עורך דין מקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
רשות מקרקעי ישראל - רמ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
עורך דין מקרקעין
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד. ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו...
קרא עוד

גלובס: אנרגיה סולארית - "מכונה להדפסת כסף" בקיבוצים ומושבים
מאמר מעיתון גלובס על ההזדמנות הכלכלית של מושבים וקיבוצים בתחום האנרגיה הסולארית, כולל ריאיון עם עו"ד חגי שבתאי בנושא.
קרא עוד

קישורים שימושיים
רשום עלי חוות דעת

מאמרים מקצועיים

חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט 2009
נוסח החוק שפורסם ברשומות     05/11/2009
תיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל וחוק מקרקעי ישראל שכונה "הרפורמה במקרקעי ישראל". מקים את רשות מקרקעי ישראל.

רפורמה בניהול מקרקעי ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל
מצגת הרצאתו של מנהל המינהל בועדת הכספים     03/06/2009
מצגת שליוותה את הרצאתו של מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומנהל רשות המקרקעין המיועד מר ירון ביבי בפני ועדת הכספים.

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
הרצאה בלשכת השמאים     17/05/2009
הרצאה בלשכת השמאים בנושא הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל והחלטות המינהל האחרונות מאת עו"ד חגי שבתאי

הודעת דובר משרד האוצר לעיתונות על החלטת הועדה
נוסח מלא של ההודעה עם פירוט ההחלטה     05/05/2009
הודעת הדובר עם פירוט החלטות הרפורמה במקרקעין.

חוזר משרד 17/7 הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל חלק ראשון
סקירה של עיקרי החלטת ועדת השרים     05/05/2009
החלטה על פירוק המינהל והקמת רשות חדשה שתנהל את מקרקעי ישראל.
העברה לבעלות מלאה של הקרקעות העירוניות למגורים וכן של קרקעות לתעסוקה.
בחינה של אפשרות ייזום שינויי יעוד על ידי חוכרים וכן של רכישת זכויות בקרקע לאחר שינוי היעוד על ידי החוכרים.

עמדת האיחוד החקלאי לרפורמה במינהל
נוסח טיוטה 2 מיום 30.4.09     04/05/2009
סקירה והתייחסות ביקורתית של מזכ"ל האיחוד החקלאי

רפורמה במינהל מקרקעי ישראל - הצעה להחלטה
נוסח להחלטה מיום 30.4.2009     04/05/2009
נוסח הרפורמה המוצעת במינהל מקרקעי ישראל כפי שהובא לדיון בועדת השרים המיוחדת שהתכנסה ביום 4.5.09.

דמי חכירה לקרקע חקלאית שנת תשס"ט
פורסם מחירון חדש לקרקעות חקלאיות     03/05/2009
העתק המחירון שהוצא על ידי האגף החקלאי ביום 19.4.09

הדיון שנערך ביום 29.3.09
עדכון     05/04/2009
ביום 29.3.09 התקיים בבית המשפט העליון בשיבתו כבג"ץ דיון בעתירות שהוגשו כנגד החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ו 1101 העוסקות בזכויות המושבים והקיבוצים בחלקת המגורים.

בדיון התקיים בפני שבעה שופטים וזאת לאור החלטת בג"ץ כי המדובר בנושא חשוב ועקרוני.

בשלב זה לא נקבע דיון נוסף, והשופטים אמורים להחליט בעתירה או על המשך ההתדיינות.

מועד לדיון הבא בבג"ץ חלקת המגורים (979, 1101)
הדיון נקבע ליום 29.3.09 שעה 13.00     17/03/2009
במוקד הדיון תשובת המדינה והתנועות לעתירה וכן דיון בעתירה על זכויות הקיבוצים לתשלום מוזל בגין רישום הבתים.

