרקע חקלאית
שורה של שינויים בהחלטה על שינוי יעוד קרקעות חקלאיות בהתישבות     27/08/2015
החוזר מביא את השינויים העיקריים בהחלטת הדגל של מועצת מקרקעי ישראל המתייחסת לשינוי יעוד קרקע חקלאית ואשר נועדה להגדיל את היצע הקרקעות הזמינות לבניה למגורים ותעסוקה.

חוזר משרד 08/15 החלטה 1370: רכישת בעלות בישובים חקלאיים
באילו מקרים ניתן לרכוש בעלות בקרקעות רמ"י?     05/08/2015
ישובים חקלאים רבים קיבלו לאחרונה פניות מאת רמ"י בהם הם נדרשים להודיע מה תהיה מדיניות אגודת הישוב לגבי הקניית בעלות בנכסי רמ"י בישוב.
החוזר מסביר ומפרט את המקרים הרלבנטיים.

חוזר משרד 7/15 (מקרקעי ישראל) הגדרת שטחי משבצת- החלטה 3666
רמ"י מנסה לעשות סדר בנושא קרקעות המשבצת     09/07/2015
קיבוצים ומושבים רבים התבקשו לאחרונה להסדיר מול רמ"י אילו קרקעות יכללו בחוזה הקבע של האגודה ואילו יועברו לחוזים זמניים. החוזר דן בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל 3666 אשר קובעת את אופן פעולת רמ"י בנושא.

חוזר משרד 06/15 הארכת חוזה חכירה במקרה של שינוי ייעוד וניצול במקרקעין
המחוזי חיפה: רמ"י לא יכולה להסתמך על חוסר הבנתה ולתבוע כספים     26/04/2015
האם רמ"י יכולה לדרוש תשלום דמי חכירה על שנים ארוכות בהם תיק היה מונח על שולחנה? בית המשפט המחוזי בחיפה קבע שלא.
החוזר עוסק בפסק הדין.

חוזר משרד 5/15 הסכמת רמ"י לבקשה להיתר
שר הפנים מעכב הסדר בחוק שיקל על הוצאת היתרי בניה     25/02/2015
תיקון בחוק התכנון והבניה מאפשר לשר הפנים לתקן תקנות אשר יביאו לצמצום העיכובים בקבלת הסכמת רמ"י להיתרי בניה. עד היום נמנע השר מלתקן את התקנות.

חוזר משרד 4/15 תביעת עובד זר תאילנדי באמצעות ייפוי כח
החלטה חדשה מקשה על תביעת עובדים זרים תאילנדים     17/02/2015
החוזר מתייחס להחלטה חדשה של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת אשר צפויה להקשות על עובדים זרים הנמצאים בתאילנד להגיש תביעות נגד מעסיקים בישראל.

חוזר משרד 3/15 נוהל ביטול נחלות (החלטה 1317)
מגרשי ההרחבה האחרונים במרכז הארץ     09/02/2015
החוזר מתייחס לנהלים ליישום החלטה 1317 אשר קבעה בין היתר הסדר לביטול נחלות ושיווק מגרשי מגורים במקומן

חוזר משרד 2/15 השכרה לתעסוקה לא חקלאית במושב
בעקבות התערבות בג"ץ מוקם צוות לבחינה של מדיניות בנושא     22/01/2015
החוזר דן בהחלטת בג"ץ בנושא קביעת המדיניות בנוגע למתן אפשרות לבעלי נחלות להשכיר מבנים הנמצאים בחלקת המגורים שלהם. כיום הדבר אינו אפשרי. משרדנו מייצג בעתירה את תנועת המושבים.

חוזר משרד 1/15 תשלומים לחברי קיבוץ פנסיונרים בחופשה מיוחדת
על הצורך בהסדרת חוזים בחופשה מיוחדת     15/01/2015
החלטה בהתדיינות בין קיבוץ לחברים בחופשה מיוחדת מחדדת את הצורך להגדיר את היחסים בין הקיבוץ לחבר בהסכם מיוחד.

חוזר משרד 15/14 הדילמה של קק"ל: לפרוש או לא לפרוש
האם תקום רשות מקרקעי ישראל 2?     18/12/2014
האם קרקעות הקרן הקיימת יפסיקו להיות מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל? כן! אם להאמין להחלטת דירקטוריון קק"ל. המאמר דן בדילמה בפניה ניצבת קק"ל וכיצד הבחירות טרפו לה את הקלפים.

חוזר משרד 14/14 הסדר הביניים להוצאת היתרי בניה למגורים
עיקרי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1314     11/12/2014
עם התגבשות החלופות לשיוך בקיבוצים הפכה החלטה 1314 לרלבנטית מתמיד, וקיבוצים רבים בוחנים את יישומה. החוזר מביא את עיקרי ההחלטה.

חוזר משרד 13/14 שימושים לא חקלאיים בקיבוץ- מתווה עו"ד חגי שבתאי, שפירא
עיקרי הצעת המשרד שהוגשה לועדת רפלד     07/12/2014
הצעת משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא לוועדת רפלד נועדה לצמצם את החיכוך שבין הקיבוצים וחבריהם לרשות מקרקעי ישראל. במקרים רבים מתנהלים בין הצדדים הליכים של הסדרה לגבי שימושים זעירים או ציבוריים שאין עניין לציבור בהסדרתם, בוודאי לא בשים לב לכח האדם וסדרי העדיפויות ברמ"י.

חוזר משרד 12/14 החלטה 1380 של מועצת מקרקעי ישראל, חלופת האגודה
נכנסה לתוקפה ההחלטה המאפשרת רכישת זכויות על ידי הקיבוץ בחלקת המגורים     12/11/2014
פריצת דרך היסטורית? החלטה 1380 יוצאת לדרך עם מספר שינויים בהתייחס להצעת ההחלטה המקורית.
החוזר סוקר את עקרי ההחלטה.

חוזר משרד 11/14 החלטת ממשלה 2017: פטור מתשלום בחלקת המגורים
ההחלטה תביא לצדק חלקי וזמני     06/10/2014
החוזר דן בהחלטת הממשלה אשר תעניק פטור זמני ליישובי עוטף עזה בעת כניסה להליך לפי החלטות "חלקת המגורים (לשעבר 979). ההחלטה לא תסיים את הקיפוח של יישובי קו עימות לעומת מתיישבים חדשים.

חוזר משרד 10/14 סילוק תביעת עובד זר מחמת ייפוי כח פגום
בית הדין קובע מבחן מקל על עובדים זרים     28/09/2014
החוזר דן במבחן שקבע בית הדין לעבודה בנוגע לדרישה לסילוק על הסף של תביעת עובד זר מחמת ייפוי כח לקוי.

חוזר משרד 09/14 האם סלולה הדרך לפתרון בעיית מימון הבניה למגורים בקיבוץ
על הצעת החלטה 498     19/06/2014
החוזר דן בהסדר המוצע בהצעת החלטת מועצת מקרקעי ישראל 498 למימון בנייה עבור חברי הקיבוצים שלא עשו שיוך דירות קנייני.

נא להכיר:1366
ממשיכה להכות גלים טיוטת "החלופה הנוספת "     19/06/2014
עורך דין חגי שבתאי מסביר על משמעותו הכלכלית של ההסדר ,לפיו תוכל האגודה לרכוש במרוכז את שטח המגורים

״התשלום שדורשת רמ"י ליישום ההסדר עם הקיבוצים גבוה משמעותית מערך הקרקע
כך קובעת חוות דעת שנערכה עבור התנועה הקיבוצית על רקע הסכם חדש המתגבש     19/06/2014
עורך דין חגי שבתאי מסביר

חוזר משרד 8/14 מסלול הוצאת היתרי בניה ללא תצהיר אגודה
על החלטת הנהלה 3539     02/06/2014
החוזר מביא את החלטה 3539 של הנהלת רשות מקרקעי ישראל בדבר חתימה על היתרי בניה למגורים בקיבוצים.

חוזר משרד 7/14 טיוטת הסדר "הדרך השלישית לשיוך" בקיבוצים (החלטה 1366)
סקירה ושאלות ראשונות     14/05/2014
החוזר מתייחס לנוסח טיוטת הדו"ח וחוות דעת השמאי הממשלתי הראשי. הנוסחים המלאים מפורסמים באתר המשרד.

חוזר משרד 6/14 - נחלות פנויות- איוש או ביטול? החלטה 1317
החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל עשויה לסיים את הקיפאון בנושא     30/03/2014
האם אנו צפויים להיצע חדש של מגרשים למגורים במושבים? החוזר מביא נקודות עיקריות בהחלטה ומעלה בעיות שההחלטה עלולה ליצור.

חוזר משרד 5/14 - קיצור הליכים לעסקאות מול רמ"י?
אישור להלכת "אור הנר"- פרצלציה בסמכות מקומית     06/03/2014
פסק דין נוסף מחזק את עמדתנו וקובע כי פרשנות מינהל התכנון לפיה הועדה המקומית אינה רשאית לאשר תכניות איחוד וחלוקה מקום בו יש בעלים יחיד אינה נכונה. המשמעות: קידום מהיר יותר של תכניות ובניה.

חוזר משרד 4/14 (מושבים)- החלטה 1311- חוזה חכירה למושבים
נכנסה לתוקפה ההחלטה הקובעת את עקרונות חוזי החכירה במושבים     16/02/2014
עקרונות חוזה החכירה החדשים כוללים לא רק עיגון זכויות אלא גם שינוי כללי המשחק עם הישובים החקלאיים. החוזר עומד על מספר נקודות חשובות היכולות להשליך גם על המגזר הקיבוצי.

חוזר משרד 3/14 בית אריזה- האם שימוש חקלאי?
בית המשפט קובע מבחנים לבדיקת שימוש חורג בקרקע חקלאית     15/01/2014
מהם המבחנים לבחינה האם מבנה שנבנה בקרקע חקלאית תואם את יעוד הקרקע? המבחנים הללו קובעים האם דין השימוש להפסק והאם המשתמשים חשופים לאישום פלילי.
החוזר דן בקצרה בשני המבחנים וכללי הפרשנות שקבע בית המשפט.

חוזר משרד 2/14 איבוד קרקע חקלאית
פסק דין מאשר הפקעת חלק מנחלה במושב לפי חוק ההתיישבות     14/01/2014
חוק ההתיישבות מטיל מגבלות על שימוש בקרקע חקלאית שהינה "מקרקעי ישראל". בשנים האחרונות הפך החוק מאות "כמעט מתה" לגורם משפיע ומכריע בהתנהלות השימושים בקרקע החקלאית. פסק דין שניתן לאחרונה מאשר הפקעת קרקע מנחלה בשל עבירה על החוק. חוזר דן בקצרה בנקודות חשובות שעולות מפסק הדין.

חוזר משרד 1/14 - קיבלו שתילים פגומים, לא יקבלו פיצוי
פסק דין שניתן לאחרונה דן ביחסי מגדל פרחים ומשתלה     02/01/2014
כריתת חוזה בין משתלה לחקלאי: גם בדרך של התנהגות הצדדים.
אחריות של משתלה לשתילים.
גידול שתילים פגומים כנסיות להקטנת הנזק.
איך מוכיחים (או יותר נכון איך לא מוכיחים) נזק.

חוזר משרד 25/13 –הצבעה במושבים – האם יש נחלות ששוות יותר?
המצב החוקי הקיים יוצר אי שוויון בין נחלות     19/12/2013
החוזר דן בבעיה מטרידה במושבים בהם נוצר מצב בו לנחלות מסוימות ישנה זכות הצבעה גדולה מאחרות. התופעה יוצרת חוסר שוויון בהצבעות. שינוי מדיניות של רשם האגודות השיתופיות רק החריף את התופעה.

חוזר משרד 24/13 - "שחרור" קרקעות שיעודן שונה למגורים
האם ניתן לתמרץ את החקלאים לשחרר קרקעות? ועל החלטת הנהלה חדשה בנושא     03/12/2013
האם בג"ץ "הקרקעות" חסם לחלוטין את האפשרות לפיצויים נרחבים לבעלי חוזים חקלאיים בשינוי יעוד? האם החלטות "הבואינג" עשויות לחזור?
ועוד, הידיעות על השיפור הצפוי בהחלטות הביא את הנהלת רשות מקרקעי ישראל להתחייב כי מי שיפנה את קרקעותיו לא יקופח ויקבל את ההטבות שיגיעו.

חוזר משרד 23/13 – מי רשאי להצביע באסיפה הכללית באגודה שיתופית
דרושה רפורמה מיידית בחקיקת האגודות השיתופיות     21/11/2013
מדוע המפליגים לשיט באלסקה זכאים להצביע באסיפת האגודה השיתופית וחבר הרתוק לביתו לא? ולמה כדאי להיות חבר נשוי?

חוזר משרד 22/13 - הרפורמה בתכנון ובניה והחלטה 1155 (לשעבר 979)
הרפורמה מאמצת את פס"ד אור הנר בקשר לסכמויות הועדה המקומית     06/11/2013
כזכור, פס"ד אור הנר דחה את גישת מינהל התכנון אשר מצמצמת את סמכויות הועדות המקומיות ואפשר קיצור הליכי תכנון.
הרפורמה המוצעת בדיני התכנון והבניה מאמצת את פסק הדין.
דוגמא להשלכות: קיבוץ שיבקש לבצע חלוקה למגרשים של אזור המגורים לצורך שיוך דירות או חבר מושב שיבקש לפצל את נחלתו, לא יאלצו להביא את התכנית לאישור הועדה המחוזית, על הזמן והעלויות הכרוכים בכך, במקום לסיים את ההליך בוועדה המקומית.

חוזר משרד 21/13 – מתווה הסדרה: שאלה של מאתיים שקל
מתי ענף של הקיבוץ הופך לעסק שצריך להסדיר?     24/10/2013
החוזר דן בסוגיה הנוגעת לאלפי "עסקים קטנים" בקיבוצים: האם יש צורך לשלם לרשות מקרקעי ישראל בגין הפעלתם.

חוזר משרד 20/13 – מהי "חלקת המגורים" בקיבוצים לפי החלטה 1155?
קיבוצים רבים עלולים להפגע במקרים של שינוי יעוד למגורים לאחר היום הקובע     20/10/2013
האם "חלקת המגורים" כוללת אך ורק שטחים שהיו מיועדים למגורים נכון ליום 27.3.2007 ("המועד הקובע")? ובמילים אחרות: האם מגרשי מגורים שיאושרו בתכנית מתאר לאחר המועד הקובע נכללים "בחלקת המגורים"?
החוזר דן בשאלה זו הרלבנטית בקיבוצים ומושבים שיתופיים רבים אשר מיצו את זכויות הבניה ואשר קידמו או בכוונתם לקדם תכנית מתאר לשינוי יעוד על מנת להרחיב את חלקת המגורים הקיימת.

חוזר משרד 19/13 - מלחמות התשלומים לאגודות הקהילתיות- פרק נוסף
פסק דין חדש "סוגר" עוד נסיון להמנע מתשלום בגין שירותי האגודה     09/10/2013
בית המשפט דחה טענות חברה באגודה להתיישבות קהילתית על כך שאינה חייבת בתשלומים לאגודה משפרשה ממנה, וכי לא ניתן לחייב גם משפחה החיה בביתה כברת רשות בתשלומים.

חוזר משרד 18/13 - הלנת עובדים זרים
החלטה 1279 מסדירה אפשרות הצבת מגורונים לעובדים זרים     14/08/2013
החוזר מפרט את התנאים להצבת המגורונים.
יש להצר על כך שהחלטת המועצה לא תואמת את החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל 3123 אשר התייחסה גם לסוגי עובדים נוספים והציע מנגנון פחות סבוך בנושא.

עוד גזרה של המנהל
חוזי חכירה לדורות בקיבוצים     27/06/2013
האם מתכנן מנהל מקרקעי ישראל להקפיא את הליכי החתימה על חוזי החכירה לדורות בקיבוצים מתוך כוונה לגרוע קרקעות ממשבצת היישוב, מבלי לתת פיצוי.

חוזר משרד 17/13– עריכת צוואה וביטולה
מהם סוגי הצוואות ? כיצד מבטלים צוואה?     09/06/2013
מדריך מקוצר (וחלקי...) לנושא שעם עידן "השיוכים" וההפרטות הולך ותופס מקום חשוב בהתיישבות

חוזר משרד 16/13 - על אגרה לבית המשפט בעניין תביעה לפיצויים בגין הפקעה
סיווג סוג התביעה עלול ליצור פערים עצומים בגובה האגרה     09/06/2013
כיצד לחשב את גובה האגרה בעת תביעה לפיצויים בגין הפקעה? לפעמים אגרה היא בגובה משכנתא...

חוזר משרד 15/13– פרויקט סולארי? שלב נטילת קרקע משבצת
הוראה פנימית מאיימת ליצור תקדים באופן נטילת קרקע מהישובים     09/06/2013
החוזר דן בהנחיה של הנהלת רשות המקרקעין (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) לחייב ישובים המעוניינים בהקמת מיזם סולארי על התחייבות להעביר את הקרקע לרשות במידה והמיזם לא יצא לפועל בפרק הזמן שהוחלט עליו על ידי הרשות.

חוזר משרד 14/13- החלטה 3380, פתרון אפשרי לסיום ההרחבות בקיבוצים ?
הנהלת המינהל מסמנת פיתרון לשכונות רבות     02/06/2013
החלטה חשובה וחדשה של הנהלת רשות מקרקעי ישראל תשחרר שכונות מגורים "שנתקעו" עקב שינויי המדיניות הקשורות בהרחבות, על ידי צירופן לחלקת המגורים בקיבוץ המיועדת לחברי קיבוץ. יחד עם זאת, ההחלטה אינה ישימה באופן מידי שכן יישומה ייעשה רק במסגרת הסדרי שיוך הבתים בקיבוץ שיישומם מעוכב מזה שנים בגלל סיבות בירוקרטיות.

חוזר משרד 13/13 : הקפאת הבניה בקיבוצים - שלב הועדה
והוראות ביניים חדשות להוצאת היתרים בקיבוצים     29/05/2013
החוזר דן ב"סיכום הדיון מיום 20.5.13" שהתקיים אצל שר הבינוי והשיכון ועיקרו: הקמת ועדה שתבחן את הסדרי רישום ושיוך הבתים בקיבוצים וכן שימושים לא חקלאיים בקיבוצים. כן נקבעו הוראות ביניים להוצאת היתרי בניה למגורים בקיבוצים.

חוזר משרד 12/13 : הלכה חדשה - התיישנות תביעות לפיצויי הפקעה
העליון מאשר כי יש התישנות לגבי פיצויי הפקעה וקובע הוראות מעבר     23/05/2013
החוזר דן בפסק דין חשוב שניתן לאחרונה בסוגיה: עד מתי ניתן לתבוע פיצויים בגין הפקעה? נקבע כי על תביעות אלו חלה התיישנות, כאשר מירוץ ההתיישנות מחיל לכל המאוחר עם תפיסת הקרקע.

לאור חשיבות ההלכה נקבעו גם הוראות מעבר לתחולתה.

חוזר משרד 11/13 : קודקס החלטות המועצה- עוד ארוכה הדרך
האם אנו בדרך להחלטה אחת ויחידה?     30/04/2013
מינהל מקרקעי ישראל פרסם לאחרונה טיוטה של קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר אמורות להחליף את כל ההחלטות הקיימות (כ 1300).
החוזר מתייחס לטיוטה ולצורך בחשיפה של החלטות ונהלים נוספים.

חוזר משרד 10/13 מהפך – הוא לא רק חבר, הוא גם עובד!
בית הדין לעבודה קובע: חבר קיבוץ יכול להיות גם עובד הקיבוץ     25/04/2013
החוזר מתייחס לפסק דין חשוב ומעניין, שניתן לאחרונה, שיהיו לו עוד השלכות רבות והקובע בין היתר מתי חבר קיבוץ יחשב כעובד הקיבוץ.

חוזר משרד 09/13 - שובן של טבלאות המחירים
מינהל מקרקעי ישראל מחזיר את הטבלאות לגבי תוספת בניה במגזר החקלאי     08/04/2013
החוזר דן בשינוי אופן קביעת תשלום למינהל לתוספות בניה בקיבוצים, מושבים והרחבות.

חוזר משרד 08/13 - "זכויות עבר" – עילות התביעה
על "השתתפות ברכישה" ו"השבחות"     21/03/2013
בעקבות כנס "אדמתי", החוזר דן בעילות אפשרויות לישובים הטוענים ל"זכויות עבר" בקרקע, מעבר לחוזה הרגיל מול מינהל מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 07/13 הרחבות קהילתיות – מה שנשאר
תמונת מצב לאחר קבלתה של החלטה 1271     14/03/2013
החוזר סוקר את ההוראות בנושאים העיקריים בקשר להקמתן של שכונות קהילתיות לאור כניסתה לתוקף של החלטה 1271 של מועצת מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 06/13 - תצאו בחוץ, סוגרים את הבריכה!
אין אינטרס ציבורי בסגירת הבריכות או מניעת שימוש רחב בהן     28/02/2013
מדיניות המקרקעין הנוכחית ואכיפתה על ידי רשות מקרקעי ישראל מביאה ותביא לסגירה וצמצום בפעילותן של בריכות במגזר הכפרי. אין שום אינטרס ציבורי בצימצום זה, ועל מועצת מקרקעי ישראל לשנות את מדיניותה בעניין.

חוזר משרד 05/13- פעם החוזה היה ירוק יותר- על חוזי החכירה בהתיישבות
על הרעת התנאים ועל הברירה שניצבת כיום בפני הישובים     21/02/2013
החוזר דן בשינויים לרעה שחלו במהלך השנים בחוזה החכירה לדורות ובקרקע אותה ניתן לחכור, ובנסיון מינהל מקרקעי ישראל לאיין את זכויות הישובים להם חוזים מייטיבים.
ישנם חוכרים עם חוזי חכירה הנדרשים על ידי מינהל מקרקעי ישראל לוותר על זכויותיהם על מנת שיחולו עליהם הטבות שבהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 04/13- על בעיות המשכנתא של חברי הקיבוצים
היעדר רישום של בתי החברים לא מונע תמיד קבלת מימון לבניה או שיפוץ בתים     07/02/2013
החוזר דן בבעיה הקיימת במרבית הקיבוצים. כאשר חברי קיבוץ מבקשים לממן בניה או שיפוץ של ביתם וכאשר הבית לא רשום על שם החבר לא ניתן לקבל משכנתא! עם זאת, בשנים האחרונות החלו להתפתח פיתרונות לסוגיה.

חוזר משרד 03/13 - רישום בתים על פי 692 ו 751 וחכירה לדורות
מדוע ממ"י מונע חתימה על חוזי חכירה לדורות מישובים שעברו רישום בתים?     31/01/2013
החוזר דן בסוגיית חתימת חוזה חכירה לדורות עם ישובים שעברו שיוך בתים לפי החלטות 692 ו 751. החוזר מפרט את הרקע להחלטות, הסיבות שהיו להימנעות מחתימה ומדוע על ממ"י לשנות את מדיניותו ולחתום על חכירה לדורות עם ישובים אלה.

חוזר משרד 02/13: להסתובב בקרוסלה
על מה שקרה לחוכרים שרצו להסדיר ענייניהם במינהל מקרקעי ישראל     24/01/2013
אחרי כל גבעה יש גבעה גבוה יותר. ואחרי הגבעות יש הרים. תמצית פסק דין בנט, ועל מה קורה כשאזרח מנסה להיות "מסודר" מול המינהל.

חוזר משרד 01/13: החורף מתעצם: מינהל מקרקעי ישראל הקפיא חתימה על חוזי ח
לא ידוע על מועד לסיום ההקפאה     03/01/2013
החוזר מתייחס להחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל שלא לחתום על חוזי חכירה לדורות עם קיבוצים, עקב כוונתו של המינהל להוציא מחוזי החכירה שטחים ומבנים המיועדים למבני ציבור. המדובר בנכסים ששויים מאות מליוני ש"ח ויותר, אך אין בכוונת המינהל לפצות את הישובים אלא להטיל את הפיצוי על המועצות האזוריות.

חוזר משרד 25/12: הרחבות קהיליתיות - מוניטין נחשב
כיצד רוח הקהילה מפחיתה שומות בהרחבה הקהילתית?     27/12/2012
פסק דין חדש שניתן בבית המשפט השלום עשוי להביא למהפכה בנוגע לאופן עריכת שומות בקיבוצים ובמושבים.
בית המשפט קבע כי
"בכל מקום בו מתגוררים בני אדם ונוצרת קהילה, יש לקהילה השפעה על שווי השוק של הקרקעות שבתחום מקרקעיה". מוניטין שכזה דינו כדין השבחות שהחוכר יצר ועשה בעצמו. על כן קבע בית המשפט כי על השמאי הממשלתי לקבוע את ערך המוניטין בנפרד ולהפחית את שוויו מערך הקרקע.

חוזר משרד 24/12: שימוש חקלאי – גם במבנה בהיקף של אלפי מ"ר
מהו שימוש חקלאי? מסתבר שלא כל כך ברור     25/11/2012
חוק התכנון והבניה מטיל מגבלות כבדות על בניה או שימוש בקרקע חקלאית שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.

מבחן "השימוש במישרין" בקרקע חקלאית נדון בהרחבה בפסיקה.

החוזר מביא דוגמאות להחלטות בנושא מהו שימוש חקלאי ומתייחס לפסיקה שניתנה לאחרונה.

חוזר משרד 23/12 שימושי פל"ח מחוץ לחלקת המגורים, החלטה 1265
החלטה חדשה מבהירה את הקריטריונים לפל"ח מחוץ לחלקת המגורים     18/11/2012
מהם התנאים להארכת שימוש חורג? והקמת מבנה חדש? החלטה 1265 קובעת הסדרים מפורטים יותר מהחלטה 1101 לגבי אפשרות של שימוש חורג והקמת מבנים לפעילות לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים במושב.
החוזר סוקר את ההסדר החדש.

חוזר משרד 22/12 - ההרחבות הקהילתיות: המשך הקרב על הכיס
עוד פרק במה שמתחיל להסתמן כמורשת קרבות מפוארת     08/11/2012
האם פעולת אגודה להתיישבות קהילתית חוקית? מי מוסמך לדון בעניינה? האם מי שחייב כסף לאגודה יכול לפרוש ממנה?האם ניתן לבטל סעיפי פינוי מבנית בהרחבה?
החוזר דן בפסק דין חדש של משרד רשם האגודות השיתופיות בנושא חובות וזכויות כספיות ואחרות של מתיישבים בהרחבה קהילתית בקיבוץ.

חוזר משרד 21/12- שיוך חוזי – עמדת ממ"י וחתימה על היתרי בניה
מדינת ישראל נגד השיוך החוזי     21/10/2012
בעקבות מכתב מנכ"ל ממ"י מיום 16.12.12, החוזר דן בקליטת חברים לקיבוץ ושיוך דירות לחברים ותיקים בדרך של שיוך חוזי ובהקפאת הוצאת היתרים בקיבוצים.

חוזר משרד 20/12 – חידושים בחידושים (של חוזי חכירה)
פסק דין דוחה את עמדת המינהל בשורה של שאלות סביב חידוש חוזה חכירה     17/10/2012
החוזר דן בפסק דין "מהדרין" שמעלה, בין היתר, את השאלות: באיזה נוסח יש לחדש חוזה חכירה? נוסח המקורי או חדש, האם ניתן להוסיף תניית "שינוי יעוד" לחוזה החדש? מה היחס בין חוזה לבין מכתב שר האוצר שקדם לחתימת החוזה? האם החוזה ביטל את ההטבות שכלולות במכתב? על חובת תום הלב המוגברת החלה על מינהל מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 19/12 הספר הלבן חוזר? אין היתרים לקיבוצים
מינהל מקרקעי ישראל עצר את הבניה בקיבוצים     13/09/2012
החוזר עוסק במדיניות מינהל מקרקעי ישראל אשר אינו חותם על היתרי בניה בקיבוצים. הסיבה להפסקת החתימה היא כי ישנם קיבוצים אשר פעלו לשיוך בתי חברים לחברים תוך בצורה "עוקפת מינהל", "השיוך החוזי".

חוזר משרד 18/12 מעבידים? הזהרו!
על החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה     05/09/2012
החוזר מביא נקודות חשובות בחוק אשר יישומו החל לאחרונה ואשר משנה את מאזן הכוחות שבין העובדים למעסיקים.

חוזר משרד 17/12 – החלטה 3209 גידול בעלי חיים שלא למטרות מזון
החלטת הנהלת מינהל חדשה משנה את הכללים     16/07/2012
החוזר דן בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל הדנה במצבים בהם נעשה שימוש בקרקע חקלאית לגידול חיות שאינן משמשות לאכילה, כגון פנסיון כלבים, אורוות סוסים. מה נחשב מסחר ומה חקלאות?

חוזר משרד 16/12 החלטת הנהלה 3212-סוף של רובן של ועדות הקבלה
בהחלטה דרמטית יופסק שיווק מגרשים בפטור ממכרז בהרחבות שלא בגליל או בנגב     05/07/2012
החוזר דן בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל 3212 אשר מבטלת את ועדות הקבלה והאפשרות לשיווק מגרשים בפטור ממכרז בכל הישובים בארץ, למעט ישובים קטנים בגליל ובנגב.

חוזר משרד 15/12 שיקום תשתיות ישוב ישן במסגרת הרחבה קהילתית
הארכת ההסדר מנציחה מצב של קיפוח הישובים החקלאיים     28/06/2012
עניינו של החוזר הינו החלטה 1253 המאריכה הסדר לפיו ניתן לגבות ממתישבי הרחבות קהילתיות כסף עבור שיקום תשתיות הישוב הישן. שיקום זה, שאמור לפצות את הישובים על אובדן קרקעות ההרחבה יוצר מצבים של קבלת פיצוי נמוך בצורה לא מידתית. בנוסף, הסדר דומה במגזר העירוני אינו מותנה בויתור על קרקעות.

חוזר משרד 14/12 חיוב בני זוג של חברים בתשלומים לקיבוץ
פסק דין חדש מחזק את ההלכה בדבר זכותו של הקיבוץ לכספים     21/06/2012
האם בן זוג שאינו חבר מחוייב בשכר דירה? האם בת הזוג החברה צריכה לערוב לתשלומי בן זוגה?
ומה קורה עם כספי סבסוד בחינוך?
ריבוי המצבים בהם רק בן זוג אחד חבר בקיבוץ מביא גם תביעות הדנות בהסדרים הכספיים הנובעים מחייו של בן הזוג שאינו חבר בקיבוץ.
החוזר דן בפסק דין חדש שקובע כי לקיבוץ זכות לגבות כספים ממי שאינו חבר תוך שהוא מתייחס לסוגי תשלומים שונים.

חוזר משרד 13/12 פיצוי "מהמטר הראשון" בהפקעת חלק מחלקה
פסק דין חדש של העליון הולך צעד נוסף לקראת הנפגעים     30/05/2012
החוזר דן בסוגיית אי מתן פיצוי בהפקעות מקרקעין. לאחרונה ניתן פסק דין ארוך ומנומק על ידי בית המשפט העליון שקבע כי הרשות המפקיעה חייבת לפצות "מהמטר הראשון" כאשר נגרם סבל – בנסיבות בהן אין השבחה ליתרת החלקה וההפקעה היא לשימוש שאינו קהילתי, דוגמת הפקעה לפי פקודת הדרכים.
בחוזר התיחסות למצב המשפטי הקיים והרצוי.

חוזר משרד 12/12 פירסום החלטות הנהלת ממ"י
חוק חדש מחייב פירסום החלטות, בסייגים     16/05/2012
החוזר סוקר את חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 9) התשע"ב 2012 הדן בפירסום החלטות שונות הקשורות לניהול מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 11/12- החלטה 979 והוראות הנוהל- חלקת המגורים במושבים
הסדר בעייתי יוצר חוסר שוויון בין מתיישבים במושבים     29/04/2012
החוזר סוקר את ההוראות החדשות הנוגעות להגדרת וגודל חלקת המגורים לפי החלטה 979 (1155) ודן בסוגיית ה 2.5 דונם.

חוזר משרד 10/12 הפקעה ללא תמורה – האומנם?
פסיקה חדשה מצמצמת את המקרים בהם ניתן להפקיע קרקע ללא תמורה     22/04/2012
החוזר דן בין היתר במקרים בהם רשויות מפקיעות קרקע וקובעות שלבעל הזכויות הנפגע לא מגיע פיצוי. פסיקה שניתנה לאחרונה קובעת כי במקרה בו הופקע חלק מקרקע ובעל הזכויות לא נהנה מהשבחה, הרשות המפקיעה צריכה לשלם פיצוי. בנוסף החוזר מתייחס למצבם של חוכרי קרקע בהפקעה.

חוזר משרד 9/12 : חלוקת מגרשים ודרכים חדשות בסמכות מקומית
פסק דין חדש וחשוב יקל על חוכרים רבים     14/03/2012
השבוע ניתן פסק דין חדשני ומרחיק לכת בעתירה שהגיש משרדנו בשם אחד מקיבוצי עוטף עזה. המחלוקת נסבה סביב ויכוח משפטי אשר יש לו השלכות מעשיות רבות על התכנון בארץ. בעיקרו, הויכוח הינו על סמכויות הועדות המקומיות: באילו עניינים הן מוסמכות להחליט כערכאה בלעדית. ככלל, מגמת החקיקה בשנים האחרונות הייתה להעביר יותר ויותר סמכויות מהועדות המחוזיות למקומיות, דבר שיביא להקלת העומסים על אישור תוכניות. מגמה זו של צמצום סמכויות הועדות המחוזיות זוכה לעיתים לפרשנות מצמצמת על ידי ועדות אלה ועל ידי מינהל התכנון, באופן ששומר בידיהם יותר ויותר סמכויות.
החוזר דן בפסק הדין.
את העותרת ייצגו עורכי הדין אריה שפירא וקרן נדולני ממשרדנו.

חוזר משרד 8/12 ביצוע פיילוט לפי החלטה 979 במושבים ובקיבוצים
מינהל מקרקעי ישראל בודק ביצוע פיילוט ב -20 ישובים     12/03/2012
בימים אלה שוקד מינהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) על הדרכים ליישומה של החלטה 979 (כיום 1155) שעניינה שטחי חלקת המגורים בקיבוץ (לרבות מושב שיתופי) ובמושב.

בין היתר, הופצו להערות שתי טיוטת הוראות אגף של האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל הדנות ביישום ההחלטה במושב ובקיבוץ.

כחלק מהיערכות ליישום ההחלטה, שוקל מינהל מקרקעי ישראל לפעול תחילה ליישום ההחלטה בעשרה מושבים ועשרה קיבוצים בהליך ניסיון ("פיילוט").

טרם נקבעו על ידי המינהל הקריטריונים לפיהם ייבחרו ישובי הניסיון מבין הישובים הפונים.

כזכור, יישום ההחלטה בכל ישוב וישוב אינו בגדר חובה ונתון להחלטת הישובים. ישנם שיקולים שונים להחלטה האם להצטרף להסדר לפי החלטה 979 והם משתנים מישוב לישוב.
כך, לדוגמא, קיבוץ צריך להחליט בין הסדר של "שיוך קנייני" (עסקה עם המינהל) לבין "שיוך חוזי" (הסדרים פנימיים) ואם הוא החליט לבצע "שיוך "קנייני" - האם לבצע אותו לפי החלטה 751 או לעבור לביצוע לפי החלטה 979.
לכל דרך שיבחר יש השלכות רבות על הקיבוץ, חבריו וכן על הקליטה העתידית של חברים נוספים.

אנו ממליצים לכל ישוב לבחון בצורה מדוקדקת את ההסדר המתאים לו.

ישובים המעוניינים לפנות למינהל מקרקעי ישראל על מנת להצטרף להליך הפיילוט יכולים לעשות זאת גם באמצעות משרדנו. את הטיפול בנושא מרכז עוה"ד הלל ארצי.

משרדנו ייצג את התנועות המושביות ב"בג"ץ חלקת המגורים – 979".

חוזר משרד 7/12: הרחבות קהילתיות שלא בגליל ובנגב – רק במכרז?
חוק "ועדות הקבלה" עשוי להביא לביטולן של ועדות קבלה רבות     04/03/2012
החוזר דן בנושא ועדות הקבלה בישובים.
בימים אלה נבחנת האפשרות לשינוי החלטות מועצת מקרקעי ישראל באופן שלא תותר פעילותן של ועדות קבלה בישובים שאינם בגליל ובנגב. פועל יוצא מכך עשוי להיות כי הקרקעות בהרחבות ובישובים יוקצו במכרזים בלבד.

חוזר משרד 6/12 מה יהא על ילדי הגן?
דילמות לא פשוטות בהתיישבות עם הרפורמה בגני הילדים     21/02/2012
החלטת הממשלה לפיה החל משנת הלימודים תשע"ג, תספק המדינה חינוך חינם לילדים בגילאים 3- 4 בגני ילדים מחייבת את הישובים במגזר ההתיישבותי להחלטות חברתיות אך גם פעולות משפטיות. החוזר הינו ראשון בנושא.

חוזר משרד 05/12 מהפכת הסיעוד בקיבוצים כבר כאן!
משרד האוצר משנה את הכללים     19/02/2012
שינוי בכללי הביטוח הסיעודי מאיימים על ההסדרים הקיימים היום בביטוח הסיעודי בקיבוצים.כיצד פועלים כיום קיבוצים ומה צפוי? האם יש הבדל בין קיבוצים שיתופיים למתחדשים? האם המהפכה תעלה יותר כסף? על כך בחוזר, בהמשך להרצאתו של עוה"ד אלון וילנר ביום העיון שנערך בנושא. ראו פרסומים גם חוצץ ביטוח סיעודי בקיבוץ ב"מאמרים".

חוזר משרד 4/12 - הרחבות קהילתיות – אימת המשכנתא
תנית הגבלת השכירות בחוזי המינהל מקשה על מבקשי משכנתאות     13/02/2012
החלטה 1180 החזירה הסדר לפיו מינהל מקרקעי ישראל אוסר על העברת זכויות בהרחבות משך כ 7-8 שנים מיום רכישת המגרש בהרחבה הקהילתית.
תניה תואמת מופיעה בחוזי החכירה מביאה בנקים למשכנתאות לחשוש ממתן הלוואות למשפחות שכן הם חוששים שלא יוכלו לממש את הנכס בעת כינוס נכסים כתוצאה מאי עמידה בהחזרי ההלוואה.
החוזר מתייחס לנושא ומציע דרך לפיתרון.

חוזר משרד 3/12: עוד יש תקווה לסוכנות
פסק דין של בית המשפט המחוזי דן בזכויות הסוכנות בקרקעות הישובים     22/01/2012
הסוכנות היהודית, מושבי עובדים, מדינת מקרקעי ישראל... זה לא חוזר על ציונות אלא על כסף. הרבה כסף.
מהן זכויות הסוכנות בשינוי יעוד או הפקעה של מקרקעי ישובים? החוזר דן בפסק דין חשוב שניתן לאחרונה בנושא.

חוזר משרד 2/12- מי הזיז את הפנסיה שלי?
נושא הפנסיה בקיבוצים המתחדשים מגיע לכנסת     12/01/2012
הסיפור שמאחורי הדיון הקרוב בכנסת בנושא הגרעונות בפנסיה של חברים בחלק מהקיבוצים המתחדשים.

חוזר משרד 01/12 ההרחבות הקהילתיות: הקרב על הכיס
פסק בורר חדש מתייחס לסוגיית התשלומים בהתנהלות הישובים     08/01/2012
פסק דין חשוב נוסף בנוגע לזכויות תושבים בהרחבה בקשר לחברותם באגודה להתיישבות קהילתית. בחוזר 23/11 סקרנו פסק דין שקבע כי לא ניתן לחייב מתיישבים להיות חברים באגודה להתיישבות קהילתית. פסק דין חדש שניתן בימים אלה מתייחס לשאלה הכספית בהרחבה: מהי ההתחשבנות הכספית שבין התושבים בהרחבה לקיבוץ והאגודה להתיישבות קהילתית לאחר הפרישה מהאגודה.
סקירת פסק הדין בחוזר המצורף.

חוזר משרד 28/11 דגשים בנוהל שימושי תעסוקה בחלקת המגורים
הדרך להקמת מבנה או שימוש במבנה קיים לתעסוקה לא חקלאית במושבים     28/12/2011
החוזר מביא דגשים שונים לנוהל ולפרשנות מינהל מקרקעי ישראל את החלטה 1101 והחלטת הבג"ץ בנושא.

חוזר משרד 27/11: תביעות עובדים זרים
הזהרו בתנאיהם של העובדים הזרים     07/12/2011
לאחרונה אנו נתקלים בתופעה הולכת ומתפתחת ככדור שלג של תביעות המוגשות בשם עובדים זרים שסיימו עבודתם ביישובים ואף שבו לארצם, התובעים זכויות לפי דיני עבודה.

יש לשים לב כי דיני העבודה הכלליים בישראל ברובם חלים גם על עובדים זרים

ולפיכך יש להקפיד עם עובדים זרים וזאת כפי שמקפידים עם עובדים ישראליים, ולרבות בסוגיות של תשלום שכר עבודה ותשלום פיצויי פיטורים בהתאם לדרישות ותנאי החוק.

עוד יש לשים לב לצווי ההרחבה החלים בענף החקלאות, לרבות לצו ההרחבה בענף החקלאות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (משנת 2000), הקובע זכויות נוספות מעבר לחוק הכללי, לעובדי הענף, ובכללם עובדים זרים. לאור ריבוי התביעות מומלץ לשקול בכל מקרה של ספק קבלת ייעוץ משפטי מתאים.

כבנושאים אחרים, המקפיד מראש על דרישות החוק חוסך תביעות בסכומים משמעותיים.

חוזר משרד 26/11 תוקף שומות מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
החלטה 1237 קובעת הסדר חדש לגבי שומות כאשר המינהל עיכב ביצוע עסקה     05/12/2011
מהו תוקף של שומת מינהל?
האם יש הבדל בתוקף בין סוגי עסקאות שונים?
מה קורה כאשר התיק שוכב במינהל והמחיר עולה?
ומה כאשר המחיר יורד?
ומה באמת צריך המינהל לעשות?

חוזר משרד 25/11: מהפיכת החקיקה במיסוי מקרקעין- תיקון 70
בעלי דירה? עתידים לקנות או לקבל? הסדרי המס השתנו!     17/11/2011
דגשים חשובים בחקיקה שהתקבלה לאחרונה בנושא דירות.

חוזר משרד 24/11 חוזה תלת שנתי? פיצוי של חוכר לדורות!!!
החלטה חשובה של בית המשפט המחוזי מרכז     10/11/2011
עיגון זכויות!
על החלטה חשובה של בית המשפט המחוזי המכירה בזכויות ארוכות הטווח של הישובים, גם מקום בו החוזה שלהם הוא חוזה קצר מועד.

חוזר משרד 23/11 : על הקשר שבין מגורים בהרחבה לחברות באגודה קהילתית
נקבע: לא ניתן לכפות חברות באגודה הקהילתית     07/11/2011
החוזר סוקר את פסק הדין עפגין בנוגע לרצונו של מתיישב בהרחבה שלא להיות חבר באגודה להתיישבות קהילתית.
בנסיבות בהן הכפיה היתה לאחר הקבלה לישוב נקבע, בין היתר, כי לא ניתן לכפות חברות באגודה. יחד עם זאת, יש למצוא הסדר תשלום לאגודה בגין שירותים המתקבלים ממנה.

חוזר משרד 22/11 זכויות היסטוריות- קבלת מידע על קרקעות מארכיב קק"ל
שינוי מדיניות בקק"ל יביא לגילויים חדשים בנוגע לזכויות     03/11/2011
"בג"ץ הקרקעות" ("הקשת המזרחית") שלח ישובים רבים אל הארכיונים והגנזכים על מנת לחפש הוכחות לזכויות עודפות של האגודות בקרקעות הישובים. ישנם ישובים הטוענים לזכויות הנובעות, בין היתר, מכך שמייסדיהם רכשו את הקרקעות מפרטיים והעבירו את הבעלות לקרן הקיימת, אשר ריכזה את רכישות הקרקע עבור העם היהודי בארץ ישראל. לאחר הקמתו של מינהל מקרקעי ישראל הועברו קרקעות הקק"ל לניהולה של הקרן הקיימת לישראל. משך שנים סירבה קק"ל להיענות לפניות יישובים לקבלת מידע אודות קרקעותיהם, ובדרך כלל השיבה לפונים כי כל החומר שהיה ברשותה הועבר למינהל או לארכיון הציוני ואינו בידיה גם כאשר חומר בסיס היה חסר במקומות אלו.

לאחרונה ובעקבות פניה של משרדנו בשם מושב ממרכז הארץ הטוען לזכויות עודפות בקרקע עקב תרומה לרכישתה, השיבה קק"ל בחיוב לפנייתנו והתירה עיון בכל המידע ההיסטורי המצוי והנוגע לקרקעות היישוב והנמצא בארכיון הקק"ל.