החלטה מיום 10.3.09
החלטה על המשך הדיון בבג"ץ 979     12/03/2009
ביום 10.3.09 התקיים בפני הרכב של שבעה שופטים דיון בעתירות כנגד החלטות 979 ו 1101 של מועצת מקרקעי ישראל. במהלך הדיון הארוך נשמעו טענות העותרים כנגד ההחלטות. 15 הערים הגדולות טענו כי ההחלטה עלולה לגרום לפגיעה ממשית בערים בכך שההתיישבות תמשוך עסקים ואוכלוסיה חזקה מהערים ותביא להתמוטטותן. השופטים הקשו ושאלו את בא כח הערים האם יש מקום להתערבות בית המשפט בנושא אשר בעיקרו הינו נושא של מדיניות. הנשיאה בייניש אף ציינה כי יציאת עסקים למושבים הינה תופעה מקובלת בעולם וכי לא כל אחד יכול לעמוד בעלויות של הערים.
אדם טבע ודין התמקדו בטענות כנגד מתן אישור לבעלי נחלות להשכיר את המבנים בנחלה וכנגד מבצע גביית החובות על שימושי עבר במושבים.
ב"כ אדמתי טען לזכויות יתר של ישובים ותיקים וכי יש לתת לישובים אלה אפשרות לטעון לזכויות אלה. לאור אורך הדיון הוחלט לקבוע מועד נוסף למתן תשובות לעתירות. כן הוחלט לצרף לעתירה עתירה נוספת הטוענת לזכויות למחירים נמוכים יותר בקיבוצים מסויימים אשר טוענים לזכויות עבר.

נוהל הקצאה במחוז צפון
הנוסח המלא     23/02/2009
הדרישות העומדות בפני מושב או קיבוץ המעוניין לערוך עסקה לפי החלטה 949 במחוז צפון של המינהל.

המלצות הצוות הבין משרדי לבחינת החלטה 969
הדו"ח המלא עם הדגשים     23/10/2008
דו"ח צוות בין משרדי שהוקם בעקבות טענות עמותת אדמתי על כך שיש לתקן את החלטה 969 אשר החליפה את החלטה 727 ועוסקת בפיצוי המגיע לבעלי חוזה חקלאי כאשר הקרקע הנכללת בחוזה עברה שינוי יעוד.
משמעות ההמלצות בפועל הינן ביטולה, למעשה, של החלטה 969 תוך ביצוע תיקונים במנגנון הקבוע כיום בהחלטה 1023 (החלטת "ועדת הפיצויים").
בין ההמלצות:
1. עדיפות למתן קרקע חלופית, לרבות מתוך קרקע זמנית וקביעת מנגנונים בירוקרטיים להתדיינות על פעולה זו.
2. מתן תמריץ של 25 % לפיצוי בגין אובדן ההכנסה החקלאית וקנס במקרים מסויימים.צמצום הפיצוי במקרה בו תקן הנחלות לא מאוייש במלואו.
3. ביטול האפשרות של חברות לעיבוד חקלאי לקבל פטור ממכרז במקרים בהם אין סעיף שינוי יעוד בחוזה.
4. הגשת תביעות משפטיות רבות יותר כנגד חוכרים לפינוי קרקעות שוונה יעודן.

מעמד בר רשות בנחלה
פינוי אח שגר בנחלת אחיו ברשיון ללא תמורה     19/08/2008
נוסח פסק דין הקובע כי על אח להתפנות מנחלה השיכת לאחיו (כיום לאלמנתו), זאת לאור מעמדו כבעל רישיון ללא תמורה להתגורר בנחלה.
נקבע כי הפינוי הינו ללא פיצוי,להבדיל ממי שקיבל רישיון בתמורה, הזכאי לפיצוי על השקעותיו בנכס.

פס"ד הפ (ת"א) 755/06 קיבוץ נען נ' רכבת ישראל
נוסח מלא מאתר נבו עם דגשים     14/07/2008
ראו חוזר משרד 16/2008.