המדובר במפנה חשוב וחיוני, וזאת משום שבכך נפתחה הדרך בפני היישוב להגיע אל מידע אשר יתכן ויאפשר לו להוכיח את זכויותיו ההיסטוריות באותן הקרקעות.

נראה כי ערכים של שקיפות וזרימה חופשית יותר של מידע הגיעו גם לקק"ל. הנה, הזמנים משתנים.

עוה"ד ענת סער מתמחה בסוגיות של זכויות עבר בישובים

חוזר משרד 21/11 : עוד על התיישנות חובות למינהל – החלטה 2953
החלטת הנהלה חדשה קובעת כי המינהל ימשיך לגבות חובות בהתיישנות     09/10/2011
לפני כחודש וחצי חשפנו את החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל 2841 אשר קבעה כי:
"ככלל, המינהל לא יגבה חובות שהתגבשו לפני יותר מ 7 שנים".
ההחלטה מהווה שינוי מדיניות חשוב של המינהל. עד להחלטה המינהל נקט מדיניות העוקפת את חוקי ההתיישנות על ידי גביה מנהלית. מסתבר כי החגיגות היו מוקדמות, והחלטה מאוחרת של הנהלת המינהל, אשר גם היא נחשפת כאן, מצמצמת את הכלל החדש למקרים חריגים.

הכלל הוא כי לגבי שאר המקרים המינהל יפעל לגביית חובות שהתיישנו בדרך של גביה מנהלתית (לדוגמא: אי מתן שירות עד להסדרת חוב).

על פי ההחלטה החדשה, סוג החוב עליו חלה ההנחיה להימנע מגביית חובות עבר:

חובות דמי חכירה שנתיים (דח"ש) בלבד.

נוסח החוזר המלא דן בפרטי ההחלטה ובחריגים שונים.

התוצאה היא כי ההימנעות מגביית חובות בהתיישנות תהיה אך ורק במקרה חריג. לדעתנו יש מקום להיצמד ככל האפשר לכלל הבסיסי שנקבע בהחלטה 2841 ולהרחיב את מקרי אי האכיפה בהתיישנות. על מינהל מקרקעי ישראל להיצמד לחקיקת ההתיישנות הכללית ולפעול לגביית כספים המגעים לו מייד עם היווצרותם. יצירת דיני התיישנות "מיוחדים" על ידי גביה מנהלית יוצאת מצב של "עצלות" בגביית הכספים מחד (שכן "תמיד אפשר לגבות את החובות בצורה "פסיבית"") וריבוי הליכים משפטיים הנערכים שנים לאחר מועד היווצרות החובות מאידך.

החלטות ההנהלה ניתנות לעיון באתר המשרד hs-law.org, חוצץ מאמרים תחת "מינהל מקרקעי ישראל – החלטות התיישנות".

חוזר משרד 20/11 : הטלת קנסות מנהליים על אגודות ועל בעלי תפקידים
אזהרות רשם האגודות השיתופיות     06/10/2011
לאחרונה התקבלו באגודות רבות מכתבי התראה ממשרדי רשם האגודות השיתופיות, בהם מוזהרות אגודות כי יוטלו עליהן ועל בעלי התפקידים בהן קנסות מינהליים, אם לא ימציאו למשרדי הרשם בהקדם פרוטוקולים בדבר בחירת ועד הנהלה בהתאם לקבוע בתקנונן.
אנו מנצלים הזדמנות זו על מנת להזכיר שעל אגודה לקיים בחירות לועד ההנהלה שלה בהתאם לתקופת הכהונה הקבועה בתקנונה. ככל שבאגודה (לרבות קיבוץ או מושב) נוהגים לקיים בחירות לועד ההנהלה לעיתים רחוקות יותר, אזי מומלץ לפעול בהקדם לתיקון התקנון כך שיתאים להתנהלות האגודה, וזאת על מנת למנוע הטלת קנסות בעתיד.
בנוסף, אנו מזכירים כי יש לשלוח למשרדי רשם האגודות את כל הפרוטוקולים של האסיפה הכללית. במקרה של בחירות בקלפי, יש להעביר למשרד הרשם שני עותקים של פרוטוקול ועדת הקלפי, יחד עם החלטת האסיפה בדבר העברת ההצבעה לקלפי.
ניתן להעביר את המסמכים הנ"ל למשרדי הרשם בדואר או בפקס.

חוזר משרד 19/11 מי מוסמך לעיין במסמכי אגודה שיתופית?
רשם האגודות עושה סדר בנושא     15/09/2011
רשם האגודות עושה סדר בשאלה באילו מסמכים ממסמכי אגודה ניתן לעיין, ובאילו נסיבות.
חבר אגודה שיתופית ביקש לצלם את כל המסמכים המצויים בתיק האגודה אצל רשם האגודות. האגודה התנגדה לכך, הן משום שאותו חבר אגודה מתחרה בעסקי האגודה והן משום שחלק מהמסמכים נוגעים גם לצדדי ג', העלולים להיפגע מחשיפת אותם מסמכים.
רשם האגודות קבע, שמכוח הדין, רשאי כל אדם לעיין בפנקס הרישום של האגודה, בהעתק תעודת הרישום שלה, בתקנונה, בפנקס השעבודים המוטלים על נכסי האגודה ופנקס השעבודים שלזכות האגודה ובצווים של הרשם.
חבר האגודה זכאי, בנוסף לאמור לעיל, לעיין גם בכל הפרוטוקולים של כל רשויות האגודה.
עיון בכל מסמך נוסף, כך קובע הרשם, בין על ידי חבר האגודה ובין על ידי מי שאינו חבר האגודה, יהיה רק בהסכמת הרשם, אשר תינתן לאחר שישמע את המטרות והנימוקים לעיון באותם מסמכים, ולאחר ישקול אותם ביחס של תועלת מול נזק לאגודה ולצדדים שלישיים.

חוזר משרד 18/11: על הגדלת שטח חלקת המגורים במושב והחלטה 979
לא כל הנחלות זוכות לחלקת מגורים של 2.5 דונם     11/09/2011
החלטה 979 ריכזה את מירב הזכויות בנחלות במושבים לחלקת המגורים. גודל החלק נקבע לעד 2.5 דונם. החוזר דן באפשרויות להשלמת והגדלת חלקת המגורים.
להערכתנו המצב הקיים אינו מאוזן באשר הוא מביא לאפליה בין חוכרים.
להערכתנו יש סבירות כי בנושא זה יחולו התפתחויות בסבב התיקונים הצפוי בהחלטה לאחר תחילת יישומה.

עוה"ד חגי שבתאי וגלי פלד ייצגו את התנועות המושביות בבג"ץ חלקת המגורים.

חוזר משרד 17/11 בסבך הבירוקרטיה:מענקי משרד הבינוי והשיכון להרחבות הקהי
נוהלי משרד השיכון מביאים לעיכובים בבניית הרחבות במרחב הכפרי     25/08/2011
החוזר סוקר את מדיניות משרד השיכון בכל הקשור לאופן מתן סיבסוד להרחבות קהילתיות בקיבוצים ובמושבים. יישום המדיניות מביא לעיכובים רבים בהרחבות.

חוזר משרד 16/11 : גביית חובות שהתיישנו על ידי מינהל מקרקעי ישראל
החלטה 2841: סוף לגביית חובות שהתיישנו על ידי המינהל     22/08/2011
הדין הכללי קובע תקופת התיישנות של 7 שנים לאחריה לא ניתן לגבות חוב באמצעות הליכים משפטיים.
משך שנים נהג מינהל מקרקעי ישראל לגבות מחוכרים חובות וזאת בלא להתייחס לתקופת ההתיישנות של החובות. הדבר נעשה בין היתר באמצעות "גבייה מנהלית" אשר עיקרה מניעת שירות על ידי המינהל לחייבים, גם חייבים אשר חובם התיישן.

בעקבות פסקי דין שהתקבלו לגבי גביית חובות שהתיישנו על ידי רשויות שונות באמצעים מנהליים, בקשה לתביעה ייצוגית ובהנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה החליטה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בהחלטה 2841 שככלל המינהל לא ייגבה חובות שהתגבשו לפני יותר מ 7 שנים. הוטל על חשבת המינהל ועל היועץ המשפטי למינהל להכין תכנית כללית לתהליך גביה מסודר כך שהחובות ייגבו בתוך תקופת 7 השנים.

אנו מפנים את תשומת ליבכם לאור ניסיון שהצטבר בעבודה מול המינהל. יש חשיבות בהכרת החלטת ההנהלה ועל כך שכל חוכר יעמוד על זכויותיו.

חוזר משרד 15/11 הקצאת קרקע למאגרים – החלטה 1235
תיקון חדש מקל על הקמת מאגרי מים שישרתו מספר ישובים     04/08/2011
בימים אלה נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה המסדירה את נושא הקצאת קרקעות על ידי מינהל מקרקעי ישראל למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצות אזוריות ומקומיות. ההחלטה משנה (ומבטלת) את ההסדר שהיה קיים עד כה, בהחלטה 1157.

מתקני טיהור מי שופכין, אגירת מי קולחין ומאגרי מים דורשים פעמים רבות חטיבות קרקע גדולות והשקעות בהיקפים של עשרות מיליוני ₪.
למדינה יש אינטרס מובהק בטיהור מים ואגירתם. מים אלה תמיד יהיו זולים יותר ממים מותפלים. יחד עם זאת, מוצאים את עצמם מי שמנסים להקים מאגרים ומתקנים, פעמים רבות, בסבך מנהלתי (ביורוקראטי) אין סופי המונע הקמת פרויקטים גם במקומות בהם המימון להם מוסדר.
אחת הבעיות הקשות הינה סוגיית הקצאת הקרקע על ידי מינהל מקרקעי ישראל. בין היתר מתעוררות בעיות בהקמת מתקנים אשר אינם דווקא בשטחי משבצת של הישוב ולעיתים אף אינם מוחזקים על ידו כלל,

ההחלטה מקלה על הישובים בכך שהיא מגדילה את האפשרויות לשיתוף פעולה בין ישובים כך שניתן יהיה להקים מאגר שישמש מספר ישובים (במקום עד שני ישובים עד כה. ההחלטה קובעת כי קרקע למטרת הקמת מאגרי מים במגזר החקלאי תוקצה גם לישוב או מספר ישובים לשימוש עצמי, זאת בכפוף לאישור משרד החקלאות או הרשות הממשלתית למים ולביוב כי היקף המאגר הינו בהתאמה לגודל השטח החקלאי של הישוב/ הישובים ולשימושים החקלאיים הנעשים בו/בהם ובלבד שהעודפים, אם נוצרים, בינם שוליים (עד 20 % מכמות המים הנאגרת).

חוזר משרד 13/11 חדשות טובות לאגודות הקהילתיות
פסיקה חדשה מאשרת פעילותן המוניציפאלית וגביית דמי חבר     14/07/2011
ברוב הישובים במגזר החקלאי בהם הוקמה שכונת הרחבה קהילתית מוענקים שירותים קהילתיים על ידי אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית אשר הוקמה לצורך כך. האגודה פועלת במקביל לועד המקומי ולמועצה האזורית.
פסק דין חדש קובע כי לאגודה יש סמכות לפעול במקביל לרשות המקומית ולגבות דמי חבר על מנת לממן את השירותים הניתנים על ידן.

חוזר משרד 12/11 הגם צה"ל במפונים?
מועצת מקרקעי ישראל אישרה הסדר כספי לפינוי מחנות צה"ל     03/07/2011
בשנת 1992 הורתה מועצת מקרקעי ישראל למינהל מקרקעי ישראל, בהחלטת מועצה 531, לפעול לפינוי מחזיקים ולהסרת מטרדים (כגון "ארכיאולוגיה") משטחי מקרקעי ישראל הדרושים לבניה או ליצירת עתודות לבניה (החלטת "פינוי המטרדים והמחזיקים").
בין היתר ניתנו לממ"י הוראות להיות שותף לתכנון שטחים. נקבע כי מקום בו פיתוח שטח דורש פינוי, ייעשה הפינוי על ידי היוזמים או על חשבונם, אולם המינהל רשאי להשתתף בהוצאות הפינוי עד 80 % מערך הקרקע המלא, גם במקום בו היא משווקת ב 0 % (השתתפות גדולה יותר- רק באישור המועצה).
יצוין כי באותה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל זכו החקלאים בהטבה שנקבעה כבלתי סבירה על ידי בית הדין הגבוה לצדק וזאת בהחלטה 533 אשר קבעה כי זכותם לפיצוי של 25 % משווי קרקע ששונה יעודה (ועוד השקעות של עד 15 % ) או בפטור ממכרז לרכישת הקרקע, בהנחה של כ- 25 % משווי הקרקע.
בימים אלה החליטה מועצת מקרקעי ישראל על יישום החלטת "פינוי המטרדים והמחזיקים" על צבא הגנה לישראל וזאת במסגרת החלטה 1231 על פינוי מחנות צה"ל.
נקבע כי מינהל מקרקעי ישראל יעביר לצה"ל סך של 3 מיליארד ₪ על חשבון פינוי מחנות צה"ל, כקדם מימון. עם השיווק יועברו עוד 3 מיליארד דולר. תקבולים משיווק הקרקע של המחנות שפונו, מעל סכום של 6 מיליארד ₪, יועברו למשרד הביטחון ומשרד האוצר בחלוקה של 66 % לאוצר ו- 34 % למשרד הביטחון.
בין המחנות הצפויים להתפנות ישנם מחנות בצריפין, רמת אביב, תל ברוך, בית דגן, אשדוד, תל חיים, רמת גן, תל אביב, סירקין, גלילות, תל השומר, נשר, שדה דוב, קסטינה, חלקם תלויים בהליכים נוספים.

חוזר משרד 11/11 התיקונים האחרונים במיסוי רכישת ומכירת דירות
שורה של תיקונים חשובים נועדו להפחית מעורבות ספקולנטים משוק הדירות     09/06/2011
החוזר סוקר את עיקר הוראות החקיקה החדשה בנוגע למס רכישה ומס שבח במכירת דירות.

חוזר משרד 10/11 על שקיפות ומחירי הדירות
שקיפות מוחלטת בניהול מקרקעי ישראל - תנאי הכרחי ברפורמה     29/05/2011
בימים אלה יוצאת לדרכה הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל במסגרתה תחליף רשות המקרקעין ("רמ"י") את מינהל מקרקעי ישראל ("ממ"י).
אחד הפרמטרים החשובים לפעולתו של שוק משוכלל הינו מידע. לזמינות המידע לכלל הציבור (לרבות יזמים) השלכה ישירה על פעולתו. בישראל מעל ל 90 % מהקרקעות במדינה מנוהלות על ידי מינהל מקרקעי ישראל.
ישנה חשיבות רבה לפרסום מלא של כל המסמכים הנוגעים להתנהלות ממ"י. עיון באתר ממ"י מגלה שעוד רחוקה הדרך לשקיפות הנדרשת. לדוגמא: מהאתר עולה כי ישנן לפחות 2655 החלטות של הנהלת המינהל, אולם רק פחות מ-80 מההחלטות מפורסמות!!! עד היום לא פורסמה אפילו החלטה אחת משנת 2011! משנת 2010 פורסמה רק החלטה אחת! בין ההחלטות האחרונות שלא פורסמו ישנן גם החלטות הנוגעות לנושאים בעלי השלכה ציבוריים רחבה כגון נושאי האנרגיה החלופית וכן השכרת דירות בקיבוצים.
ישנו אינטרס ציבורי מובהק בפרסומן של כל ההחלטות, גם כאלה הנוגעות למקרים נקודתיים וזאת על מנת להביא לשקיפות וודאות מרבית בניהול הקרקע הציבורית. מובן כי במידת הצורך יש לשמור על פרטיות כחוק. ספק רב אם הרפורמה תצליח במצב בו אחוז קטן ביותר מההחלטות ידוע ומפורסם לרבים. וההיפך:הגברת השקיפות תביא ממילא גם לכניסת יזמים חדשים והגברת התחרותיות. הנה רפורמה קטנה שאולי לא מצטלמת במיוחד בטלביזיה אבל תביא תועלת לא פחותה מרפורמות מפורסמות ממנה.

חוזר משרד 9/2011 - ועדות קבלה – עכשיו יש גם חוק
הסדרה ראשונה בחקיקה של ועדות הקבלה בישובים הקהילתיים     16/05/2011
החוזר מביא את עיקרי החוק.
ההוראה החשובה בחוק קובעת כי ככלל הקצאת מקרקעין על ידי רמ"י (רשות מקרקעי ישראל המחליפה את מינהל מקרקעי ישראל) וכן העברה של זכויות במקרקעין (לרבות שכירות של מעל 5 שנים) בישוב קהילתי או הרחבה של קיבוץ ומושב יעשו לאחר קבלת אישור ועדת קבלה.
החוק אינו חל על כל הישובים אלא על ישובים בנגב ובגליל בלבד. הוא חל על ישובים קהילתיים של עד 400 בתי אב (כולל יישוב ותיק וההרחבה) ואשר גודלם הוגבל בתמ"א 35.
החוק מביא שיקולים לפסילה ושיקולים שלא ניתן להביא בחשבון.
נוסח החוק מעלה שאלות רבות אליהן נתייחס גם בחוזרים עתידיים.

חוזר משרד 8/11 זרים ומקרקעי ישראל
תיקון לחוק אוסר העברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים     28/04/2011
מקרקעי ישראל מוגדרים כמקרקעין של המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. המדובר ברובם המכריע (מעל ל- 90 % ) של המקרקעין במדינת ישראל. לאחרונה התקבל תיקון לחוק מקרקעי ישראל המגביל העברת זכויות במקרקעי ישראל.

הכלל הבסיסי שנקבע בחוק היסוד מקרקעי ישראל היה כי אין להעביר בעלות במקרקעין אלה, אלא אם נקבע לכך חריג מפורש.
בשנים האחרונות נפרץ הכלל בשורה של הסדרים חדשים שהעיקרי בהם הוא "הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל". הרפורמה אפשרה העברה נרחבת של מקרקעי ישראל לבעלות פרטית. על מקרקעי ישראל ישנה הגבלה, מכח החלטות מועצת מקרקעי ישראל וכן מכח חוזי החכירה של העברת זכויות לזרים. עם מכירת זכויות הבעלות מהמדינה לפרטיים עלו חששות לצבירת קרקעות על ידי מעטים וכן עלה חשש להעברת זכויות בעלות נרחבת למי שנחשבים זרים.
מטרת התיקון הינה "לטפל" בסוגיית הזרים ולקבוע הגבלה על העברת זכויות לזרים גם במקרקעין אשר הבעלות בהם הועברה והם נחשבים כ"פרטיים".
יצויין כי כזר יחשב, בין היתר, יחיד שאינו אזרח או תושב ישראל, מי שאינו זכאי לעלות לפי חוק השבות, תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד זר ומי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור.
הכלל הקבוע בחוק הוא כי לא ניתן להעביר זכויות בעלות או שכירות של מעל חמש שנים לזר, אלא לפי הוראות החוק. נקבע מנגנון המאפשר מתן רשות להעברת זכויות, כאשר החוק קובע שיקולים אותם ניתן להביא בחשבון במתן אישור כגון טובת הציבור וביטחונו, זיקת הזר לישראל, היקף המקרקעין שיש כבר בידי הזר, תכונות המקרקעין ועוד.
כן נקבע מנגנון "מהיר" להעברת זכויות לזר במקרים בהם מדובר ביחיד המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת, במידה ואין לו יחידה אחרת, במקרים שהינם על פי המלצת מנהלת מרכז ההשקעות, ועוד.
נקבע כי הוראות החוק גוברות על חוזים שנעשו בניגוד לה וכי לא תירשם עסקה בפנקסי רישום המקרקעין בניגוד להוראות החוק.
החוק קובע סמכות להתקנת תקנות לחוק. טרם נקבעו תקנות כאלו.

חוזר משרד 7/11 על מועדים ועל חילוט ערבויות במכרזי מינהל מקרקעי ישראל
בית המשפט מאמץ עמידה דווקנית של ממ"י על מועדי תשלום     04/04/2011
איחור של שישה ימים בתשלום דמי חכירה, גם עקב בילבול בספירת הימים לתשלום, יכול להביא לחילוט ערבות.
נקודת המוצא הינה כי על המינהל לנהוג בשיוויון גם לאחר בחירת הזוכה, שכן מתן ארכה לעותרים גם במספר ימים יש בה משום פגיעה בשיוויון בין הזוכים לבין מציעים קונקרטיים ופוטנציאליים, במיוחד כאשר מקור האיחור נובע ממחדלם של הזוכים בלבד.
הסכום שחולט – 10 % מסכום ההצעות – הוא סכום פיצוי סביר וראוי בנסיבות העניין.

חוזר משרד 06/11 - עובד חוץ בקיבוץ נפטר- למי מגיעים הכספים?
בית המשפט פוסק בניגוד לתקנון!     10/03/2011
ויכוח בין אלמנה לקיבוץ על כספי הבעל המנוח, חבר חוץ.
בין קביעות בית המשפט:
אין תוקף להוראות קיבוץ ששונו על ידי התנהגות
לא ניתן להסתמך על החלטות גוף בקיבוץ שאינו מעוגן בתקנון.

חוזר משרד 5/11 על רישיון מכללא במקרקעי ישראל
מה קורה כאשר המינהל "נזכר" בקרקע לאחר שנים?     03/03/2011
פסק דין שניתן לאחרונה מביא מקרה בו ממ"י תבע (באמצעות עמידר) מחזיקים של בית אשר החזיקו בו ללא חוזה וללא תשלום דמי שכירות משך שנים.
בפסק הדין אמירות מעניינות אשר עשויות להיות בעלות השלכות על מקרים נוספים, כגון הזכות לתבוע דמי שכירות בגין שנים עברו, זכותו של מי שאין לו חוזה חתום, זכותו של מי שהשביח נכס.

חוזר משרד 4/11 - "השכרת דירות בקיבוצים - החלטה 2881"
עוד שלב בדרך לביטול הקפאת הבניה בקיבוצים     22/02/2011
פירוט ההסדר החדש בין התנועה הקיבוצית למינהל מקרקעי ישראל בקשר לחידוש הבניה בקיבוצים והשכרת הדירות. יישומו של ההסדר מותנה בהסכמות נוספות על ניסוח התחייבויות עליהם יחתמו הקיבוצים.