החלטת בית המשפט מיום 30.6.08 בדבר הרכב השופטים
זהות הרכב השופטים בבג"צ     02/07/2008
בהחלטה האמורה קבע בית המשפט את זהות השופטים שישבו בהרכב שידון בבג"צ.
טרם נקבע מועד לדיון.

החלטה 979 המקורית
מיום 2.9.03 ומיום 22.10.03     26/06/2008
החלטה 979 המקורית - אינה עוד בתוקף.

דו"ח ועדת הבר
הדו"ח המלא     26/06/2008
ועדת הבר מונתה בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז. מטרת הועדה היתה להציע המלצות להסדרת הזכויות בחלקת המגורים בישובים החקלאיים ולהציע תיקונים להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל (מיום 2.9.03 ומיום 22.10.03, וזאת במטרה להביאן לאישור הממשלה והמועצה.

החלטת בית המשפט מיום 24.6.08
בג"ץ העביר את העתירה לדיון בפני שבעה שופטים     25/06/2008
בית המשפט הגבוה לצדק החליט להעביר את הדיון בעתירות כנגד החלטות המועצה הדנות בחלקת המגורים להרכב של שבעה שופטים. ההחלטה מלמדת על כך שההרכב שדן בעתירה עד עתה מעריך שהנושא הינו נושא עקרוני ומורכב במיוחד.
משרדנו מייצג בעתירה את תנועות המושבים אשר תומכות בהחלטות.גם הפרקליטות הודיעה כי ההחלטות נתקבלו לאחר הליך מושכל וכי הינן סבירות ועל כן יש לדחות את העתירות.

תגובת המדינה לעתירות בנושא חלקת המגורים
תקציר מתוך התגובה המקיפה והמפורטת     19/06/2008
תקציר תשובת המדינה בנוגע לעתירות. התשובה הקיפה כ- 100 עמודים והתקציר מביא את עיקרי הדברים. המדינה תומכת בהחלטות ומבקשת מבג"ץ לדחות את העתירות.

012448/06 משרד הביטחון נ' הסוכנות וקיבוץ מגל
הנוסח המלא של פסק הדין הדוחה את תביעת הסוכנות לפיצויי הפקעה     25/05/2008
הנוסח המלא של פסק דינו החשוב של השופט אריה אטיאס אשר דחה את דרישתה של הסוכנות היהודית לפיצויים בגין הפקעת קרקעות ממשבצת מגל לצורך הקמת גדר ההפרדה.

בקשה להקצאה 949 מחוז חיפה
טופס של המינהל     07/05/2008
טופס של מחוז חיפה במינהל המפרט המפה הנדרשת להגשה לצורך הקצאת קרקע לצורכי תעסוקה לפי החלטה 949

הלנת עובדים זרים במגורונים- הצעת החלטה למועצה מס' 201
מכתב בשם תנועת המושבים לחברי מועצת מקרקעי ישראל     09/03/2008
בפני מועצת מקרקעי ישראל עומדת הצעת החלטה לפיה מינהל מקרקעי ישראל יתיר הקמת מבנים להלנת פועלים זרים במושבים ובקיבוצים. תנועת המושבים, באמצעות משרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא פנתה לחברי המועצה בקשר להצעת ההחלטה. בין היתר בטענה כי אין לחייב את הצבת המגורונים בדמי חכירה נוספים למינהל, שכן המדובר במבנים שהינם חלק מהמשק החקלאי בגינו משולמים דמי החכירה.
כן מבוקש שלא להגביל את מיקום המגורנים וכי כל הגבלה צריכה להיעשות על ידי ועדות התיכנון והבניה.
מוצע להחליף את הערבות הבנקאית הנדרשת בשטר חוב.

החלטת משקי העזר (1091) - מכתב שר האוצר
העתק המכתב המנמק את אי אישור החלטת משקי העזר     03/03/2008
שר האוצר נמנע מלאשר את החלטה 1091 בנימוק שהיא מיטיבה ביתר עם בעלי משקי העזר.

החלטת מועצה בנושא משקי עזר
נוסח החלטת המועצה שלא אושרה על ידי שר האוצ     03/03/2008
נוסח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1091 הכוללת הסדר מקיף לגבי משקי העזר, שלא אושרה על ידי שר האוצר

דו"ח מילגרום
הדין וחשבון המלא של הועדה הבין משרדית     14.12.2000
דין וחשבון של צוות בינמשרדי עליו הוטל לבחון את מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי ייעודה של קרקע חקלאית שבאו לידי ביטוי, בין היתר, בעתירות לבג''צ (פסק דין שדה נחום - "הקשת המזרחית"). הועדה התייחסה למדיניות שינוי ייעודה של קרקע חקלאית, שבבעלות המדינה, רשות הפיתוח או הקרן הקיימת לישראל, כפי שהיא משתקפת בהחלטות שונות, בארבעה היבטים: שוק הדיור, שמירה על שטחים פתוחים ויעדי תיכנון, שמירה על נכסי המדינה וחלוקה שוויונית שלהם (ההיבט החברתי), נקודת המבט של חוכרי הקרקע החקלאית.

החלטת הנהלה 2050
בניה מרוכזת בהרחבות, גביית כספים מעבר לעלות פיתוח     10/12/2007
החלטת הנהלת המינהל להמליץ למועצת מקרקעי ישראל על ההרחבות הקהילתיות במתכונת לפיה ניתנת המלצת אגודה, כך שהשיווק יבוצע במכרזים.
הוספת תצהיר נוסף בנוגע למתן שירותים נוספים להוצאות הפיתוח המאושרות.
הגבלות חמורות על בניה מרוכזת.

צדק חלוקתי - עד כאן!!
מתי ניתן להחיל את עקרונות הצדק החלוקתי?     26/07/2007
פס"ד של בית המשפט העליון (ע"א 2121/04 ממ"י נ' דיקסטא ואח')
ערעור על פס"ד של בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי נתקל במחלוקת על זכויות בקרקע בו גם לבעלים, ממ"י לא ברורות הזכויות בקרקע. בהעדר הוכחות של מי הזכויות, ניסה בית המשפט לפתור את הסכסוך על ידי חלוקה של זכויות על פי עקרונות הצדק החלוקתי. כפועל יוצא, בית המשפט עסק בחלוקה בפועל של הקרקע לא רק למתדיינים אלא למי שנחזה להיות בעל זכויות (כגון שכנים).
בית המשפט העליון קובע כי עקרונות הצדק החלוקתי אשר עמדו בבסיס בג"ץ הקשת המזרחית הינם כללים על פיהם אמורה לפעול רשות מוסמכת בחלוקת קרקעות ואין להכילם במחלוקת פרטית שעניינה בירור זכויות פרטים לחלקת קרקע.מטרת עקרונות הצדק החברתי היא לכוון את המינהל בגיבוש המדיניות הקרקעית הציבורית ולא יכולה להיות לה השלכה על קיום או אי קיום זכויות של אדם במקרה פרטי הגם שמעורב בו המינהל והגם שבשל רשלנות המינהל לא ברור למי שייכות הזכויות.עקרונות כלליים השאובים מהמשפט הציבורי והמכוונים להנחות את פעולתה של הרשות הציבורית אינם יכולים למלא חסר בהוכחת זכויות קנין בתחום המשפט הפרטי מקום שחסרות ראיות להוכחת זכות קניין.
הערה: בית המשפט העליון אשר יצר את עקרון "הצדק החברתי", "סוס פראי" אשר שימש אותו ליצור כללי משפט חדשים, למעשה תוך עקיפת החקיקה הקיימת ממהר וסוגר את דלתות האורווה ותוחם את העקרון אך ורק לבחינת שיקול דעתה של רשות ציבורית במישור המינהלי.