חוזר משרד 03/11 על שיויון מהותי ברישום בתים
פס"ד חדש דן בסוגיות נפוצות ברישום בתים בקיבוצים ומושבים שיתופיים     10/02/2011
חוזר המשרד מתייחס לקביעות שונות של בית המשפט, בין היתר לגבי טענות כי מושב שיתופי גבה במסגרת הליך רישום בתים תמורה מעבר לערך הריאלי של המבנה ובניגוד להחלטת המינהל 692 דרישת המושב לויתור על דמי עזיבה כנגד שיוך בתי המגורים איננה חוקית חישוב דמי העזיבה בוצע בניגוד להוראות תקנות האגודות השיתופיות (חברות) אסור למושב להתנות את הפנייתו למינהל בחתימה כי אין לתובע סכסוכים עם המושב.

חוזר משרד 02/11 אקרובטיקה ישראלית: כיצד החוכר הופך לפולש
כיצד חוכר מוצא עצמו בעמדת פולש?     31/01/2011
חוק מקרקעי הציבור (סילוק פולשים) התשמ"א 1981 ("חוק הפולשים") נועד לאפשר לרשויות המדינה (מינהל מקרקעי ישראל – ממ"י וכן רשויות מקומיות) להתמודד עם "מכת המדינה" של פלישה למקרקעי הציבור (מקרקעי המדינה, קק"ל, רשות הפיתוח ורשויות מקומיות).
תחולת חוק הפולשים הורחבה בצורה דרמטית באופן שתחולתו של החוק הורחבה גם למקרים שאינם מקרי פלישה, למקרים שבנסיבות רגילות הינם מקרים "אזרחיים".
חוק ההסדרים האחרון הרחיב את ה"פירצה" למקרה בו התקיימו התנאים הבאים כולם, במצטבר.
שוכר (או חוכר):
מחזיק בקרקע לאחר סיום או פקיעת החוזה
וכן: יעוד הקרקע שונה מייעוד חקלאי לייעוד של מגורים, תעשייה, מסחר או דרך
וכן: אין לאותו אדם זכות להמשיך ולהחזיק בקרקע לאחר שנדרשה השבתה
וכן : נשלחה הודעה לפיה הסתיים החוזה עקב שינוי הייעוד ואין כוונה להאריכו וכי על החוכר לפנות את המקרקעין
וכן: הוצע פיצוי לחוכר מלא בהתאם להחלטה בתוקף של מועצת מקרקעי ישראל הנוגעת לפיצוי בגין קרקע ששונה יעודה לאחד מהיעודים: מגורים, תעשייה, מסחר או דרך.

יודגש כי אין המדובר רק במקרים רגילים של פינוי חוכרים אשר תקופת החכירה הסתיימה אלא גם במקרים בהם מינהל מקרקעי ישראל הודיע על ביטול החוזה עקב שינוי היעוד גם כשאר נותרו שנים רבות עד לסיום החוזה.

יצוין כי ישנם "חוזים חקלאיים" בהם אין חובת השבה של הקרקע עם שינוי היעוד. בנוסף, חוזה חכירה לדורות קיבוץ (אשר עקרונותיו חלים גם על קיבוצים שעדיין לא חתמו על חוזה חכירה מול המינהל) מאפשר לקיבוצים לפעול לשינוי יעוד קרקע למטרות שאינן מגורים (למעט חריגים) ולמעשה לאותם קיבוצים מוענקת זכות להמשיך ולהחזיק בקרקע גם לאחר שינוי היעוד.

תוקף "ההרחבה" של החוק הינו עד 2012 עם אפשרות להארכה בעוד 4 שנים. תוקף זה הינו בבחינת "הוראת שעה" המלמדת כי דעת המחוקק לא נוחה עם החוק. אם כך הוא הדבר, לא ברור מדוע תחולת הרחבת החוק הינה על מגוון של יעודי קרקע ולא רק על יעוד המגורים אשר לגביו הוחלטה גם החלטה 1222 של מועצת מקרקעי ישראל, בנימוק של צורך כלכלי להורדת מחירי הדירות.

לדעתנו מגמת הרחבת החוק מעבר לסילוק פולשים לקרקעות המדינה הינה מגמה שלילית שאינה מתאימה למדינה דמוקרטית. סוגיות של סיום חוזה הינן סוגיות אזרחיות ואל לה למדינה ליטול לעצמה סמכויות בתחום זה שאינה מעניקה לאזרחיה. זה לא המקום לאידיאולוגיה של "המדינה מעל לכל".
חוק ההסדרים שינה את שם החוק לחוק מקרקעי הציבור (פינוי קרקע). אנו סבורים כי על החוק להישאר בגדר סילוק פולשים בלבד.

חוזרי משרד 01/11 האם ניתן לחייב בגין שיק חתום בחתימת מורשה חתימה אחד ?
בית המשפט קבע: בנסיבות מסוימות - כן!!     20/01/2011
האם יש לחייב קיבוץ בגין שקים אשר נחתמו על ידי מורשה חתימה אחד של הקיבוץ ובצרוף חותמת הקיבוץ, וללא חתימה נדרשת של מורשה חתימה שני?
המדובר בנסיבות מיוחדות ובהן עלתה השאלה לגבי ארבעה שקים, בסך כולל של 1,000,000 ₪, אשר נטען כי נחתמו במסגרת פעילות ניכיון שקים שקיים הקיבוץ, על ידי מורשה חתימה שהיה האחראי מטעם הקיבוץ לפעילות זו.

בית המשפט חייב את הקיבוץ על אף שלא היתה קיימת חתימה שניה וזאת בין היתר מהסיבות הבאות:
1.הקיבוץ היה מעורב באופן ישיר ופעיל בפעילות של ניכיון שיקים.
2.מורשה החתימה נהנה מ"יד חופשית" וממרחב פעולה גדול מטעם הקיבוץ בביצוע הפעילות, ואת חתימותיו והטבעת חותמת הקיבוץ על גבי השקים עשה במשרדי הקיבוץ כאורגן של הקיבוץ, בשם הקיבוץ, כמורשה חתימה שלו ובמסגרת תפקידו.
3.אי ידיעת הקיבוץ על החתימה נבעה מה"יד החופשית" שניתנה לו על ידי הגורמים המוסמכים בקיבוץ, אשר לא קיים כל שליטה או פיקוח בצורה שוטפת על הנעשה על ידו במסגרת פעילות ניכיון השקים שלו.
4.הבנק בו ניהל הקיבוץ את חשבון פעילות נכיון השקים כיבד שקים בניגוד לאישור ברית פיקוח על זכויות החתימה.

מפסק הדין עולה כי יש לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע להתנהלות הכספית ו"לחדד" את נושא הזכויות מול הבנק, הספקים ומורשי החתימה.

חוזר משרד 23/10 שינוי יעוד למגורים -החלטה 1222
הסדר חדש לשינוי יעוד קרקעות ממ"י חקלאיות למגורים     27/12/2010
במה שהוצג כחלק ממלחמתה של המדינה בעליית מחיר הקרקעות, קיבלה לאחרונה מועצת מקרקעי ישראל החלטה נוספת בשרשרת החלטות שינוי היעוד, בהן: 533, 611, 727, 969.
בניגוד להחלטות העבר, החלטה זו מצומצמת יחסית בתחולתה, באשר נקבעו שורה של תנאים לתחולתה. יחד עם זאת, יש בה "מהפך" מסוים וזאת כיון שלראשונה מאז "בג"ץ הקשת המזרחית" מאפשרת מועצת מקרקעי ישראל לחוכרים חקלאיים להיות יזמים בקרקעות ששונה יעודן למגורים. כן נקבע פיצוי כספי המשקף את הגידול החקלאי.
החוזר המלא מפרט את עיקרי הסדרי ההחלטה.

חוזר משרד 22/10 : שימושים חורגים בקיבוצים ובמושבים – החלטה 1226
המינהל יאפשר השכרות לטווח קצר של שימושי תעסוקה בישובים החקלאיים     23/12/2010
בימים אלה נכנסה לתוקפה החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל (הגוף הקובע את מדיניות המינהל), המשנה את מדיניות המינהל בכל הנוגע לשימושים חורגים בקרקעות הנכללות בחוזי "משבצת", חוזים הנהוגים במושבים ובקיבוצים.
המדובר בשינוי לרצף ההחלטות שבהן 441, 717, 949 ו 1163.
ההחלטה החדשה קובעת כי האגודה תהיה רשאית לבצע שימוש לתעסוקה על פי אישור לשימוש חורג, והמינהל יחתום עם האגודה על עסקה למשך השימוש החורג המאושר.
התשלומים שיחולו על האגודה יהיו:
דמי שימוש: בשיעורים משתנים לפי אזורי העדיפות הלאומית (5,3,2,0 % ).
היטל השבחה: ההחלטה קובעת כי המינהל לא ישלם היטל השבחה ולפיכך יתכן והאגודה תידרש לשלם תשלום זה.
ההחלטה קובעת באופן תקדימי כי לאחר תשלום דמי השימוש וחתימת חוזה הרשאה, האגודה תהיה רשאית להשכיר את השימוש ו/או לבצע אותו על ידי מי מטעמה ובתנאי שלא תבצע העברת זכויות בגין הקרקע, ובלבד שתקופת ההשכרה לא תעלה על תקופת האישור לשימוש חורג.
המועצה הנחתה את המינהל להגיש תביעות בגין שימושים חורגים שאינם מוסדרים ולדווח על כך למועצה אחת לחצי שנה.


אנו רואים בהחלטה זו צעד הגיוני ומתבקש. בשנים האחרונות החל מינהל מקרקעי ישראל בהגשת תביעות רבות כנגד ישובים אשר השכירו מבנים וזאת למרות שישובים שילמו בגין השימוש בקרקע יותר ממחיר הקרקע המלא: גם דמי שימוש מלאים למינהל וגם היטל השבחה. התביעות הסתמכו על תיקון להחלטה 834 אשר קבע כי לא ניתן להשכיר ללא הסכמת המינהל נכסים שאינם מהוונים. יצוין כי תביעות אלה הוגשו רק כנגד ישובים חקלאיים להבדיל מחוכרים עירוניים אשר השכירו את נכסיהם החכורים מהמינהל ללא שהוגשו כנגדם תביעות משפטיות.

חוזר משרד 21/10 תנאים להשכרת דירות בקיבוצים, החלטת הנהלה 2835
החלטה חדשה של הנהלת ממ"י קובעת מסלול לחידוש הבניה למגורים בקיבוצים     30/11/2010
בשנה האחרונה שינה מינהל מקרקעי ישראל את מדיניותו רבת השנים והחל במלחמה בהשכרת דירות בקיבוצים. בין היתר עיכב המינהל בקשות שונות של קיבוצים ומנע בניה חדשה למגורים ברחבי הארץ. טענת ממ"י הייתה כי השכרת דירות אסורה על פי חוזה החכירה לדורות של הקיבוץ.

בימים אלה החליטה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל על "הוראת שעה" המסדירה את נושא השכרת הדירות בקיבוצים.

החוזר מפרט את עיקרי ההחלטה.

חוזר משרד 20/10 תנאים למתן פטור מדמי חכירה שנתיים – החלטה 1208
החלטה חדשה קובעת תנאים למתן פטור מדמי חכירה שנתיים     29/11/2010
לאחרונה קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1208 המסדירה פטור מתשלומים של דמי חכירה שנתיים בישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים.
החלטה קובעת על מי חל הפטור וכן את התנאים לתחולת הפטור.
חלק מהתנאים מבטיחים שרבים מהחוכרים אשר ההחלטה היתה אמור להקל עליהם לא יוכלו ליהנות ממנו.

חוזר משרד 19/10 ממ"י נותן, ממ"י לוקח
ביהמש קובע: ביטול חוזה ופינוי בשימוש שלא לפי ההסכם     25/11/2010
לאחרונה קיבל בית משפט השלום בנצרת תביעת פינוי שהגיש מינהל מקרקעי ישראל נגד חברה אשר התקשרה עם המינהל בהסכם חכירת מגרש והקימה עליו אולם שמחות, וזאת על אף שבהסכם החכירה הוגדרה מטרת ההקצאה "תעשיה ומלאכה" והייעוד של המגרש הוגדר תעשיה.יש לציין כי החברה מסרה גם כתב התחייבות לפיו הובא לידיעת המינהל כי לכאורה בכוונת החברה לעשות שימוש חורג ממטרת ההקצאה וכי היא מתחייבת שלא יעשה שימוש בגרש אלא למטרת ההקצאה בלבד.
בית המשפט קבע כי החברה הפרה את הסכם החכירה עת הפעילה במקום אולם שמחות, שכן הפעלת אולם שמחות אינו עונה אחר הגדרת עיסוק תעשייתי.

בית המשפט קבע כי בדיןנתן המינהל הודעה בדבר ביטול החוזה כאשר תוצאת ביטול החוזה תהיה השבה בעין של המגרש, וזאת כפי שנקבע במפורש בין הצדדים בחוזה המסוים שנכרת ביניהם.

לא הועילו לחברה טענותיה בדבר חוסר תום לב של המינהל בכך שלא התנגד לתוכנית שיזמה החברה לשינוי ייעוד הקרקע וטענותיה שבמישור הניתוח הכלכלי לפיהן יש להעדיף תוצאה של תשלום פיצוי כספי חלף חורבן והרס לחברה.

אין ספק שמדובר בפסק דין מעניין היכול להוות תמריץ למינהל מקרקעי ישראל להגשת תביעות פינוי נוספות. יחד עם זאת יש לזכור כי המדובר בערכאה נמוכה ויתכן שלא אחרונה בתיק וכן בנסיבות המקרה המיוחדות.

חוזר משרד 18/10 זכויות היסטוריות בהתיישבות – עוד ארוכה הדרך
בית המשפט דוחה תביעה ל"זכויות עבר" בכפר הס     18/11/2010
לאחרונה ניתנה פסיקה של בית המשפט המחוזי מרכז בתיק הדן בטענת אגודה ל"זכויות היסטוריות" בקרקעות המוחכרות לה על ידי מינהל מקרקעי ישראל. בבסיס הטענות ל"זכויות היסטוריות" מצד אגודות עומדת פיסקה ב"בג"ץ הקרקעות" אשר קבעה כי על ישובים אשר סבורים כי יש להם זכויות מיוחדות בקרקע, מעבר לזכויות המצומצמות אשר הוכרו בפסק הדין, לפנות לבית המשפט ולהוכיח את זכויותיהם.
אגודת מושב כפר הס ביקשה לקבל סעד הצהרתי לפיו האגודה זכאית לזכויות בעלות ולחילופין, זכות חכירה לדורות מהוונת (כנהוג לחוכר ששילם למעלה מ- 90 % מערכה של הקרקע) בקרקע נשוא התובענה, שאינה כלולה ולא נכללה בחוזה המשבצת של האגודה, על אף שהחזיקה את הקרקע ועיבדה אותה כחמישים שנה.
האגודה טענה, כי היא בעלת הקרקע האמיתית, והקק"ל רק שמרה על הקרקע עבורה, כלומר התקיימה נאמנות, בה הקק"ל הייתה הנאמן והאגודה – הנהנה.
כן נטען כי מהות ההתקשרות על פי אומד דעת הצדדים הייתה שאומנם הקרקע תרשם על שם קק"ל אולם האגודה תהיה זכאית להיות בעלת הקרקע או לחכור אותה בתנאים שישקפו את העובדה שהיא השקיעה השקעה גדולה ברכישתה (שלא תצטרך בעת שינוי יעוד להשיב את הקרקע).
בית המשפט קבע, כי הראיות שהוצגו מוכיחות כי הצדדים מעולם להא התכוונו כי קק"ל תרכוש את הקרקע עבור האגודה ותשמור על זכויות הבעלות בה בנאמנות עבורה.
כן נקבע כי יש לראות באי הבאת המאזנים של האגודה, להוכחה כי היא בעלת הזכויות בקרקע, כמקימת חזקה לפיה לו הוצגו המאזנים, היה נחשף מידע הנזקף לחובתה של האגודה.
נקבע כי לכל הפחות, הייתה האגודה צריכה ליתן הסבר מדוע אין רישום של הנכס הזה במאזניה.
בית המשפט קבע, כי מהראיות שהוצגו בפניו דווקא עולה, כי השתתפותה של האגודה ברכישת הקרקע העניקה לה זכות לחכור את הקרקע שעליה פרדסים מניבי פרי, כדי שזו תשמש מקום תעסוקה ופרנסה. כלומר, נקבע כי לא הוכח על ידי האגודה שהסכומים ששילמה מהווים תשלום עבור רכישת המקרקעין ולא עבור שימוש במחוברים בלבד.
בית המשפט מצא חיזוק לגרסת המשיבים, דווקא בכך שהאגודה פנתה למינהל בעבר בבקשה להחיל על הקרקע את החלטה 727 ואף חתמה על הסכם השבה.
מפסק דין ניתן ללמוד, בין היתר, כי משעה שקק"ל נרשמה כבעלים של הקרקע, הראיות הדרושות על מנת להוכיח כי קק"ל אכן התכוונה לפעול כנאמן בקרקע עבור היישוב הינן כבדות ומשמעותיות.

חוזר משרד 17/10 מתי יתערב בית משפט בהחלטת אגודה שיתופית בדבר קבלת חברי
בית משפט יתערב בהליכי קבלה במקרים קיצוניים בלבד     27/10/2010
פסיקה מעניינת ניתנה בין כסה לעשור השנה - על ידי בית משפט מחוזי בחיפה, כבוד השופטת שושנה שטמר – ובה נדחתה המרצת פתיחה אשר הוגשה על ידי מועמדים לקבלה לחברות - אבנר ומרים חדד - נגד אגודה שיתופית אשר סירבה לקבלם כחברים.
בית המשפט דחה את המרצת הפתיחה של משפחת חדד, בנימוקים הבאים:

בתחילה, סקר ודן בית המשפט הלכות פסוקות בדבר התערבות בתי המשפט בהחלטות מוסדות של אגודה שיתופית, לפיהן ההתערבות השיפוטית בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה השיתופית נעשית תוך ריסון ואיפוק וכי הביקורת השיפוטית לגבי אגודה שיתופית, שהיא גוף פרטי, נעשית לפי עקרונות ביקורת מתחום המשפט הפרטי בדיני חוזים – עקרון תקנת הציבור, תום הלב וכד', כאשר עם זאת, בנסיבות מסוימות מוצדק להחיל על החלטותיה גם כללים מהמשפט המנהלי כמו סיבות, שוויון הגינות ועוד.

לגבי ההחלטה על קבלת חברים לאגודה קבע בית המשפט כי מדובר בהחלטה ייחודית, וזאת בין היתר משום שהאגודה השיתופית מבוססת על קשר אישי בין החברים ולכן יש לאפשר מתחם רחב ביותר של שיקול דעת לחברי האגודה לבחור מי יצטרף אליהם ומי לא. בהקשר זה קבע בית המשפט כי נכון וראוי כי ההתערבות בהחלטותיה של אגודה שיתופית בדבר קבלת חברים לשורותיה תעשה במקרים חריגים וקיצוניים בלבד.

עם זאת, יכולת האגודה אינה בלתי מוגבלת, ותיבדק בשלושה שלבים: עמידה בהוראות התקנון, תקינות ההליך שהוביל להחלטה ומהותה של ההחלטה על פי הכללים שעיגונם בתום לב ובזכויות אדם.

במקרה של משפחת חדד קבע בית המשפט כי משפחת חדד עומדת בתנאי תקנון האגודה, ואולם עדיין רשאי כפר ביאליק לדחותם משיקולים סבירים אחרים, כי ההליך היה תקין ואין להתערב בהחלטה במהותה. עוד קבע בית המשפט כי הסתמכות על חוות דעת פסיכולוגית היא נפוצה לבחינת מועמדים למשרות ולקבלה לחברות בקיבוצים ובמושבים, וכי אילו הייתה למשפחת חדד התנגדות היה עליהם לטעון זאת לפני שהסכימו לראיון עם הפסיכולוג.
לגבי העובדה כי משפחת חדד כבר שילמה את מלוא התמורה קבע בית המשפט כי משפחת חדד הייתה ערה לכך שההסכם הוא על תנאי ושיתכן שהם לא יתקבלו כחברים לאגודה.

מעניין במיוחד לבחון את פסק הדין לאור הפסיקה על סילוק חברים מאגודה שיתופית והליכי הקבלה לישובים אליהם התייחסנו בחוזרים קודמים.

חוזר משרד 16/10 ריבית עליך מינהל!!
פסק דין מחייב את ממ"י לשלם ריבית על סכום שחושב על פי שומה     14/09/2010
לאחרונה נתן בית המשפט השלום בנצרת פסק דין בתביעת מושב בלפוריה כנגד מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) בפרשיה אשר משתרעת על פני שנים רבות. פסק הדין מתייחס לסוגיית שיערוך פיצויים אותם שילם המינהל למושב במסגרת עסקת פדיון קרקעות של המושב שעברו שינוי יעוד. התשלום בעסקה נערך לפי שומת שמאי מטעם המינהל.
המושב הגיש השגה על שומת השמאי הממשלתי, אשר התקבלה אך בחלקה. משביקש המושב להגיש השגה נוספת בפני השמאי הממשלתי הראשי, התנגד לכך מינהל מקרקעי ישראל והמושב פתח בהליך משפטי נוסף, במסגרתו מונה שמאי מכריע. החלטת השמאי המכריע קבעה, כי המושב אכן זכאי לפיצוי כספי נוסף, אולם המינהל בחר לשלם למושב את הפיצוי הנוסף בצירוף הפרשי הצמדה בלבד מן המועד הקובע לשומה ועד למועד התשלום בפועל. מושב בלפוריה טען, כי בנוסף להפרשי ההצמדה, הינו זכאי לקבל גם הפרשי ריבית בגין מלוא סכום הפיצוי כאמור.
בית המשפט קבע, כי פסיקת ריבית כמו הצמדה, אינם מיועדים לענוש צד להליך, אלא התכלית שביסודם הינה תשלום סכום החוב בערכו הריאלי, המגלם בחובו אף את שווי השימוש בכסף. במקרה דנן, קבע בית המשפט, כי מלכתחילה התכוונו הצדדים כי הפיצוי ישולם כשהוא נושא הפרשי הצמדה בלבד, אך יחד עם זאת קבע בית המשפט, כי בנסיבות המקרה זכאי המושב גם לתשלום ריבית.
קביעתו של בית המשפט מבוססת על כך שבמקרה דנן נגרם עיכוב בלתי סביר בתשלום הפיצוי למושב עבור הקרקע, וכי בין היתר עיכובים אלו נגרמו עקב התנהלותו הנוקשה של המינהל, אשר התנגד לדרישותיו של המושב להגיש השגה נוספת, עד שהמושב נאלץ לנקוט בהליך משפטי כאמור.
לפיכך, קבע בית המשפט, כי המושב זכאי לקבלת ריבית בגין חלק מן התקופה, הואיל וההליכים התמשכו יתר על המידה ובאופן בלתי צפוי וזאת, בין היתר, בשל עמדתו של המינהל. בית המשפט סמך את הכרעתו על חובת תום הלב, וזאת על מנת להגשים את כוונתם של הצדדים למתן פיצוי ריאלי למושב. תוספת הריבית ניתנה בגין התקופה אשר לדעת בית המשפט נגרם בה עיכוב בלתי סביר במתן הפיצוי ואשר המושב לא היה מסכים לקבל בגינה רק הצמדה.
יצויין כי המינהל טען שעליו לשלם למושב בגין הפיצוי הפרשי הצמדה בלבד, מכוח החלטה 984 של מועצת מקרקעי ישראל. בית המשפט דחה טענה זו מחמת שההחלטה אינה רלוונטית למקרה וזאת לאור הוראות ההסכם בין הצדדים ואופן התנהגותם בשלב קיום ההסכם.