החלטה 979: לא בשורה גדולה לחקלאים
מאת שמאית שושי שרביט שפירא     23/07/2007
מאמרה של השמאית שושי שרביט שפירא הדן בהשלכות שמאייות של החלטה 979 בעניין חלקת המגורים במושבים והקיבוצים. לדעתה ההחלטה מרעה במקרים מסויימים את מצב החקלאים.

החלטה 1101- שימוש לא חקלאי לחלקת המגורים
נוסח מלא של ההחלטה המסדירה שימושים לא חלקאיים בחלקת המגורים במושבים     03/07/2007
ההחלטה מסדירה שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב ומאפשרת, לראשונה, השכרת שטחים לצד שלישי.ההחלטה הינה החלטה משלימה להחלטה 979.

החלטה 979- קביעת זכויות בחלקת המגורים במושב ובקיבוץ
נוסח מאושר וחתום של ההחלטה הנוגעת לחלקת המגורים בקיבוצים והמושבים     03/07/2007
נוסח מלא של החלטת מועצת מקרקעיישראל המתייחסת לחלקות המגורים במושבים וקיבוצים. את ההחלטה משלימה החלטה 1101 המתייחסת לשימושים לא חקלאיים בחלקות א' במושבים.

דו"ח גדיש
דין וחשבון הועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל     11/06/2007
דין וחשבון של ועדה בראשות יעקב גדיש ז"ל שהתמנתה במטרה להגדיר את מטרות הפעולה העיקריות של מינהל מקרקעי ישראל, מבנהו ודרכי פעולתו.

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
ע"א 463/18 קיבוץ חפציבה נ' קק"ל     10/03/2019
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד.

ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו בין קק"ל לקיבוצים בית אלפא וחפציבה. הרקע לעתירה הוא חוזה החכירה שנחתם בין הקיבוצים לקק"ל בשנות ה-40 וה-50. עם הקמת מינהל מקרקעי ישראל ב-1960, נחתמו חוזי חכירה תלת-שנתיים בין הקיבוצים למינהל.

בשנים 1989 ו-1990, לאחר משא ומתן של שנים אחדות, חתמו חפציבה ובית אלפא על חוזי חכירה ל-49 שנה. בחוזי החכירה האלה נקבע כי קרקע חקלאית נמסרת לחוכריה לצורכי חקלאות ולכל הצרכים הנלווים, ובתמורה לכך נקבעו דמי חכירה בשיעור נמוך. המשמעות היא שהקיבוצים הם בגדר מחכיר, ואילו קק"ל היא הבעלים של השטח.

הקיבוצים ביקשו להכיר בהם כבעלים על השטח ולא כבעלי זכויות חכירה לקרקע חקלאית, בהתאם לחריג שנקבע בבג"צ "הקשת המזרחית".
הקיבוצים עתרו תחילה לבית המשפט המחוזי בנצרת, ולאחר שזה דחה את עתירתם עירערו לבית המשפט העליון בטענה כי ביחס לשטחים המקוריים - 1,700 דונם לכל קיבוץ - הם זכאים לזכויות בעלות בקרקע.

בית המשפט העליון דחה את עתירתם של הקיבוצים, ראשית בשל טענת התיישנות, ובנוסף קבע כי חקלאי שחוכר קרקע מרשות מקרקעי ישראל זכאי ליהנות מתנאי החכירה המוגדרים בחוזה החכירה הסטנדרטי שמציעה רמ"י לסוג החוכרים שעליהם הוא נמנה, כלומר חוכר של קרקע חקלאית ולא בעלים בקרקע.