חוזר משרד 15/10 הנחות לחיילי מילואים, החלטה 1200
החלטה חדשה מעדכנת את הנחות חיילי המילואים     06/09/2010
לקראת החגים נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה המעניקה הנחות לחיילי מילואים פעילים והמחליפה את החלטה 1175. כחייל מילואים פעיל מוגדר:
"חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל לפחות 10 ימי מילואים בשנה קלנדארית במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה או לפחות 80 ימי מילואים במשך התקופה האמורה".
נקבעה תקרת הנחה בגובה 50,000 ₪. ההנחה תינתן עבור יחידה אחת בלבד. אין כפל הנחות.
ההנחות הינן בהתאם לסוג העסקה:
בהקצאה של קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז (לדוגמא: בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ובמושבים, בשיוך דירות בקיבוצים), גובה ההנחה יהיה 10 % (ללא אזור עדיפות לאומית), 15 % (אזור עדיפות לאומית ב'), 20 % (איזור עדיפות לאומית א').
ההחלטה מרחיבה את ההנחות שהיו קבועות בהחלטה 1175 למקום בו זכה חייל המילואים הפעיל במכרז של המינהל וזאת בגובה של 15 % מהסכום הזוכה ובכפוף למגבלות שצוינו.

אנו ממליצים לעוסקים בשיווק קרקעות להביא הנחות אלה לידיעת המופנים למינהל מקרקעי ישראל על מנת לאפשר ניצולן המלא.

חוזר משרד 14/10 נחלה או משק עזר?
בית המשפט המחוזי קבע מבחנים והכריע הכרעה חשובה בנושא     22/07/2010
בשנים האחרונות צצו מחלוקות רבות בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חוכרים המחזיקים בחוזים עם כותרת "נחלה" ואשר מינהל מקרקעי ישראל אינו מוכן לחדשם או לאשר להם העברת זכויות כחוזי "נחלה". אחת מאותן מחלוקות הגיע לאחרונה (5.10) להכרעתו של בית המשפט. להכרעה עשויות להיות השלכות רבות על ציבור מחזיקי הנחלות שאינן במושבים, משקי העזר ואף בעלי נחלות בכלל.
בית המשפט הנכבד קבע, כי על אף שעסקינן בחלקה בשטח של כ- 5 דונם בלבד, הרי שמכיוון שהקרקע הוחכרה למטרה חקלאית עיקרית, לה נלווית האפשרות לבנות בית מגורים ובניינים משקיים, ונועדה לשמש מקור פרנסה לתובעים, הרי שיש לראות בנכס כ"נחלה".
עוד הוסיף בהמ"ש, כי "הקניין" שזכה להגנה חוקתית במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוא למעשה "כל אינטרס שיש לו ערך כלכלי" וכי פגיעה בקניין "מתרחשת כאשר הערך הרכושי של אותו אינטרס קטן או פוחת לעומת ערכו הקודם". על כן, יש ליתן לזכות הקניין נשוא המחלוקת משקל של ממש.
בית המשפט קיבל את תביעתם של ה"ה ספיר וקבע כי על המינהל לחדש את החוזה עמם על פי חוזה חכירה ל"נחלה".

חוזר משרד 13/10 המלצת משרד התשתיות למתקן סולארי
היעדר סינכרון בנהליים הבינמשרדיים גורם לעיכובים בהליכי הטיפול בהקצאות     01/07/2010
על פי החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מיום 13.4.2010, המלצת משרד התשתיות תידרש בהקצאות בפטור ממכרז לגורמים המבקשים "ליהנות" מההטבה של חישוב בשטחים האפשריים לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה 1162.
המלצתו של משרד התשתיות להקמת מתקן סולארי תינתן אך ורק לאחר שהיזם השלים תהליך של קבלת "רישיון יצרן חשמל עקרוני" בהמלצת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל ובחתימתו של שר התשתיות. התהליך של קבלת רישיון יצרן עקרוני הינו תהליך מורכב, ועלול להמשך חודשים ארוכים ואף יותר.
מנגד, בבואו של מינהל מקרקעי ישראל לבחון תכניות להקמת מתקנים סולאריים דורש המינהל, בין דרישותיו הראשוניות, להציג בפניו את המלצת משרד התשתיות או מנהל החשמל, בהתאם להיקף המיזם.
דרישה זו יוצרת מצב בעייתי, שכן מן הראוי הוא שהמלצת משרד התשתיות תהווה תנאי לביצוע העסקה עם גמר הליכי התכנון, ולא תהווה תנאי לקידום הליכי התכנון. כך, תעמוד בפני היזם והישוב האפשרות לקדם את הליכי התכנון במקביל להליך של הוצאת רישיון יצרן חשמל עקרוני, וזאת על מנת לחסוך לכל הצדדים זמן יקר.

חוזר משרד 12/10 : שימוש בכוח לפינוי של שוכר שהפר את הסכם השכירות
פסק דין חדש מגביל זכות משכיר לפנות בכח שוכר     06/06/2010
נוכח העיקרון הבסיסי בדין הישראלי של איסור על עשיית דין עצמי, נפסק כי סע' 18 לעיל אינו חל במקרה בו מי שזכאי להחזיק בנכס אינו מחזיק בו בפועל, כמו למשל מקרה בו תם הסכם שכירות והשוכר אינו מפנה את הנכס. ההיתר לנקוט בדרך של עשיית דין עצמית לסילוק פולש לפי סעיף 18 מוגבל למי שהחזיק בפועל וכדין בקרקע


ונושל מחזקתו. מחזיק שלא כדין בקרקע ואף מי שזכאי להחזיק בקרקע אך לא החזיק בה בפועל – אינם רשאים לעשות דין לעצמם, על פי הסעיף, כדי להחזיר אליהם את החזקה, אלא עליהם לפנות לערכאות המשפטיות לקבלת סעד.

בית המשפט קבע, כי הוראת ההסכם לא הייתה חוקית, והמשכירות לא יכולות היו להתבסס עליה בביצוע פינוי החנות. לכן, הפינוי בוצע בניגוד לדין והוא מהווה בסיס לעילת תביעה. במקביל, העובדה שהמשכירות היו רשאיות לבטל את ההסכם ולדרוש את הפינוי (גם אם לא לבצעו בעצמן), היא בעלת השלכה לגבי ראשי הנזק הנטענים, שכן לשוכרת לא הייתה זכות להמשיך להחזיק בחנות.

בית המשפט מצא לנכון לפצות את השוכרת בגין חלק מנזקיה הנטענים, אשר הוכחו על ידה, שנגרמו לה עקב הפינוי הלילי, שנעשה ללא ידיעתה ומבלי שיהא בידה להיערך ולהעביר ציוד באופן מסודר.

חוזר משרד 11/10 פרסום מכרזים על ידי המינהל
החלטה חדשה משנה את כללי פרסום המכרזים של ממ"י     30/05/2010
לאחרונה נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל המסדירה את נושא פרסום המכרזים (החלטה 1187).
החלטה הביאה מספק חידושים המסירים מגבלות זכייה במכרזים אשר תוקפם עד ליום 31.12.11:

לא יפורסם מחיר מינימום במכרזי המינהל (למעט מכרזים בבניה נמוכה באזורי עדיפות לאומית, מכרזים לבניה נמוכה בישובים שאושרו על ידי ועדת המשנה ומכרזים הכוללים הוצאות פיתוח מסובסדות).

ניתן לפרסם מכרזים לבניית דירות להשכרה ללא מחיר מינימום ובלבד שהוצעו במכרז שלוש הצעות כשרות, ובכפוף לעריכת אומדן לשווי הקרקע המשווקת במכרז אשר ישמש לבקרה.

במכרזים למטרת מגורים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים יהא מחיר המינימום 25 % מהאומדן ובלבד שהוצעו שלוש הצעות כשרות.

יש לזכור כי לאחרונה התקבלה החלטה 1180 הדנה בהרחבות הקהילתיות בישובים החקלאיים. ההחלטה כפתה על רבות מההרחבות, לרבות הרחבות פעילות, קיום מכרזים לשיווק חלק מהמגרשים. כתוצאה מכך הפסיקו ישובים רבים את שיווק ההרחבות ואחרים נמנעים מלקדם הרחבות חדשות.

תנועת המטוטלת בכללי המכרזים הבאה לידי ביטוי בשינויים השונים בהחלטות הנוגעות למכרזים והמלמדת על בעיות בשיטה כמו חוסר הצלחת מכרזים כדוגמת מכרז משמר דויד (על פי העיתונות זכה זוכה יחיד במגרשים רבים ומיהר לספסר בהם) מעלה את השאלה אם המחיר של הקפאת או ביטול רבות מההרחבות הקהילתיות בשם העיקרון של קיום מכרזים בהן היה כדאי.

חוזר משרד 10/10 שיוך דירות בקיבוץ לנשואים החיים בנפרד
פסק דין חדש מגדיר את זכויותיהם של בני זוג פרודים בשיוך     16/05/2010
בתחילת חודש זה דחה בית משפט מחוזי בתל אביב יפו, כבוד השופט יהודה פרגו, בפסק דין ארוך ומנומק, את בקשתם של שני זוגות נשואים החיים בנפרד בקיבוץ גבעת חיים איחוד לשיוך יחידת דיור נוספת.
בית המשפט המחוזי קבע כי שיוך דירות צריך שייעשה על פי מבחן הסטאטוס האישי הפורמאלי, וזאת כל עוד לא נאמר במפורש אחרת וכי ההתייחסות לבני זוג נשואים החיים בנפרד אינה צריכה להיות שונה מלבני זוג נשואים אחרים הזכאים לשיוך יחידת דיור אחת.

בית המשפט הוסיף וקבע כי אין זה נכון, מוסרית וערכית, להעשיר את היחידה המשפחתית של בני הזוג הנשואים זל"ז ביחידות דיור נוספות רק משום היותם פרודים זמ"ז. בוודאי כאשר מדובר ביחידות דיור שנבנו על ידי הקיבוץ, על קרקע ציבורית השייכת למינהל מקרקעי ישראל.


חוזר משרד 09/10 - על אחריות נושאי תפקידים באגודה שיתופית
בעל תפקיד באגודה עלול לחוב אישית     13/05/2010
שאלת האחריות של מי שנושא משרה בתאגיד בכלל ואגודה שיתופית בפרט שבה ועולה בחיי היום יום ובפסיקה. לאחרונה חזר בית המשפט העליון ודן בסוגיה הנוגעת לנושא. הנקודות העיקריות שנקבעו על ידי בית המשפט העליוןנסקרות בחוזר.

חוזר משרד 07/10 הקצאת מתקנים סולאריים, החלטה 2704
החלטה חשובה של הנהלת המינהל בנוגע לעסקאות אנרגיה סולארית     25/04/2010
לאחרונה התכנסה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לדיון חשוב הנוגע ליישום עסקאות אנרגיה סולארית. לדיון קדמה עבודת הכנה רבה לאור הפעילות הענפה הקיימת במשק בנוגע לאנרגיה סולארית. פעילות זו התקיימה לאור החלטות הממשלה, "רשות החשמל" ומועצת מקרקעי ישראל (החלטות 1192 ו 949 על תיקוניה). בענף בו הפעילות "היסטרית", יזמים וחוכרים רבים המתינו לדיון מזה חודשים ארוכים.
הנהלת הינהל החליטה להעביר את ההחלטה בנושא למועצת מקרקעי ישראל. מונה צוות אשר יגבש החלטה חדשה בנושא. יחד עם זאת ההנהלה החליטה על מספר דגשים אשר יכללו בהמלצה ואשר מובאים בחוזר המשרד.

חוזר משרד 08/10 זהירות! פיטורי עובדת בהיריון
פסיקה חדשה מחייבת עירנות מצד המעסיקים     22/04/2010
החוק אוסר על פיטורי עובדת בהיריון אם עבדה אצל מעסיק מעל שישה חודשים.
יחד עם זאת, הפסיקה קובעת זכויות גם לעובדת אשר פוטרה בטרם השלימה תקופת עבודה זו.

חוזר משרד 06/10 יישום החלטה 949
הנחיה חדשה של ממ"י בנוגע להחלטה המסדירה שימושי מסחר, תעשיה ועוד     21/04/2010
לאחרונה, יצאה הנחיה של האגף החקלאי למחוזות המינהל, המוסיפה תנאים ומגבלות לאישור עסקה עפ"י החלטה 949.
עפ"י ההנחיה הנ"ל, טרם ביצוע העסקה ייערך דוח פיקוח של כל השימושים למטרת תעסוקה הנעשים בתחום המשבצת, בין אלה שהוסדרו ובין אלה שלא הוסדרו.

לגבי השימושים שטרם הוסדרו, יצטרך הישוב להתחייב אילו שימושים בכוונתו להסדיר ואילו שימושים בכוונתו להפסיק.
להתחייבות זו יצטרך הישוב לצרף ערבות בנקאית, בגובה שיקבע המינהל, להבטחת הפסקת השימושים, שנועדו להפסקה וכן ערבות בנקאית נוספת להבטחת הסדרת השימושים, שנועדו להסדרה.

בנוסף לכך, יגבה המינהל דמי שימוש בגין תקופת העבר של השימושים הלא מוסדרים.
גובה דמי השימוש ייקבע עפ"י שמאי המחוז של המינהל ובמקביל תוזמן שומה משמאי חיצוני שעובד עם המינהל.
היישוב יתבקש להפקיד ערבות נוספת כדי להבטיח את תשלום יתרת דמי השימוש, שייקבע ע"י השמאי החיצוני מטעם המינהל.

הבשורה הטובה בהנחיות הנ"ל הינה, שהעסקה לא תתעכב עד להסדרת כל השימושים בפועל, אלא די בכך שייקבע המתווה המפורט לעיל.

חוזר משרד 5/10 החלטה 1195- הליכי הקבלה להרחבות וישובים קהילתיים
החלטה חדשה משנה שוב את הליכי הקליטה     11/03/2010
נושא ועדות הקבלה להרחבות קהילתיות וישובים קהילתיים עלה בשנים האחרונות לתודעה הציבורית, בעיקר עקב התדיינויות משפטיות שונות. בבסיס המחלוקת הציבורית עומדת השאלה עד כמה יכול גוף שמנהל ישוב (בדרך כלל אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית) רשאי למנוע מאזרחי מדינה התיישבות בקרקעות השייכות או מנוהלות על ידי המדינה.

עד לסמוך לתחילת העשור לא הייתה כמעט הגבלה כלשהי על אפשרויות סינון מועמדים. לאחר בג"ץ בארותיים החלו מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל (ממ"י), בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, להטיל מגבלות על האפשרויות ל"סנן" מועמדים. בין השאר נקבעו מגבלות חמורות ביותר על האפשרות לגבות כספים וכן קריטריונים שונים על פיהם ניתן לבחון את מי שהגישו מועמדותם לקבלה לישוב. מאז הולכות מגבלות אלה ומחמירות והתוצאה היא שאפשרויות הסינון הולכות וקטנות.

החלטה 1195 של מועצת מקרקעי ישראל עניינה שינוי הליכי ההמלצה על קבלת מועמדים לישובים קהילתיים והרחבות. ההחלטה מבטלת את ההחלטה הקודמת, 1064 אשר דנה בנושא.
החוזר מתייחס לשינויים המוצעים.

חוזר משרד 4/10 – הקצאות בקו העימות (לרבות שדרות)
מינהל מקרקעי ישראל פועל בניגוד לסמכותו בהטלת הגבלות על הקצאת קרקע     10/03/2010
לאחרונה אושרה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1188 ואשר מאריכה את תוקפו של ההסדר לפיו יחולו על רשימה של ישובים מעוטף עזה ושדרות רבתי תנאי הקצאת הקרקע לישובי קו עימות. החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817 אשר עניינה מתן הנחות בהקצאת קרקעות קובעת כיום כי דמי החכירה יהיו בגובה אפס. תוקף ההארכה עד לסוף שנה זו.

יצוין, כי תוקף ההנחות הינו רק בתחומי הקו הכחול של הישובים ובמקרקעין נוספים המצויים בתחום 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) מספר 2160 דנה בהיבטים שונים של הקצאת קרקעות באזורי קו העימות. בין היתר נקבע בהחלטה כי יראו השלמת בניה בעסקה קיימת וכן בניה על פי תב"ע חדשה כעסקאות חדשות אשר, נכון להיום, אינן מחויבות בדמי חכירה.

יחד עם זאת, הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קבעה כי על המינהל לפעול לתיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל כך שבהקצאות בהן לא משולמים דמי חכירה, רכישת הזכויות תתאפשר רק לשטח המבוקש לבניה כפי שמופיע בתוכניות הבניה המוגשות ולא ליתרת הזכויות בתוכנית. המדובר במדיניות הפוכה למדיניות אשר מוכתבת למינהל מקרקעי ישראל על ידי מועצת מקרקעי ישראל בקשר לאופן עריכת עסקאות. ההיגיון העומד מאחורי הנחיה זו של הנהלת ממ"י הינה הרצון להימנע, ככל האפשר, מניצול ההטבה על ידי תושבי קו עימות הספקולנטים הידועים ככרישי נדל"ן וזאת גם במחיר סטייה מאופן פעולתו הרגיל של מינהל מקרקעי ישראל וריבוי עסקאות (והתעסקות) עתידיות.
למיטב ידיעתנו, עד ליום זה לא התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל כאמור בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל. המשמעות: על המינהל להקצות באזורי קו העימות את מלוא הזכויות ולא חלקן.
למרות זאת, מפניות שקיבלנו עולה כי מינהל מקרקעי ישראל נוהג כאילו החלטה כזו התקבלה ולמעשה פועל בניגוד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל תקפה, משמע: בניגוד לחוק מינהל מקרקעי ישראל הקובע כי על ממ"י לפעול בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל. לחוכרים מומלץ לבחון אם קיימת להם זכות משפטית לפעול כנגד פעולתו של מינהל מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 3/10 הבהרות למתווה להסדר מחלקי חשמל היסטוריים
הרשות נותנת הבהרות למתווה     04/02/2010
ביום 11.8.2009 פרסמה הרשות לשירותים צבורים - חשמל ("הרשות ") את החלטה מס' 272 "מתווה להסדרת פעילותם של מחלקי חשמל היסטריים" (להלן- ההחלטה") .

אגב טיפול בסוגיות הקשורות לנושא מול הרשות, ניתנו לנו על ידי הייעוץ המשפטי של הרשות הבהרות בשני נושאים עקרוניים:
א. מהי הישות המשפטית אותה יש להקים לצורך חלוקת החשמל?
לא ניתן הקים אגודה שיתופית חקלאית לצורך הפעילות ויש להקים חברה שייעודה היחידי הינו לצורך חלוקת החשמל.
ב. ישנם ישובים המעוניינים להיחשב כ"צרכן חשמל" אחד, המחלק את החשמל לחבריו וזאת מבלי להיחשב כמחלק חשמל היסטורי. על פי המתווה על ישובים אלה להגיש חוות דעת משפטית כתובה לרשות החשמל על מנת שיוכרו כצרכנים. נשאלת השאלה, מהם הפרמטרים שצריכה חוות דעת זו לכלול?
הרשות מפרטת פרמטרים שונים אשר אמורים להיכלל בחוות הדעת.

חוזר משרד 2/10 שווי רכישת קרקע בהרחבה קהילתית, לצרכי מס רכישה
פסק דין מגדיל את תשלום מס הרכישה בהרחבות     28/01/2010
ביום 11.11.09 התקבלה החלטת וועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (וע 111/07, וע 112/07), לפיה שווי הקרקע אשר הוקצתה על ידי המינהל למשתכן בהרחבה קהילתית, על פי החלטה 737 של מועצת מקרקעי ישראל, כוללת לא רק את התשלום למינהל בגין המגרש, כי אם גם את הכספים אשר שולמו לישוב כדמי המלצה.
הוועדה קבעה בין היתר כי בהחלטה 737 גלומה הטבה אשר לה משמעות כספית למשתכנים, לאמור - תשלום מופחת, במקום תשלום עבור מלוא שווי הקרקע. לדידה של הוועדה על המשתכנים לשלם את מס הרכישה בגין "שווי השוק" של המגרשים ולא השווי שקבע השמאי הממשלתי.
(בהקשר זה יוער כי נראה לנו שכוונת הוועדה היתה לתשלום ההיוון המופחת ולא שווי על פי הערכת שמאי אולם זו הערכתנו בלבד).
קרי, המשתכנים שילמו בעד הזכויות במגרש שני סכומים, האחד לאגודה (דמי המלצה) והאחר לממ"י (היוון).
אמור מעתה - שווי השוק של המגרש הנו התשלום המשולם עבור האפשרות לרכוש את הזכויות, ולא התשלום המשולם לגורם ממנו רוכשים את המגרש.
החלטת הוועדה התבססה בין היתר גם על המהות הכלכלית של העסקה אותה ערכו הצדדים וקבעה כי הערך האמיתי של העסקה, ושווי השוק של המגרשים, הוא צירוף שני הסכומים, ומכאן שעל הרוכשים לשלם את מס הרכישה כנגזרת של שני הסכומים יחדיו.
אנו ערים לשאלות והתהיות הרבות אשר עולות מהחלטה זו, בין היתר, השפעת "ההטבה" על פי החלטה 737 כשאין תשלום לאגודה, ולהיפך: השפעת קביעת שווי שוק ללא הנחה של דמי ההיוון השפעת ההחלטה על התשלומים האחרים המשולמים על ידי המשתכנים, ועוד. צפו להחלטות נוספות ושונות בנושא.