נדחתה תביעה של בעלי חוזה קק"ל היסטורי לביטול הליכי השבת קרקע לרמ"י
עת"מ 38235-10-17 בוגין ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל     28/02/2019
חוכרי נחלות במושב כפר מל"ל, המחזיק בחוזה משבצת היסטורי מול קק"ל, עתרו לביהמ"ש המחוזי לביטול דרישות ששלחה רמ"י להשבת קרקע המצויה בחלקות ב' של הנחלות, על מנת לבצע הליך של שינוי ייעוד.
חוכרי הנחלות טענו כי מאחר ובחוזה של המושב לא מופיע סעיף 15 הידוע המורה על השבת קרקע לרמ"י במקרה של שינוי ייעוד, הם זכאים ליזום בעצמם הליך של שינוי ייעוד, ואינם מחויבים להשיב את הקרקע לרמ"י.
ביהמ"ש פסק כי גם הסכמי קק"ל ההיסטוריים כוללים בתוכם סעיף של השבת קרקע במסגרת שינוי ייעוד, על אף שהביטוי המפורש של "שינוי ייעוד" אינו מופיע בהם, ועל כן דרישות ההשבה הינן חוקיות ולחוכרי הנחלות מגיע פיצוי כספי בלבד.

טיוטת הקודקס שפורסמה להערות הציבור
הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד ליום 7.3.2019     06/02/2019
מועצת מקרקעי ישראל פרסמה את טיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. המדובר במסמך בן 344 עמודים אשר יחליף את כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקיימות (כ-1600 החלטות).
לציבור ניתנה שהות של 45 ימים, עד ליום 7.3.19 להעיר הערות לקובץ.

לדעתנו יש פגם חמור ביותר בפרק הזמן הקצר שניתן להערות הציבור, והוא למעשה "יציאה ידי חובה". לא ברור לי מי בציבור יוכל לבדוק את עבודת הקובץ בפרק זמן זה, בשים לב שלהכנתו נדרשו שנים ארוכות, ועסקו בו מספר רב של עורכים.

נציין כי בעקבות פניה באמצעות משרדנו של התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים בישראל תיקנה לאחרונה המועצה החלטה שקבעה פרק הזמן קצר עוד יותר, שעמד על 30 יום בלבד.

החלטה 4152- שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ,
נוסח החלטת הנהלת רמ:י ליישום החלטה 1472 בקיבוצים     05/07/2017
החלטה 1472 של מועצת מקרקעי ישראל אימצה את מתוה "ועדת רפלד" אשר נועד להסדיר את נושא הפעילות הלא חקלאית בשטח המחנה של הקיבוצים.
לאחר כשנה של מו"מ עם התנועה הקיבוצית קיבלה הנהלת רמ"י החלטה המפרטת את העקרונות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל.
להחלטה השלכות רבות על מרבית הקיבוצים בארץ, שכן אין כמעט קיבוץ שלא יושפע ממנה, אם ברמה הבסיסית שלהסדרת השימושים אליהן היא מתיחסת ואם בהשלכות רוחב נוספות כמו אפשרות להרחבת שימושים מסחריים מעבר למגבלות שהיו כיום ונבעו ממגבלת הדונמים של החלטה 1455, ופתיחת צוואר בקבוק בנושאים כמו שיוך דירות ובניה למגורים לחברים. נתייחס להחלטה בפירוט בחוזרים עתידיים.

הצעה לתיקון "חוק ועדות הקבלה"
טיוטת הצעת חוק לתיקון פרודת האגודות השיתופיות (מס' 9)     13/04/2016
טיוטת הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 9) התשע"ו - 2016.
משמעות קבלת החוק תהיה אפשרות לביצוע הרחבה קהילתית בפטור ממכרז בכל הארץ.

טיוטת דוח הועדה לבחינת הסדר שיוך חלופי בקיבוצים
נוסח הטיוטה עם טיוטת חוות דעת שמאי השמאי הממשלתי הראשי     14/05/2014
נוסח הטיוטה של דו"ח הוועדה לבחינת הסדר להקניית זכויות למגורים לאגודות הקיבוצים כאלטרנטיבה לשיוך דירות הקבועה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 751 ו- 1155 וכן טיוטת חוות דעת השמאי הממשלתי הראשי בנושא.