חוזר משרד 01/10 - מתקן לייצור קומפוסט - שימוש חקלאי?
פסק דין חדש של המחוזי בבאר שבע משנה את הכללים     03/01/2010
בשנים האחרונות הוקמו בארץ אתרים לייצור קומפוסט.
מדובר באתרים המטפלים בפסולת אורגנית העוברת תהליך קומפוסטציה ויצור דשן אורגני לטיוב קרקעות. רוב התהליך נעשה בשטח פתוח עליו נערמות ערימות של פסולת מעורבת בגזם. במהלך התהליך מופרשים גזים ונוצר חום בתהליך טבעי. התהליך מלווה בריחות אופייניים והינו בעל חשיבות אקולוגית רבה.
המקום האידיאלי להקמת אתרים מעין אילו הינו באזורים מרוחקים, לרוב בקרקעות חקלאיות, המאפשרות רצף של שטחים פתוחים וריחוק ממקומות מגורים.

מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) (המנהל את רוב הקרקעות החקלאיות) וכן רשויות התכנון נוטים לראות בשימוש הנעשה באתרים אילו שימוש תעשייתי או מסחרי ולא שימוש חקלאי.
כתוצאה מכך נדרשים הליכים של שינויי ייעוד או של שימוש חורג. התוצאה הישירה הינה עיכוב ניכר בפעולתם של האתרים, לעיתים של שנים, וכן עלויות ניכרות בתשלומים הנדרשים ע"י הרשויות (דמי חכירה, היטל השבחה...).
לאחרונה ניתן פסק דין בבית משפט המחוזי בבאר שבע, אשר מציג עמדה הפוכה לעמדת הרשויות וקובע כי השימוש הנעשה באתר קומפוסט הינו שימוש חקלאי.
במקרה נשוא פסק הדין, ניתן היתר בניה למתקן קומפוסט בשטח חקלאי בקיבוץ, אך ההיתר היה לייצור קומפוסט מזבל פרות ואילו החברה שהפעילה את המתקן השתמשה בבוצה המורכבת בעיקרה מצואת אדם המתקבלת ממכונים לטיהור שפכים ברחבי הארץ (מט"שים). בשל כך סברה הועדה שמדובר בהפרת תנאי ההיתר.

בית המשפט המחוזי, בערכאה של ערעור הפך החלטה קודמת וקבע כי תהליך הקומפוסטציה הינו הליך "הדרוש במישרין לייצור חקלאי" ואין מקום להבחין בסוג חומר הגלם בין זבל פרות לבוצה.
יצוין, כי במקרה נשוא פסק הדין, רווחי החברה המפעילה את האתר נובעים מקבלת תשלום מהמט"שים בגין לקיחת הבוצה מהם, ואילו הקומפוסט שנוצר מחולק חינם לכל דורש.
לאור תוצאת פסק הדין, אנו ממליצים לשקול את ההתנהלות בנושא הקומפוסט מול הרשויות הממשלתיות השונות בנוגע לאתרי קומפוסט ולרבות לעניין החלטת מועצת מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 25/09: דחיית מועדים להסדרת פעילותם של מחלקי חשמל היסטוריים
נובמבר 2009     29/11/2009
ניסיון

חוזר משרד 26/09 הקמת מתקנים לאנרגיה סולארית בשטחים ומבנים חקלאיים
עיקרי הנחיות משרד החקלאות בנושא     29/11/2009
המסמך קובע מגבלות שונות לגבי שימוש בקרקעות ומבנים חקלאיים לצרכי ניצול אנרגית השמש. להלן נביא נקודות עיקריות הנוגעות למסמך. המסמך המלא מפורסם באתר של משרדנו תחת החוצצים מאמרים – אנרגיה סולארית.
נקבעה מגבלה כפולה של שטח לייזום בכל ישוב שהינה מגבלה מספרית של 250 דונם וכן מגבלה של חלק יחסי מהמשבצת (עשירית משטח משבצת).
לא תינתן המלצה להקמה בישובים במעמד של תת איכלוס.
דרישה להשבת קרקע עודפת בהיקף כפול מגודל השטח המאושר לבניית חווה.
אפשרות לחילופין בין קרקע עודפת לקרקע משבצת לצורך מיקום המיזם.
במושב- מיזמים פוטו וולטאים, (למעט מתקנים קטנים), יהיו במסגרת האגודה, על חלקות ב' וג' (אין מיזמים עצמאיים של חברי המושב). נקבעו קריטריונים ומגבלות להצבת מתקנים קטנים בחלקה א' ולרבות הקמת מבנים לצורך כך.
נקבעו הנחיות להצבת פאנלים סולריים ע"ג מבנים חקלאיים קיימים.
אין להמליץ על הצבת מתקנים בקרקע חקלאית שהיא שטח פתוח באיזור המרכז בשטח המוגדר בעדיפות ב' אקולוגי במפת העדיפות של המשרד ו/או בתחומי הועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב ומרכז.
משרד החקלאות יתנגד להצבת קירוי חממות בתאים פוטו וולטאים ו/או בפאנלים סולרים.

חוזר 25/09 דחיית מועדי הסדרת מחלקי חשמל הסטוריים
עדכון על הודעת "רשות החשמל" בנוגע ל"מחלקים הסטוריים"     11/11/2009
ביום 11.8.2009 פורסם על ידי הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן- "הרשות"), מסמך שעניינו החלטה 272 של הרשות - "מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל הסטוריים" (להלן-"החלטה").
המדובר בשינוי חשוב בהתנהלות משק החשמל בישובים רבים הפועלים בדרך של "מחלק חשמל הסטורי".

סעיף 2 להחלטה קבע את המועד אשר עד אליו על מחלקי חשמל היסטוריים, כמוגדר במסמך, לפנות לרשות:
"מחלק היסטורי יפנה לרשות בכתב , בתוך ועד לא יאוחר מ-שלושה חודשים ממועד החלטה זו...."
מכאן נבע כי על היישובים הנכנסים תחת הגדרת מחלק היסטורי, מוטל היה להודיע לרשות על המסלול בו בחרו לילך, כמפורט במסמך, וזאת עד ליום ה- 10.11.2009.

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום ה- 8 בנובמבר 2009, דחתה הרשות את מועד הפניה ומתן ההודעה לרשות, באשר למתווה בו בוחר המחלק ההיסטרי ללכת, כדלקמן:
הרשות נטלה על עצמה לפרסם מסמך העוסק במנגנון ההתחשבנות בין מחלק החשמל למחלק ההיסטורי וממועד פירסומו של מסמך זה - ינתן לכל מחלקי החשמל ההיסטוריים פרק זמן בן שלושה חודשים לקבלת החלטה והודעה לרשות.

מכאן שהדחייה הינה לתקופה של לכל-הפחות, שלושה חודשים.

למרות האמור לעיל - הננו מוצאים לנכון להדגיש כי, לאור מורכבתו של הליך הסקר ההנדסי של מצב הרשת הקיימת, והיותו בסיס הכרחי לקבלת החלטה מושכלת בעתיד, יש לשקול להחל בסקר ההנדסי במועד קרוב ולהמנע מדחייה ממושכת שלו.

חוזר משרד 24/09 הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
עיקרי החוק שאושר בכנסת     05/11/2009
ענייניו העיקריים של החוק:
הקמת רשות מקרקעי ישראל שתחליף את מינהל מקרקעי ישראל.
הסדרים חדשים בנוגע להקניית בעלות במקרקעי ישראל.
הקמת קרן לשמירה על שטחים פתוחים.

חוזר משרד 22/09 בניה בקיבוצים והחלטה 751 (שיוך בתים)
הנחיה חדשה של המינהל למספר בעיות הנוגעות לנושא     13/09/2009
רבות דובר בחודשים האחרונים על המשך הבניה לחברים ומצטרפים חדשים בקיבוצים ועל מדיניות מינהל מקרקעי ישראל בנושא זה.
מכתב של גברת שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי במינהל, שופך אור על מדיניות המינהל בעניין בניה בקיבוצים וביצוע שיוך דירות בהתאם להחלטה 751

ניתן לשייך לחבר זכאי מגרש מגורים אף אם לא היה בנוי במועד היום הקובע ובתנאי שהוא בנוי במועד אישור העסקה במינהל ועפ"י ותק החבר ביום הקובע.

אין אישור לשייך מגרש מגורים ריק.

שיעור ההיוון יהיה השיעור התקף ביום אישור העסקה במינהל או ביום הגשת הבקשה המלאה למינהל. משיעור זה תופחת ההנחה בגין ותק.

בקשת קיבוץ לבנייה נוספת תאושר רק אם דרושה לחברי הקיבוץ. לפיכך, כל הגשת בקשה ע"י הקיבוץ לבנייה נוספת למגורים תלווה בהסבר האם הבניה מיועדת לחברים זכאים, או בניה של הקיבוץ עבור חברים חדשים וכו'. הקיבוץ יצהיר ויתחייב שאינו משכיר דירות כתנאי לבניה נוספת.

עסקות השיוך מתייחסות למגרשי מגורים בתחום שטח המחנה של הקיבוץ. במקרים מיוחדים ובמתן אישור מראש ע"י המינהל ניתן יהיה לשייך מגרשים מחוץ לשטח המחנה (כגון בשטח ההרחבה).

חוזר משרד 21/09 הרפורמה על פי ביבי
עיקרי הרצאתו של מנהל המינהל בנושא הרפורמה     03/09/2009
1.מטרת הרפורמה, שהמינהל יעסוק בניהול קרקע ולא בניהול חוכרים, לכן חוכרים של נכסים מהוונים בייעוד למגורים ו/או לתעסוקה יוכלו לעבור לבעלות פרטית.
2 למניעת החשש כי קרקעות המדינה יעברו לידי גורמים עוינים, תירשם הערת אזהרה בטאבו, כך שבכל מקרה של בקשה להעברת זכויות למי שאינו אזרח ישראלי – תידרש הסכמת המינהל.
3.המעבר לבעלות פרטית כולל גם את ההרחבות במגזר ההתיישבותי, אך גם לאחר שתירשם הבעלות בטאבו עדיין תידרש הסכמת האגודה במקרים של העברת זכויות.
4.החלטה 979 מאפשרת היוון של חלק מבתי המגורים שבחלקת המגורים.
במידה שההחלטה אכן תאושר ע"י בג"צ, הרי שלאחר ההיוון, עפ"י החוק – ניתן יהיה לעבור לבעלות פרטית.
עמדתו של ביבי, שבכל הקשור לקיבוצים – לא שייך שחברים יעברו לבעלות פרטית. בכל מקרה הדבר נתון לשיקול דעת הקיבוץ, כמו לכל חוכר אחר.
5."מלחמה בבירוקרטיה" – האגפים והמחלקות יבוטלו ויוקמו שלוש חטיבות:
חטיבה ראשונה – עיסקאות – כל אנשי המקצוע מכל התחומים יפעלו יחד כדי לאשר עיסקה ולא יהיה עוד צורך בנדידה של תיקים בין המחלקות השונות.
חטיבה שניה – פיקוח – שמירה על הקרקע
חטיבה שלישית – תחזוקת חוזי החכירה – אישורי זכויות/משכנתאות
6.תיקון החלטות המועצה – יש כ-1200 החלטות מועצה. הכוונה היא לאחד החלטות ולסווגן עפ"י נושאים ולא עפ"י מספרים.
כמו כן, תהיה שקיפות מלאה של כל החלטות ונהלי המינהל.
7.מתכוון ליישם את הרפורמה החל מינואר 2010.

חוזר משרד 20/09/ הימנעות מהרשעה בעבירות תכנון ובניה
המבחנים שבית המשפט יפעיל להמנעות מהרשעה     30/07/2009
"הלכת כתב" קובעת שני מבחנים מצטברים לענין קבלת החלטה להימנע מהרשעה

1. ההרשעה עלולה לפגוע פגיעה חמורה בשקום הנאשם.
2. סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים.

חוזר משרד 19/09 על המשולש בעל אישה ו.. קיבוץ
פסק דין של העליון דן בהרחקת בעל מהקיבוץ על רקע מעשי אישתו     12/07/2009
מקרה מעניין המתייחס לשאלת חובת הנאמנות במסגרת המשולש - חבר קיבוץ, בן הזוג והקיבוץ - הגיע עד לכותלי בית המשפט העליון בירושלים אשר דן בהחלטת האסיפה הכללית של קיבוץ קלי"ה להוציא שני בני זוג מהקיבוץ ולהפסיק חברותם בו.
בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט ג'ובראן, בדק את החלטת האסיפה הכללית בשלושה מישורים – מהותי, פרוצדורלי ונורמטיבי:
במישור המהותי – האם היה הליך ההוצאה בהתאם להוראות הדין החל – פקודת האגודות השיתופיות, התקנות, ותקנון הקיבוץ.
במישור הפרוצדורלי – האם ההליך בו נתקבלה ההחלטה היה כשיר או שנפל בו פגם כגון אי מתן זכות שימוע.
במישור הנורמטיבי – האם ההחלטה גופה היא סבירה, התקבלה בתום לב ובדרך מקובלת והאם נשקלו שיקולים זרים בקבלתה.
בנסיבות המקרה הוחלט כי הוצאת אדם מן הקיבוץ, משמעה פגיעה בשורה של זכויות אדם חוקתיות, הינה מעשה המיועד למצבים קיצוניים ביותר של התמוטטות הבסיס המשותף להמשך שותפות בחיים, בלא אפשרות לשיקום.

חוזר משרד 18/09 הליך השגה על שומות מינהל –החלטה 1181
החלטה חדשה קובעת נוהלים חדשים להגשת השגות על החלטות מועצת מקרקעי ישראל     17/06/2009
לאחרונה קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה חדשה המסדירה את הליכי ההשגה על שומות, החלטה 1181.
ההחלטה החדשה קובעת כי למרבית השומות יהיו שני שלבים של השגה. כמו כן מאפשרת ההחלטה להימנע מביצוע עסקה עד לבירור השומה הסופית.לכל ההליך נקבעו מועדים קצובים.
תוקם ועדת השגות בת שלושה חברים בראשות עובד מדינה הכשיר להיות שופט שלום, השמאי הממשלתי או סגנו ושמאי מכריע (מכח חוק התכנון והבניה).

חוזר משרד 17/09 הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, חלק ראשון
סקירה של החלטת ועדת השרים     05/05/2009
החלטה על פירוק המינהל והקמת רשות חדשה שתנהל את מקרקעי ישראל.
העברה לבעלות מלאה של הקרקעות העירוניות למגורים וכן של קרקעות לתעסוקה.
בחינה של אפשרות ייזום שינויי יעוד על ידי חוכרים וכן של רכישת זכויות בקרקע לאחר שינוי היעוד על ידי החוכרים.

חוזר משרד 16/09 ביטול הפקעה והשבת קרקע שהופקעה לבעליה
על פסק דינו של בג"ץ בפרשת מזרחי     26/04/2009
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע בפסק דין הידוע כפסק דין "קרסיק" את העיקרון לפיו הפקעה של קרקע לצרכי ציבור איננה דבר מוחלט, וכי ישנן נסיבות שבהן הפקעה, אשר לא מומשה לאורך זמן רב - תבוטל והקרקע תחזור לידי בעליה המקוריים.
תופעה זו של הפקעות שאינן מתממשות איננה חריגה ואנו עדים לפניות רבות של בעלי קרקעות לבית המשפט בבקשות לקבוע ולהצהיר על בטלות ההפקעה.
בפסק דין של בית המשפט העליון אשר פורסם בימים האחרונים, בג"ץ 9328/05 יצחק מזרחי נ' שר האוצר ומינהל מקרקעי ישראל, נקבע כי אין למהר ולקבוע כי הפקעה אשר לא מומשה דינה להתבטל, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו עפ"י נסיבותיו ולאזן בין הנזק שנגרם לבעלי הקרקע המופקעת לבין הנזק שייגרם לציבור, באם ההפקעה תבוטל.

חוזר משרד 15/09 - תפקיד המשטרה בסילוק פולש טרי
על השימוש במשטרה בפלישה למקרקעין     05/04/2009
כאשר קיים ספק מיהו המחזיק כדין, בדרך כלל על המשטרה לפעול להשבת המצב לקדמותו כפי שהיה טרם הפלישה.
כלומר, חובת המשטרה לעזור אינה מותנית בכך שהיא תדע באופן וודאי שמי שהחזיק במקרקעין טרם הפלישה החזיק בהם כדין או כי לפולש אין זכות בדין לתפוס את המקרקעין.

ברם, כאשר המשטרה אינה יודעת באופן חד משמעי מי היה המחזיק בפועל במקרקעין לפני הפלישה (להבדיל מהשאלה אם החזקתו הייתה כדין אם לאו), אין זה תפקידה של המשטרה "להכניס ראשה לעניין זה".

חוזר משרד 14/09 הסדרים חדשים למשקי עזר
החלטת מועצה חדשה קובעת הסדרים חדשים למשקי העזר     05/04/2009
לאחרונה ניתנה החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל בנוגע למשקי עזר, שמספרה 1178. החלטה זו מחליפה החלטות אחרות שהתקבלו בנושא במהלך השנים, חלקן לא קיבלו תוקף מסיבות שונות.
עיקר חידושה של ההחלטה הינו במתן האפשרות של הוון משק העזר ופיצולו למגרשי בניה, דבר שלא ניתן היה לעשות מאז שנת 2003 בשל "הקפאת" הנושא ע"י המינהל.

בג"ץ חלקת המגורים
ביום ראשון יתקיים הדיון בעתירה     05/03/2009
ביום ראשון, 8.3.09 יתקיים הדיון בעתירות שהוגשו כנגד החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ו 1101 אשר מתייחסות לחלקת המגורים בקיבוץ ובמושב.
העתירה תידון בהרכב של שבעה שופטים.פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בחוצצי מאמרים וחוזרי המשרד.

חוזר משרד 13/09 הכללת תניות בקבלתה של תוכנית מתאר
מוסדות תכנון רשאים להתנות תכנית בתנאי או בסייג כתוצאה משקילת אינטרסים     05/03/2009
פסק דין דן בהכללת תניה לפיה הקמת מחלפים תאושר אך הקמתם תותנה בהחלטת המפקחת על התעבורה.
התניה בהחלטת המפקחת על התעבורה, יש בה משום התחשבות בטענות העותרים ובאינטרסים שלהם, והחלטה בדבר הצורך, או העדר הצורך, בהקמת המחלף תהה כפופה לביקורת שיפוטית במקרה הצורך, אף היא, ותינתן למתנגדים האפשרות להעלות טענותיהם בפני המפקחת על התעבורה.

מוסדות תכנון, אם כן, רשאים להתנות תכנית בתנאי או בסייג כתוצאה משקילת אינטרסים שונים ונוגדים, והחלטתם תאושר כל עוד שיקוליהם היו סבירים ובמסגרת סמכותם.

חוזר משרד 12/09 על זכות הספק לתוצרת במפעל בפירוק
על הקושי שבשמירת זכויות במוצר גם כאשר התמורה לא שולמה     05/03/2009
בית המשפט המחוזי קבע כי תניות אלו של "שימור הבעלות" אינן חלות על מוצרים של ירקות קפואים או שימורי ירקות מעוקרים, משום שאלו אינם התוצרת החקלאית שסיפקו המגדלים אלא הם שונים בטיבם ובמהותם מהתוצרת החקלאית, וזאת לאחר שהושקע בהם בתהליך הייצור, בעבודת העובדים, אנרגיה, מים וחומרים נוספים.

בית המשפט קבע כי מקום בו הנכס הנמכר משמש לייצר מוצרים אחרים לא ניתן יהיה תוקף לתנית "שימור בעלות", אלא אם טרם נעשה בנכס הנמכר השימוש שלשמו הוא נרכש ורק כל עוד נשמרו תכונותיו ומאפייניו המקוריים.
בכל התקשרות בה התמורה מועברת בתנאי תשלום נדחים חשוב לקבוע בהסכם כתוב את הביטחונות המתאימים להבטחת קבלת התמורה, כגון: ערבות בנקאית אוטונומית, שטרות, ערבויות אישיות, שעבודים ספציפיים וכיוצ"ב.

חוזר משרד 11/09 הקלה בתשלום קרקע לתעסוקה
החלטה 1168 מאפשרת פריסה של תשלומים למינהל     23/02/2009
ההחלטה חלה על הקצאת קרקעות חדשות למטרות תעסוקה בחכירה או בבעלות, במכרז או בפטור ממכרז.

על היזם (החוכר/רוכש) לשלם למינהל כדלקמן:

א.רבע מהתשלום למינהל בתוך 30 יום מיום אישור העסקה (או ההחלטה על הזכייה במכרז). ניתן לעכב תשלום זה בעוד 30 יום, אולם אז ישולמו גם הפרשי ריבית והצמדה מהיום ה 31.
ב.את יתרת התשלום ניתן לשלם ב 4 תשלומים פרוסים עד שנתיים או הגשת בקשה להיתר, על פי המוקדם. לתשלומים אלה תצורף ריבית חשב.
ג.הוצאות הפיתוח, ככל שישנן, ייגבו בתוך 50 יום ממועד אישור העסקה. יצוין כי המדובר בדרך כלל בסכומים משמעותיים ביותר לאור העלויות הגבוהות, בדרך כלל, אשר המינהל גובה מקום בו הוא אחראי לפיתוח.

חוזר משרד 10/09 הקצאת קרקעות בנות רישום
החלטה 1169 מגבילה הקצאת קרקעות לר רשומות     12/02/2009
לאחרונה נכנסה לתוקף החלטה 1169 של מועצת מקרקעי ישראל אשר עניינה הקצאת קרקעות בנות רישום על ידי המינהל.
אחת הדרכים בהן המינהל מנסה לצמצם את התופעה הינה הפסקה של הקצאת קרקעות שאינן בנות רישום. על פי ההחלטה, המינהל יפסיק להקצות או למכור קרקעות שאינן בנות רישום ביום 1.1.2011.
המינהל מנסה לצמצם תופעה של חוזי חכירה שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין.
ההחלטה תחול על כל הקרקעות, לרבות ישובים קהילתיים והרחבות, אולם לא תחול על קרקע ביעוד חקלאי וכן במושבים וקיבוצים.

חוזר משרד 09/09 ערבות הדדית בקיבוץ- תיקון חדש לתקנות
נוסח חדש לתקנות מביא שינויים     12/02/2009
המשמעות העיקרית של התיקון הוא שהסכום המינימאלי לו זכאי חבר פנסיונר "בקיבוץ המתחדש" לא יהיה תלוי עוד "בסכום הבסיסי", אשר מתפרסם ע"י התנועות הקיבוציות וזאת בהתבסס על הוצאות המחיה בקיבוצים לפי המאזנים של הקיבוצים, אלא בנתון "אובייקטיבי" אשר נקבע בחוק הביטוח הלאומי.

בשלב זה הסכום החודשי המינימאלי לפי התיקון בתקנות הינו נמוך מהסכום לפי החישובים הקודמים.

יחד עם זאת, כאמור לעיל מדובר בתיקון משמעותי משום שהסכום יחושב מעתה לפי נתון "אובייקטיבי" אשר נקבע בחוק הביטוח הלאומי.

חוזר משרד 08/09 מגמה של החמרת הענישה בעבירות של תכנון ובניה
בית המשפט המחוזי מאמץ ענישה מחמירה     08/02/2009
בית המשפט המחוזי מאמץ ענישה מרתיעה במקרה של קיבוץ אשר עשה שימוש של מוסך ללא היתר תוך הקמת מבנה לא חוקי. בית המשפט קבע כי המדובר במכת מדינה וכי יש להילחם באמצעות הענישה בעבריינות הכלכלית כך שלא תהיה כדאית.
פסק הדין המלא מפורסם במדור מאמרים באתר המשרד.

חוזר משרד 07/09 התפטרות המזכה בפיצויי פיטורין
נסיבות מיוחדות למתן פיצויים בהתפטרות, וטיפ למעסיק     05/02/2009
בית הדין הארצי לעבודה קבע לגבי עובד שהתפטר כי התפטרותו מזכה בפיצויי פיטורים וזאת בנסיבות שהוגדרו על ידי בית הדין הארצי לעבודה כ"נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן"."הנסיבות המיוחדות ויוצאות הדופן" שנזכרו בפסק דינו של בית הדין הארצי, והמהוות "נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו ורואים את התפטרותו כפיטורים", הינן אי הפרשת כספים וזאת תוך התעלמות מפניות של העובד.
טיפ למעסיקים: חשוב שלא להתעלם מפניות עובד בנוגע לתנאי שכר ולהשיב בכתב לכל פנייה.

חוזר משרד 6/09 הוראת ביצוע חדשה למיסוי הרחבות
ההוראה מפרטת את עמדת שלטונות המס על מיסוי ההרחבות הקהילתיות     29/01/2009
הוראת הביצוע קובעת כי הקצאת מגרשים לפי החלטה 959 טומנת בחובה שתי עסקאות לצורך מיסוי מקרקעין:

העסקה הראשונה - החזרת הקרקע אשר נגרעה ממשבצת הקבע של האגודה החקלאית למינהל מקרקעי ישראל
העסקה השניה - התקשרות המשתכן, אשר מתקבל להרחבה (להלן: "החוכר"), עם המינהל בהסכם פיתוח בהתאם להחלטת 959.
החוזר מפרט את המיסוי בכל אחת מהעסקאות הללו.

חוזר משרד 5/09 מעמד חוזי חכירה בעלי תניות מיוחדות
האם יכול חוכר להינות שני העולמות?     21/01/2009
בפסק דין שנתן בית המשפט העליון ביום 14.1.09 עמדה לדיון פרשנותם של חוזי החכירה של המערערים אשר כללו תניות ייחודיות. נקבע כי על פי הוראות המינהל, על החוכרים לבחור בין התנאים המיוחדים הקבועים בחוזה הפרטני לבין ההטבות השונות שמציע המינהל מעת לעת, בין היתר, במסגרת החלטות מועצת מקרקעי ישראל. הווה אומר – על מי שמוקנות לו זכויות מיוחדות בחוזה החכירה, וחלות בעניינו הוראות מטיבות של המינהל, לבחור בין שני המסלולים, והוא אינו רשאי "ליהנות מכל העולמות".
בית המשפט סבר כי על הנושא להיות מוסדר בחקיקה.

חוזר משרד 4/09 הכרה בחברות באגו"ש מכח התנהגות
על המבחנים להכרה בחברות באגודה שיתופית ללא קבלה     18/01/2009
לא ניתן לקבל לחברות באופן פסיבי על ידי התנהגות במקרה שיש "נתון אקטיבי" המעיד על כך שאין המדובר במערכת יחסים של "קיבוץ" ו- "חבר קיבוץ".
הטענה לחברות מכוח תקנה 2א' אינה שמורה רק עבור "בני אדם" - אותם יחידים אשר טוענים לחברות באגודות להתיישבות כדוגמת קיבוצים ומושבים, והיא יכולה להיות רלבנטית גם עבור "תאגידים" - אותן אגודות שיתופיות אשר טוענות לחברות באגודות מרכזיות למיניהן שכל החברים בהן הן אגודות שיתופיות.יצוין, כי בשנים האחרונות מתקיימים הליכי שיוך גם באגודות מרכזיות כדוגמת תנובה, ביטוח חקלאי, משקי תק"מ וכיוצ"ב.

חוזר משרד 3/09, בשורות טובות למשכירים
תיקון חקיקתי חדש יזרז הליכי פינוי שוכרים שהפרו הסכם     08/01/2009
משכירי נכסי מקרקעין נתקלים לא אחת במקרים בהם שוכרים מפסיקים לשלם דמי שכירות או שאינם מפנים את המושכר בתום תקופת השכירות.
פעמים רבות, פרק הזמן לפינוי המושכר וניהול הליכים משפטיים בבית המשפט ובהוצאה לפועל עשוי להגיע אף לשנתיים, כאשר בפרק הזמן האמור השוכר ממשיך להשתמש בנכס ללא תשלום שכירות, לעיתים אף ללא תשלום מיסים עירוניים ותשלומים נוספים, ותוך גרימת פגיעה ונזק קשים לרכוש המשכירים ולהכנסתם השוטפת.
למצב זה ישנה השלכה כלכלית נרחבת בכך שהיא הוציאה ממעגל משכירי הדירות והנכסים האחרים משקיעים אשר חוששים להשקיע בנכסים להשכרה. זאת ועוד, מחיר הסיכון מגולם בגובה התשואה הנדרשת על ידי משכירים ומחירי השכירות עולים.
לאחרונה נעשה שינוי תחיקתי אשר עשוי לסייע בהקלה על הסוגיה.אנו סבורים כי אכן, יש בתקנות החדשות בכדי לקצר את ההליכים המשפטיים. יחד עם זאת, יש לזכור כי על המשכירים להתמודד גם עם פינוי, תיקון נזקים וגביית חובות השוכרים. יש לקוות כי המחוקק ימצא לנכון לטפל גם בנושאים אלה בעתיד.

חוזר משרד 02/09 חובת ההנמקה של אגודה שיתופית
חובת הנמקה גם כאשר נחתם ויתור על הנמקה     01/01/2009
בית משפט מחוזי ביטל החלטה שקיבלה האגודה השיתופית כפר ביאליק בעניין סירוב לקבלת מועמדים לחברות ללא נימוק טעמי הסירוב, ועל אף שבני הזוג חתמו על הסכמה לפיה האגודה השיתופית לא תנמק את החלטתה.
נקבע כי חובת ההנמקה אחד מכללי הצדק הטבעי.ככל שההחלטה חשובה ופוגעת במושא ההחלטה תהא חשיבות גדולה יותר להנמקה גם בתחומי המגזר הפרטי.

חוזר משרד 1/09 זכויות עבר בקרקעות במבחן בית המשפט
קושי ראייתי מביא לדחיית תביעה של חוכר להכרה בזכויות עודפות     01/01/2009
עד כה לא ניתנו פסקי דין רבים שעסקו בטענות של חקלאים לזכויות עודפות בקרקע המוחכרת להם על ידי מינהל מקרקעי ישראל וזאת מעבר למגיע להם על פי חוזה החכירה או החלטות מועצת מקרקעי ישראל כתוצאה מכך שהשתתפו ברכישתה של הקרקע.

אחד מפסקי הדין הבודדים בעניין זה ניתן לאחרונה בעניינו של מר שרייבמן יעקב.
מפסק הדין הזה עולה, כי היות ולא ניתן לברר את אומד דעת הצדדים במועד החתימה, מה שתקף במערכת היחסים בין המינהל לבין החוכר הוא הסכם החכירה.
יחד עם זאת ניתנה הנחיה בלתי מחייבת למינהל לבחון אם להיענות לדרישות לאור הנסיבות הספציפיות.

חוזר משרד 36/08 זכאות לפיצויי פיטורין
זכאות עובדת לפיצויי פיטורין עקב מצב בריאותי     24/12/2008
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, העובדת תהיה זכאית לפיצויי פיטורים במקרה של מצב בריאותי רק אם תוכיח באמצעות תעודות ומסמכים רפואיים כי מצב בריאותה אינו מאפשר לה להמשיך בעבודתה, ומהווה "סיבה מספקת" להתפטרות, וכי על העובדת להודיע למעביד על סיבת ההתפטרות כדי לאפשר לו להציע לה תנאי עבודה מתאימים.

חוזר משרד 35/08 סעד מן הצדק
מתי רשאי בית משפט לבטל או לדחות אישום?     24/12/2008
דוקטרינת ההגנה מן הצדק מאפשרת לבית המשפט לבטל אישום פלילי נגד נאשם שלא ניתן להבטיח לו משפט הוגן או שההעמדה לדין פוגעת בעקרונות הצדק.
בית משפט מחוזי בחיפה קבע כי אף אם בעיר הכרמל אכן שורר כאוס תכנוני, אין בכך כדי להצדיק ולהכשיר מעשה עבירה, ועיכובים בהליך התכנוני אינם יכולים להביא להכשרה של עשיית דין עצמי המנוגד לחוקי התכנון והבניה. גם העובדה כי הועדה המחוזית אינה מצליחה להוציא לפועל צווי הריסה מחמת קושי בקבלת סיוע משטרתי, אין בה כדי להצדיק בניה בלתי חוקית ואין זה ראוי כי החוטא יצא נשכר בעקבות אזלת ידה של הרשות.
עוד קבעה ערכאת הערעור במחוזי כי הנאשמים לא הוכיחו כי התבצעה אכיפה סלקטיבית אשר בבסיסה נמצא מניע פסול, וכי כאשר מדובר בעבירה שעניינה אי קיום צו שיפוטי, המשך השתלשלות של ביצוע עבירה אחרת, יקשה על נאשם לבסס את טענתו בדבר הגנה מהצדק.

חוזר משרד 34/08 חתימת המינהל על היתרים
פסק דין חדש מסייג את אפשרות לעקוף אתהמינהל בהוצאת היתר     22/12/2008
בעקבות עתירה מינהלית שהגיש המינהל כנגד ועדת הערר המחוזית שבמחוז מרכז, קבע בית המשפט המחוזי לפני מספר ימים (בפס"ד עתמ 1662/07 מנהל מקרקעי ישראל נ' ועדת הערר מחוז מרכז ואח') כי תקנות 2 ב' ו-2ג' אינן חלות על מינהל מקרקעי ישראל וכי חתימת המינהל על בקשה להיתר בנכס שהינו "מקרקעי ישראל", נדרשת תמיד.
בכך למעשה, ביטל בית המשפט את הפרשנות שניתנה ע"י ועדות הערר והעניק "זכות וטו" למינהל בחתימה על בקשות להיתר.
יוער, כי עפ"י קביעת בית המשפט, ועדות התכנון אינן רשאיות לדון בבקשה להיתר ללא חתימת המינהל, אך אין זה אומר כי המינהל רשאי לשקול שיקולים שאינם תכנוניים בבואו לאשר בקשה להיתר, על כן יש עדיין מקום להעמיד למבחן משפטי מקרה שבו המינהל יתנה את חתימתו על בקשה להיתר בהסדרת נושא קניני שאיננו תכנוני.

חוזר משרד 33/08 תחנות דלק פנימיות בישובים
סקירה עדכנית של מצבן של התחנות ופסק דין אחד     11/12/2008
המינהל קבע בהוראת אגף 60 ב' שניתן עדיין לקיים תחנות דלק פנימיות שאינן מסחריות ובלבד שהדלק יסופק לכלים חקלאיים ולכלי רכב שבבעלות האגודה ושמס' המשאבות לא יעלה על שניים.
בהחלטת מועצה מס' 949 (משנת 2003) המונח "תחנת דלק" נכלל בהגדרה של "תעסוקה". עדיין לא ברור האם כל תחנת דלק מחייבת עריכת עסקה, שכן כפי הידוע לנו הוראת אגף 60ב' לא בוטלה. בנוסף, חוזה חכירה לדורות קיבוץ מאפשר קיום תעסוקה ובתנא שהשימוש עצמי או בתקרה כספית הנקובה בחוזה.
בפסק דין שניתן בנושא תחנת דלק פנימית קבע בית המשפט בין היתר כי לא ניתן להחיל הוראות אגף בצורה רטרואקטיבית, כי עצם הוצאת הוראת אגף אינה מהווה הודעה לישובים וכי מכירת דלקים לישובים סמוכים מוציאה תחנה מגדר תחנה פנימית.
בית המשפט הוסיף כי השכרה לצד שלישי לאורך שנים בידיעת המינהל אינה מהווה שימוש חורג.

חוזר משרד 32/08 - ניתוק אספקת מים בישובים קהילתיים
האם מותר לנתק תושב שאינו משלם בגין מים?     04/12/2008
מהם הכללים לפיהם מותר לנתק אדם מאספקת מים? אגודות שיתופיות המספקות מים לצרכניהם, כמו גם קיבוצים אשר קיבלו רישיון הפקה אינם נכללים בגדר הוראות חוק המים בכל הקשור עם התנאים להפסקת אספקת המים.
אין בנמצא כללים ברורים לגבי התנאים בהם רשאית אגודה שיתופית או ספק פרטי להפסיק את אספקת המים לצרכןעינינו הרואות כי קיימת זיקה (רעיונית לפחות) בין חוקי העזר הקובעים, באורך עקבי, כי הפסקת אפסקת המים תתבצע חמישה ימים לאחר קבלת התראה, לבין תנאי הפסקת האספקה על ידי גופים פרטיים ונראה זה אך מוסרי ונכון להיצמד לכללים אלו או להאריך את מועד ההתראה (כהמלצת בית המשפט העליון) - אולם אין בחוקי העזר (בעניין אספקת מים) כדי לחייב את היישובים לפעול על פיהם, וכל ספק או מפיק מים פרטי רשאי יהיה לקבוע, בינו לבין הצרכן, את התנאים כאמור..

חוזר משרד 31/08 - חוק זכויות יוצרים תשס"ח 2007
חוק חדש מסדיר את נושא זכויות היוצרים     23/11/2008
ביום 25.5.08 נכנס לתוקף בכנסת חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007, והוא מחליף את חוק זכות יוצרים משנת 1911 שהוחל באמצעות חקיקת פקודת זכות יוצרים משנת 1924.

החוק החדש מביא מספר שינויים ובין היתר מגדיר מהי זכות יוצרים ומהי זכות מוסרית, קובע מהי פגיעה בזכויות אלה ואת ההגנות עליהן.

חוזר משרד 30/08 - הוצאת חבר מהאגודה במושב השיתופי
אי הקפדה על הליכי הרחקת חבר הביאו לביטולם     23/11/2008
ביטול הליך של הרחקת חבר אשר בוצע על ידי האסיפה הכללית אך לא עמד בכל כללי הפרוצדורה.
נקבע כי בית המשפט יתערב רק בהחלטות רשם האגודות השיתופיות בהן ההחלטה פגומה בטעות משפטית מהותית והצדק מחייב התערבות בית המשפט.
בכל הנוגע לקביעת ממצאים עובדתיים היקף ההתערבות של בית המשפט המנהלי יהיה מצומצם אף יותר, ובית המשפט יתערב רק במקרים חריגים, כאשר נקבעו ממצאים שאינם עומדים במבחן ההיגיון, מקום שאין לעובדות בסיס נאות בחומר הראיות, או שנפלה טעות עניינית המצדיקה תיקון.
המלצת משרדנו: הליכי הרחקת חבר הינם הליכים "רגישים" ביותר לביקורת שיפוטית ולפיכך מומלץ לבצעם תוך הקפדה על הדרישות הפורמאליות ותוך קבלת יעוץ מתאים לכל אורך ההליך. לא מומלץ להשאיר נושא חברות באגודה בסטטוס שאינו חד-משמעי.

חוזר משרד 29/08 - פינוי מחזיקים בקרקע
בית המשפט נותן יתרון דיוני לבעל זכויות על מחזיק     06/11/2008
הכלל הוא שדי לבעל המקרקעין להוכיח עובדת בעלותו במקרקעין על מנת שיעבור הנטל לנתבע להוכיח את זכותו להמשיך ולהחזיק במקרקעין.
פסק הדין מדגיש את חשיבות רישום הזכויות הקנייניות ואת חולשתם של מחזיקים במקרקעין הטוענים כנגד מי שהינו בעל הזכויות בהם.

חוזר משרד 28/09 על גבולות סמכותו של רשם האגודות השיתופיות כבורר
רשם האגודות מרחיב את סמכויותיו לשמש כבורר     06/11/2008
רשם האגודות השיתופיות, נותן פרשנות רחבה להגדרת "סכסוכים בנוגע לעסקי האגודה", הנזכרת בפקודה ואשר לגביהם הוא יכול לשמש כבורר. הרשם קבע כי הכוונה היא לכל סכסוך שבין האגודה לחבריה.
אבחנה נוספת רלוונטית שקבע הרשם הינה בין סכסוך פנימי השייך לעסקי האגודה, הקשור לחיי היום יום של פעילות האגודה ולחובות שבין האגודה לחבריה, ואשר יידון בפני הרשם לבין סכסוך קונסטיטוציוני שאינו מוגדר כסכסוך של האגודה, אלא בולט בחשיבותו, עוסק בשאלות הרות גורל של חוקיות האגודה בפעולות מסוימות, אשר יידון בבית המשפט ולא בהליך בוררות בפני הרשם.

חוזר משרד 27/08 בית מקצועי או משק עזר?
על ההבדל בין בית מקצועי למשק עזר     28/09/2008
בית המשפט דן בסוגיית מעמדו של מגרש ובית: משק עזר או בית מקצועי?
בית מקצועי הינו בית השיך לאגודה ולגרים בו אין בו זכויות, למעט זכות שימוש. משק עזר הינו משק אשר הגר בו זכאי לזכות של חכירה לדורות. הבדל חשוב נוסף הוא שכיום בית מקצועי מוגבל מאוד בגודל המגרש, למעשה לגודל הקבוע בתמ"א 35 כגודל מגרש מקסימאלי.

שנה טובה !!!
ברכה לשנה החדשה     28/09/2008
והשנה ברכת שנה טובה שחוברה במצב רוח פיוטי...

חוזר משרד 26/08 התראה: החמרה נוספת בעונשים על פגיעה באיכות הסביבה
בית המשפט מטיל קנס כבד על עברייני איכות סביבה     23/09/2008
לאחרונה הרשיע בית משפט שלום בנצרת, כבוד השופט ת' כתילי, את קיבוץ כפר גלעדי, בעבירות של זיהום מים, לכלוך והשלכת פסולת, וגזר את דינו של הקיבוץ לתשלום קנס של 250,000 ₪ ולהתחייבות כספית בגובה של 500,000 ₪, להימנע מביצוע עבירות במשך שלוש שנים.מדובר בפסק דין נוסף המצביע על המגמה של החרפת הענישה בכל הנוגע לעבירות על חוקי הגנת הסביבה.

חוזר משרד 25/08 על הארכת מועד להגשת תביעה לפי ס' 197
הארכת מועד- בנסיבות מיוחדות בלבד     17/09/2008
המחוקק הגביל את זמן הגשת תביעה לפיצוי עקב פגיעה מתוכנית ל 3 שנים. שר הפנים רשאי להאריך את המועד, אולם אך ורק מטעמים מיוחדים. המדובר בנסיבות מיוחדות ביניהן:
סיבות אישיות בגינן נפגעה היכולת לדעת על קיומה ואישורה של התכנית הפוגעת
קבלת מידע לא נכון מגורם מוסמך
קיום מו"מ בין הועדה המקומית לבין המבקש. זאת, בתנאי שהמו"מ נוהל באופן שוטף ורציני, ושהבקשה הוגשה תוך זמן קצר מיום סיום הליכי המו"מ.

מכלול השיקולים ייבחן על רקע שיקולים אובייקטיביים, ובהם מידת האיחור בהגשת התביעה ומידת הפגיעה הנטענת כתוצאה מהתכנית.

חוזר משרד 24/08 שימוש בכח נגד פולשים במגבלת הזמן
יש להשתמש בזהירות בזכות הפינוי בכח     31/08/2008
החוק מאפשר למחזיק במקרקעין כדין להשתמש בכח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין, וכן להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציא את החזקה ממי שתפס אותה שלא כדין, בתוך שלושים יום מיום התפיסה.
לשימוש בכח שלא במסגרת החוק עלולות להיות השלכות לא נעימות שכן היא עלולה לפעול כחרב פיפיות כנגד המשתמש. לכן, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ראוי לפני נקיטת פעולה כזו.

חוזר משרד 23/08 האם ניתן לבטל חוזה מכר דירה 4 שנים לאחר שהופר?
דחיה בשימוש בסעדים עלולה למנוע אפשרות שימוש בהם     31/08/2008
אין זה צודק להפעיל את הזכות לביטול חוזה המכר, גם אם קיימת, בנסיבות בהן לא נשלחה לדיירים הודעת ביטול במשך ארבע שנים מההפרה לכאורה ועד להגשת התביעה, וכאשר התברר כי הקונים קיבלו את החזקה בדירה ברשות, וכי הם חייבים לחברה לבנייה יתרה קטנה יחסית ממחיר הדירה.
מכח התנהגות הצדדים הפכה ההפרה היסודית של אי תשלום התמורה להפרה שאינה יסודית, וכי ביטול חוזה לאחר תקופה כה ממושכת אינו מתיישב עם עקרון תום הלב.
המסקנה: יש להקדים טיפול משפטי בהפרת חוזים שכן עיכוב עלול לפגוע בסעדים העומדים לרשות הצד הנפגע.

חוזר משרד 22/08 - במינהל הנוטעים חוגגים טו בשבט כל השנה
שינוי מדיניות נוסף בנושא מטעים, החלטה 1146     21/08/2008
החידוש העיקרי של החלטה 1146 הינו כי קיומו של הליך תכנוני לשינוי יעוד אינו מונע את חידוש החכירה ובלבד שהחוכר יצהיר ויתחייב במסגרת חוזה החכירה, שידוע לו כי קיים הליך תכנוני וכי בעת מימוש התכנית הוא מתחייב להשיב את המוחכר למינהל.

חוזר משרד 21/2008 - חוזה מהוון למשק עזר
פסק דין בנוגע להוראת אגף חקלאי 32     14/08/2008
חוזר משרד בנוגע לפסק דין שניתן ביום 5.8.08 על ידי כבוד השופט יהודה זפט - בית משפט המחוזי בתל - אביב, בעניין הסכם חכירה מהוון בהתאם להוראת אגף 32למשק עזר בכפר אז"ר (הפ' 1309/07).