ראו חוזר משרד בנושא

הודעת רשות המקרקעין על החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1.1.14
נוסח ההודעה המלא על שורת החלטות "הסטוריות"     02/01/2014
ההחלטות אותן ההודעה מכנה היסטוריות:
איוש נחלות לא מאוישות במושבים, הסדרי ביניים לקבלת היתרי בניה בקיבוצים, אישור עקרונות חוזי חכירה חדשים לחלקות א' במושבים, מתן אפשרות לחקלאים להתפרנס מעיסוקים כגון גידול בעלי חיים שלא לאכילה, עיבוד ראשוני של התוצרת.
אנו נתייחס להחלטות עם אישור הנוסח הסופי.

דין וחשבון על פעולת מינהל מקרקעי ישראל 2012
הנוסח המלא     02/09/2013
דין וחשבון אשר הוגש על ידי מינהל מקרקעי ישראל. הדו"ח מתייחס בין היתר לרפורמה, תכנון ושיווק קרקעות.

מכתב בנצי ליברמן 16.10.12
הנוסח המלא, כולל נספחים של המכתב המקפיא את היתרי הבניה בקיבוצים     06/08/2013
המכתב אשר הביא להקפאת ההיתרים לבניה לחברים ברבים מהקיבוצים. ראו חוצץ בנושא בספריית מאמרים.

החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל 3389
הנוסח המלא של החלטת ההנהלה     06/08/2013
הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בניה בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות

מחירון לחומרי גלם לשנת 2012
מחירון     27/06/2013
מחירון לחומרי גלם לשנת 2012

סיכום דיון הנהלה 2085, מיום 24.6.2007
תופעת ה"מאכרים" ו"ניגוד עניינים"     23/06/2013
החלטת הנהלה הדנה בתופעת ה"מאכרים", וניגודי עניינים, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנדון.

סיכום דיון בנושא תנאים להוצאת היתרי בנייה בקיבוצים
מיום 20.5.2013     28/05/2013
הנוסח המלא של סיכום שהוצא על ידי לשכת שר הבינוי והשיכון. על פי הסיכום תוקם ועדה לבחינת ההסדרים מול הקיבוצים בהתאם להחלטות המועצה 751 ו 1155 (לשעבר 979) וכן מסלול נוסף. כמו כן תדון הועדה בסוגיית השימושים הלא חקלאיים בקרקע הקיבוץ.כמו כן הוסף הסדר ביניים אשר אמור להחליף את "מכתב ליברמן". נוסח סעיפים 2 ו 3 אינו מקובל על התנועה הקיבוצית.ראו חוזר משרד 13/13 בנושא (יופץ ביום 29.5.13)

החלטת הנהלה 3209 גידול בעלי חיים שלא למטרות מזון
נוסח החלטה המלא     18/07/2012
ההחלטה דנה במצב בגבול שבין שימוש מסחרי לחקלאי ומקימה צוות שיבחן את הנושא. ראו חוזר משרד 16/12 הדן בנושא.

החלטת הנהלה 3212 שינוי בהליכי קבלה לישובים
בעקבות קבלת תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות     05/07/2012
ביטול ועדות קבלה בישובים שאינם ישובים קטנים בגליל ובנגב.
שיווק המגרשים רק במכרזים.
ראו חוזר משרד 16.12.

נוהל פנימי של מינהל מקרקעי ישראל 21.11 מיום 6.12.11
מסמך פנימי של מינהל מקרקעי ישראל המפרט את אופן פעולת המינהל     11/12/2011
לאחר עבודה ממושכת מאז פסק דין "חלקת המגורים" החלטה 979, המינהל מפרט את אופן פעולתו ליישום החלטה 1101 אשר מאפשרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושבים.

החלטת הנהלת מינהל 2953 - גביית חובות דמי חכירה שנתיים בהתיישנות
הבהרות להחלטה 2841     06/10/2011
הנוסח המלא של ההחלטה המבהירה את החלטה 2841. ראו חוזרי משרד 16/11 וכן 21/11.

 
רשום עלי חוות דעת מפת האתר