חוזר משרד 20/2008 דמי הסכמה: גם ברי רשות משלמים
בית המשפט דחה טענת יורשי נחלה, ברי רשות לפטור מדמי הסכמה במכירת הנחלה     10/08/2008
דיון על חבות תשלום דמי הסכמה בהעברת זכויות במשק "בר רשות". בית המפפט השלום בירושלים ניתח את החלטה 534 ואת חוזה המשבצת וקבע כי מעמד "בר הרשות" דומה למעמד חוכר שכן בר הרשות זכאי לקבל זכות חכירה בנחלה.לפיכך, על ברי הרשות לשלם דמי הסכמה בהעברת הזכויות בנחלה.

חוזר משרד 19/2008 הפקעת ולא השתמשת? תחזיר!
ביטול הפקעהבמקרה שמטרתה לא מומשה     20/07/2008
בצעד לא שיגרתי החזיר בית המשפט העליון קרקע לבעליה המקוריים, וזאת בנסיבות בהן הרשות שהפקיעה את הקרקע (עיריית חדרה), תיעדה להקים על הקרקע מבנים ציבוריים תוך 10 שנים, והלכה למעשה, לאחר 19 שנה, עדיין לא תפסה חזקה בקרקע ולא בנתה עליה מבני ציבור כלשהם.
נקבע ששיהוי הרשות במימוש הצורך בהפקעה הוא כזניחת אותו צורך והפרה של חובת ההגינות לפעול בשקידה ראויה בהגשמת הצורך הציבורי בהפקעה ובתוך זמן סביר. התוצאה היא שעל הרשות להחזיר את המקרקעין לבעליה המקוריים.

חוזר משרד 18/2008 פיצויים בשל פגיעה במקרקעין שגובלים בתכנית
מתי דרך חוצצת בין פיצוי על ירידת ערך לבעלי מקרקעין גובלים     20/07/2008
ס' 197 לחוק התיכנון והבניה- בית המשפט בוחן האם כביש הינו "כביש צר" אשר אינו מונע מבעלי זכויות במקרקעין המצויים בצידו האחד מלתבוע בגין פגיעה במקרקעין שלהם לאחר אישור תוכנית בצידו האחר.

חוזר משרד 17/2008 כל מה שצריך זה עיגון לשוני: על פרשנותה של החלטה 727
בית המשפט העליון מקבל פרשנות מצמצמת של ההחלטה     13/07/2008
בית המשפט העליון קבע כי יש לנקוט ביד קמוצה לגבי היקף הפיצוי הניתן לפי החלטה 727 אשר נקבע כי היא חוטאת לעקרונות היסוד להם מחויב המינהל כנאמן הציבור. הוא בדק האם ניתן למצוא עיגון לשוני לגרסת המינהל לפרשנות מצמצמת של ההחלטה וקובע כי משקיים עיגון כזה, אין מנוס אלא לקבל את עמדת המינהל.

עם כל הכבוד, אנו סבורים כי יש לקרוא את החלטה 727 כלשונה, כלשונה הברורה והפשוטה וכי אין מקום ללוליינות המשפטית של המינהל. מקום בו עברו חוכרים את הסף של הוראות המעבר ונקבעה זכותם לכך שתוחל עליהם החלטה 727, גם אם במקרה מסוים הפיצוי נחזה להיות "גבוה". והיה כבר מי שאמר שפסק הדין הינו בבחינת "וידוא הריגה" להחלטה.

חוזר משרד 16/2008 זו לא הלצה: המחוזי קבע ששווי בר רשות וחכירה דומה
בית המשפט המחוזי אישר שומת שמאי מוסכם ודן בחוזה חכירה לדורות קיבוץ     06/07/2008
בית המשפט המחוזי בתל אביב אימץ מסקנה של שמאי מוסכם לפיה לצורך שמאי שווי חוזה חכירה לדורות דומה כמעט לחלוטין לשווי של זכות בר רשות. בית המשפט ביסס את דעתו על שלוש קביעות ששלושתן, לעניות דעתנו, שגויות.
נוסח מלא בחוצץ מאמרים באתר.

חוזר משרד 15/08 שינוי שטח שיפוט רשויות מקומיות
חוזר מנכ"ל חדש משנה הנוהלים לשינוי שטחי שיפוט     03/07/2008
החודש התפרסם נוהל חדש של משרד הפנים המסביר את דרך הפנייה של רשות מקומית בבקשה לשינוי תחום שיפוטה.

חוזר משרד 14/08 על שאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד
על המבחן לקיומם של יחסי עובד ומעביד כעולה מפסק דין טשגר     29/06/2008
המבחן הנוהג לקביעת קיומם של יחסי עובד – מעביד הוא "המבחן המעורב". בבסיס המבחן המעורב נמצא מבחן ההשתלבות במקום העבודה, ובנוסף עליו ישנם מבחני משנה נוספים ובהם הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה, אופן הפיקוח על ביצוע העבודה, צורת תשלום השכר ואופן ניכוי תשלומי החובה.

חוזר משרד 12/08 נוהל פנימי במינהל לא גובר על החלטת מועצה
בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המינהל בפרשת אסקלסקי     22/06/2008
מה גובר על מה? נוהל פנימי של המינהל או החלטת מועצה? בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המינהל בפרשת אסקלסקי וקבע כי פרשנות המינהל, הגם שנסמכת על נוהל פנימי, אינה יכולה לסתור את הקבוע בהחלטות המועצה.

חוזר 11/08 עדכון דיון בג"ץ החלטות חלקת המגורים (979, 1101)
בג"ץ קיים דיון ראשון בבג"ץ "חלקת המגורים"     19/06/2008
בית המשפט הגבוה לצדק קיים ביום 16.6.08 דיון בבג"ץ המתייחס לחלקות המגורים בקיבוצים ובמושבים. משרדנו מייצג בעתירה את תנועות המושבים. ההחלטות חוזרות וקובעות את זכויות חברי המושבים בקרקעות חלקת המגורים. החלטה 979 מחליפה את החלטה 751 בקשר לרישום בתים בקיבוצים.

בעקבות חפציבה - שינויים בחוק המכר
המחוקק הוסיף שורה של הגנות נוספות לטובת רוכשי דירות     11/06/2008
קריסת חברת "חפציבה" והשלכות המשבר על שוק רכישת הדירות מקבלנים בישראל, העלו לכותרות את חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974 ("החוק"), אשר נועד להגן על השקעותיהם של רוכשי דירות מקבלנים. בעקבות הפרשה תוקן החוק כדי להעניק הגנה טובה יותר לרוכשי דירות מפני מקרים שבהם מוכר דירה אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם המכר. החוזר מביא את עיקרי השינויים ובהם אופן התשלום לקבלן, הטלת אחריות על התאגיד המעניק ליווי פיננסי לפרויקט,הקמת גוף של "ממונה על הדירות" במשרד הבינוי והשיכון.

החוזה המשולש- כבר לא מפלט לסוכנות
על פסק הדין החדש בפרשיות מגל- סוכנות     26/05/2008
עו"ד גלי פלד שבתאי מביאה את עיקרי פסק הדין החשוב הדוחה את תביעת הסוכנות היהודית לקבלת חלק מהתמורות לקיבוץ מגל בין "השקעותיה" ובגין "החוזה המשולש".

השתכללות חוזה למרות היעדר חתימה
האם חוזה יכול להיכנס לתוקף למרות היעדר חתימה?     22/05/2008
בית המשפט העליון בוחן קביעה לפיה חוזה בין צדדים תקף למרות שצד אחד לא חתם על החוזה ומגיע למסקנה כי החוזה תקף. על החסר הראייתי ניתן להתגבר בדרכים שונות, תוך בחינה של נסיבות המקרה.

על בן הזוג שאינו חבר ועל בית החברה בקיבוץ
מה מעמדו של בן זוגה של חברה בבית בקיבוץ? על כך ענה בית המשפט     18/05/2008
סוגיה שמטרידה קיבוצים וחברים רבים הינה סוגיית מעמדם של מי שהינם בני זוג של חברי קיבוץ בדירת החבר בקיבוץ.
בית המשפט השלום בירושלים חייב בן זוגה של חברת קיבוץ לשלם לקיבוץ דמי הרשאה בגין מגוריו בבית החברה וכן לחתום על חוזה הרשאה שאם לא כן יפונה מהבית.
בית המשפט קבע כי הבעלות בבית המגורים הינה של הקיבוץ ולחבר יש אך ורק זכות שימוש בבית מכח התקנון. לפיכך, חברת קיבוץ אינה רשאית להתיר לאדם אחר לעשות שימוש בדירה ללא הסכמת הקיבוץ.

תגובת תנועות המושבים לעתירות בענין החלטות 979 ו - 1101
המסמך המלא שהוגש לבית המשפט הגבוה לצדק     01/05/2008
ישנן שלוש עתירות כנגד החלטות המועצה שעניינן הזכויות בחלקת המגורים בהתיישבות. בבסיס העתירות טענות לפיהן ההחלטות יגרמו להליך מואץ של פירבור הנובע מהקמת בתי מגורים ועסקים בשטחי ההתישבות. כמו כן, מתן זכויות יתר למגזר ההתיישבותי.
התגובה כוללת דיון מעמיק בנושאים כגון זכויות המגזר החקלאי והעירוני, "זכויות עבר" במגזר החקלאי, החלטות מועצת מקרקעי ישראל לדורותיהן,ניתוח חוות דעת של ועדות אשר חקרו את נושאי מדיניות והתוו החלטות אחרות (רונן, קדמון, גדיש, הבר...)
עמדת תנועות המושבים היא כי יש לדחות את העתירות ולהותיר על כנן את ההחלטות.
לנושא הפירבור, התגובה נסמכת על נתוני תכנון וחוות דעתו של פרופ' צמנסקי אשר גורסת כי הנתונים העומדים בבסיס העתירות מוטעים מיסודם ואין בסיס לחשש כי ההחלטות הנ"ל יובילו לפגיעה בערים ולפירבור.
לנושא הזכויות, עמדת תנועות המושבים היא שההחלטות לא רק שלא העניקו זכויות עודפות למגזר ההתיישבותי אלא שומרות על ההעדפה המהותית הניתנת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל למגזר העירוני.

החלטות מועצת מקרקעי ישראל בשנת 2007
סקירת תמציתית של החלטות מועצת מקרקעי ישראל אשר נכנסו לתוקף בשנת 2007.     27/04/2008
מאמר של עו"ד חגי שבתאי מבטאון לשכת שמאי המקרקעין בישראל "מקרקעין וערכם" הסוקר את החלטות מועצת מקרקעי ישראל אשר נכנסו לתוקף בשנת 2007.

חג פסח שמח
חג שמח     16/04/2008
ברכה לחג

חוזר משרד 4/2008 שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים ומגבלת הדונמים ב 949
מגבלת הדונמים ב 949 לא תחול על שימושים שאינם חקלאיים בחלקת המגורים     02/04/2008
שתי החלטות מאפשרות שימוש שאינו חקלאי בשטחי הנחלות: 949 והחלטה 1101 שעניינה שימושים שאינם חקלאיים בחלקת המגורים. החלטה 949 קובעת מגבלת דונמים בהם ניתן להשתמש ביעודים שאינם חקלאיים בכל ישוב. לדעתנו אין לכלול במניין הדונמים את השימושים שאינם חקלאיים בחלקת המגורים. דעה זו קיבלה אישור מנהלת האגף החקלאי של מינהל מקרקעי ישראל.

חוזר משרד 3/2008 מבצע גביית החובות יוצא לדרך
שר האוצר אישר, ההחלטה בתוקף     03/03/2008
שר האוצר חתם ביום 2.3.08 על החלטה 1139, שעניינה מבצע גביית חובות של המינהל.
תוקף המבצע עד ליום 2.608. אנו מציעים לבעלי חובות למינהל להיערך למבצע על ידי בחינה האם הם נכנסים לתחולת המבצע, וכן לבחון את עצם החוב
בעניין זה ראו את חוזרנו 1/2008.

חוזר משרד 2/2008 - צדק צדק תרדוף - סעד ההגנה מהצדק
אי העמדה לדין בלי קשר לאשמה או חפות     17/02/2008
האכיפה המוגברת של דיני התיכנון והבניה ואיכות הסביבה הביאו לפתחם של אזרחים רבים את דיני המשפט הפלילי. ברבות מהעבירות האחריות הינה מוחלטת, דהינו אין צורך בהוכחה של יסוד של מחשבה פלילית אלא רק שהעבירה בוצעה ושהנאשם הינו נושא תפקיד מסוים.החוזר מתייחס להגנה של סעד מן הצדק המאפשרת להתגונן גם בפני עבירות עם אחריות מוחלטת ומביא דוגמא להחלטה של בית משפט.

חוזר משרד 1/2008 מבצע גביית חובות דמי חכירה שנתיים
החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה תאפשר קבלת הנחה ופריסה של חובות למינהל     14/02/2008
לאחרונה התקבלה החלטת מועצה, הטעונה עדיין אישור שר האוצר, לעריכת מבצע סילוק חובות למינהל. במסגרת המבצע ניתן יהיה למחוק 30 % מהחוב או את כל הריבית וההצמדה, על פי הנמוך מביינהם.כמו כן נקבעו תנאים לפריסת החוב.החוזר מפרט את תנאי ההחלטה.

חוזר משרד 21/2007 החלטת הנהלה 2050 של הנהלת המינהל חלק א'
סקירה של החלטה החדשה בנוגע להרחבות הישובים     25/12/2007
להחלטת הנהלת המינהל שני חלקים: האחד אינו בעל תוקף מחייב אלא המלצה בלבד למועצת מקרקעי ישראל, לבטל, למעשה, את החלטה 959, על ידי האפשרות של הישובים להמליץ על המועמדים להרחבה.
החלק השני מתייחס להרחבות קיימות. נקבע שבניה מרוכזת חדשה תיעשה אך ורק במכרזים משותפים למינהל ולישוב, וישובים המעוניינים כי יוצאו שירותים שונים לישובים יחתמו ויחתימו את המתיישבים על תצהירים במתכונת מחירון.
לדעתנו החלטת המינהל שגויה: לביטול הפטור ממכרז ומעורבות המינהל בהרחבות תהיה השלכה שלילית משמעותית על הסכמת הישובים לבצע את ההרחבות אשר חיוניותן לפיתוח אזורים שאינם במרכז חיוניות רבה.

חוזר משרד 20/2007 תיקונים בצו המועצות האזוריות
שינויים חשובים לגבי עקרון זהות הועדים, בעיקר בקיבוצים     29/11/2007
לאחרונה תוקן הצו המסדיר את נושא הועדים המקומיים בתיקונים חשובים הנוגעים לזכותם של מי שאינם חברים בקיבוץ לבחור לועד המקומי בישוב בינהם קיום בחירות "אוטומטיות" לועד מקומי נפרד אם מספר התושבים הרשום עולה על מספר חברי הקיבוץ

חוזר משרד 19/2007 כפל כהונה במועצה אזורית
הנחיה חדשה מונעת מחברי ועד מקומי לכהן במועצות האזוריות     20/11/2007
על פי הנחיית משרד הפנים יאלצו חברי ועד מקומי לבחור בין כהונה בועד המקומי לבין כהונה במועצה האזורית. ההגיון העומד מאחורי הנחיה זו, שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה הינו כי לא יתכן שמי שמכהן במועצה יפקח על פעולותיו שלו בועד המקומי. הנחיה זו יוצרת בעיה מיוחדת בישובים בהם מתקיימת "זהות הועדים".קטע רלבנטי מחוזר המנכ"ל וחוות הדעת נמצאים במדור מאמרים מקצועיים תחת כותרת ועדים מקומיים באתר.

חוזר משרד 18/2007 שימושים לא חקלאיים בנחלה
החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל בנושא השימושים הלא חקלאיים     19/11/2007
החלטה 1101 של מועצת מקרקעי ישראל אמורה לעשות סדר באלפי השימושים הלא חקלאיים בנחלות. ההחלטה קובעת מגבלות של מיקום השימושים, גודל המבנה וההשכרה. כמו כן נדרש מהחקלאי תשלום שוויה המלא של הקרקע ביעודה הלא חקלאי.שלא במפתיע, החלטה אינה מיושמת במלואה בשל עתירות שהוגשו נגדה וההערכות התקציבית והאירגונית הנדרשת לשם ביצועה. ההחלטה היא הנדבך האחרון במדיניות לפיה יש לצמצם את זכויות המתיישבים בנחלות ככל הניתן תוך התערבות מירבית, לעיתים פטרנליסטית ולעיתים סתמית וללא סיבה נחזית לעין מצד הרשויות בחיי המתיישבים ובנעשה בנחלה.

שנה טובה!!
מכל בית חגי שבתאי, שפירא משרד עו"ד     06/09/2007
שנה טובה

חוזר משרד 17/07 צדק חלוקתי- עד כאן
מתי ניתן להכיל את עקרונות הצדק החלוקתי?     29/07/2007
ערעור על פס"ד של בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי נתקל במחלוקת על זכויות בקרקע בו גם לבעלים, ממ"י לא ברורות הזכויות בקרקע. בהעדר הוכחות של מי הזכויות, ניסה בית המשפט לפתור את הסכסוך על ידי חלוקה של זכויות על פי עקרונות הצדק החלוקתי. כפועל יוצא, בית המשפט עסק בחלוקה בפועל של הקרקע לא רק למתדיינים אלא למי שנחזה להיות בעל זכויות (כגון שכנים).
בית המשפט העליון קובע כי עקרונות הצדק החלוקתי אשר עמדו בבסיס בג"ץ הקשת המזרחית הינם כללים על פיהם אמורה לפעול רשות מוסמכת בחלוקת קרקעות ואין להכילם במחלוקת פרטית שעניינה בירור זכויות פרטים לחלקת קרקע.מטרת עקרונות הצדק החברתי היא לכוון את המינהל בגיבוש המדיניות הקרקעית הציבורית ולא יכולה להיות לה השלכה על קיום או אי קיום זכויות של אדם במקרה פרטי הגם שמעורב בו המינהל והגם שבשל רשלנות המינהל לא ברור למי שייכות הזכויות.עקרונות כלליים השאובים מהמשפט הציבורי והמכוונים להנחות את פעולתה של הרשות הציבורית אינם יכולים למלא חסר בהוכחת זכויות קנין בתחום המשפט הפרטי מקום שחסרות ראיות להוכחת זכות קניין.
הערה: בית המשפט העליון אשר יצר את עקרון "הצדק החברתי", "סוס פראי" אשר שימש אותו ליצור כללי משפט חדשים, למעשה תוך עקיפת החקיקה הקיימת ממהר וסוגר את דלתות האורווה ותוחם את העקרון אך ורק לבחינת שיקול דעתה של רשות ציבורית במישור המינהלי.

חוזר משרד 16/07 תקנות הסיווג "קיבוץ מתחדש" חלק ב'
המשך הסקירה של תקנות הסיווג     19/07/2007
השם "תקנות הסיווג" מתייחס לשורה של תקנות אשר יחדיו מהוות מהפיכה במעמד המשפטי של הקיבוצים. התקנות מאפשרות שינויים באורחות החיים של חברי הקיבוץ ולרבות מעמד של חבר בעצמאות כלכלית, שיוך דירות, שיוך נכסים יצרניים ומודלים של רשת ביטחון.לאחרונה החל הרשם לפנות לקיבוצים תוך דרישה להסדיר את מעמדם בהתאם לתקנות אלו. בחוזרים הבאים נביא סקירה תמציתית של מגוון התקנות.

חוזר משרד 15/07 תקנות הסיווג "קיבוץ מתחדש" חלק א'
סקירה של תקנות הסיווג     17/07/2007
השם "תקנות הסיווג" מתייחס לשורה של תקנות אשר יחדיו מהוות מהפיכה במעמד המשפטי של הקיבוצים. התקנות מאפשרות שינויים באורחות החיים של חברי הקיבוץ ולרבות מעמד של חבר בעצמאות כלכלית, שיוך דירות, שיוך נכסים יצרניים ומודלים של רשת ביטחון.לאחרונה החל הרשם לפנות לקיבוצים תוך דרישה להסדיר את מעמדם בהתאם לתקנות אלו. בחוזרים הבאים נביא סקירה תמציתית של מגוון התקנות.

חוזר 14/07 נוסח החלטות חלקת המגורים
הנוסח החתום של החלטות חלקת המגורים     05/07/2007
נוסח מלא של החלטת מועצת מקרקעיישראל המתייחסת לחלקות המגורים במושבים וקיבוצים. את ההחלטה משלימה החלטה 1101 המתייחסת לשימושים לא חקלאיים בחלקות א' במושבים.

חוזר משרד 13/07 הקצאת קרקע לזרים החלטה 1111
החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל מסדירה הקצאת קרקע לזרים     28/06/2007
מועצת מקרקעי ישראל קיבלה לאחרונה החלטה חדשה בנושא איסור העברת זכויות והקצאת מקרקעי ישראל לזרים.
ההחלטה נותנת שיקול דעת לא מוגבל ולדעתנו לא סביר לועדת המשנה ויור' המועצה לאשר חריגים. מינהל מקרקעי ישראל קיבל הרשאה לאפשר העברת זכויות בדירות בודדות לזרים יחידים.

חוזר משרד 12/07 שינויים בהחלטה 959
על השינויים האחרונים בהחלטה המתייחסת להרחבת ישובים     11/06/2007
מועצת מקרקעי ישראל החליטה לאחרונה על שינוי נוסף במדיניות ההרחבות בישובים. המועצה החליטה על הקצאה של חלק מהמגרשים בדרך של מכרז ועל איסור רכישת מגרשים על ידי חברי קיבוץ ובעלי נחלות ומשקי עזר. יש מקום לביקורת על עצם המדיניות החדשה, על השינויים התכופים במדיניות ועל דרך קבלת ההחלטה.

חוזר משרד 11/07 סדר יום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל
פורסם סדר היום לישיבת המועצה שתתכנס ביום 21.5.07     15/05/2007
רשימת ההחלטות החדשות המוצעות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ולינק לנוסח ההצעות.

חוזר משרד 10/2007 החלטה 1085
החלטה 1085- בניה לחברים בקיבוץ     30/04/2007
החלטה 1085 קובעת תשלום דמי חכירה מלאים בעת בנית בתים לחברי הקיבוץ בגין שטחים שמעל לגודל בית של 160 מ"ר, כולל שטחי שירות. ההחלטה עומדת, לכאורה בניגוד לחוזה החכירה של הקיבוץ.

 
רשום עלי חוות דעת מפת האתר